Pazar

Evren yayınları 6.sınıf türkçe çalışma kitabı sayfa 99, 100, 101, 102, 103 ve 104 cevapları

Sponsorlu Bağlantılar 1

Evren yayınları 6.sınıf türkçe çalışma kitabı sayfa 99, 100, 101, 102, 103 ve 104 cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir. 
 Ekstra Bilgi:
 Çağatay  Hanlığı  (1227–1369)
Cengiz  Han’ın paylaştırdığı topraklardan  olan  Doğu  ve  Batı  Türkistan oğlu Çağatay’ın payına düşmüştü. Bu toprakların içerisinde Maveraünnehir, Balkaş Gölü ve çevresi ile Uygurların ülkesi olan Beşbalık’ın batı kısımları yer alıyordu. Çağatay ve ailesi ilk zamanlarda  yönetimde söz sahibi değildi.
Sayfa 99
Sayfa 100
Sayfa 101
Sayfa 102
Sayfa 103
Sayfa 104
 ___________________________________________________________
 Bu dönemde Çağatay’ın payına düşen  topraklar, büyük kağan adına emirler ve komutanlar tarafından  yönetilmiştir. Moğol  Kağanı Mengü’nün  ölümünden  sonra,  Çağatay’ın  çocukları 1264  yılından itibaren  Maveraünnehire  yerleşerek Horasan’dan  Moğolistan’a  kadar  uzanan topraklarda büyük bir devlet kurmuşlardır. Cengiz’in oğullarından sadece Çağatay’ın adı devlete isim olmuştur.

Çağatay tahtına geçen Tarma Şirin (1326–1333) döneminde İslamiyet kabul edilerek, Çağatay  Hanlığı’nın resmî  dini  olmuştur. İslamiyetin  kabulü  ile  birlikte  Çağatay Hanlığı hızlı bir  şekilde Türk  Devleti  haline  gelmiş, XIV.  yüzyıldan itibaren  de Moğolcayı bırakarak Türkçeyi benimsemişlerdir.

1346 yılından sonra hanlar ile komutanlar arasında başlayan mücadeleler, merkezî otoritenin zayıflamasına neden olmuştur. Devletin başında her ne kadar Cengiz ailesine mensup  bir  han  bulunmasına  rağmen,  yönetim  emirlerin  ve  komutanların elinde olmuştur. Çağatay Hanlarından İlyas Hoca zamanında Timur,  devletin içinde bulunduğu karışıklığı fırsat bilerek, devleti egemenliği altına almıştır. 1369 yılında Timur, Belh şehrinde düzenlediği bir törenle kendisini tüm Çağatay topraklarının emiri ilan etmiştir. Fakat Timur, Cengiz soyundan olmadığı için Çağatay soyundan gelen Suyurgutmuş’u  tahta çıkarmış ve ona şeklen bağlı kalmıştır. Suyurgutmuş’un ölümünden sonra tahta çıkan oğlu Mahmutta, her ne kadar Timur tarafından han ilan edilmişse de, Timur’un bir komutanı olmaktan ileri gidememiştir.
Tepkiler:
Sponsorlu Bağlantılar

0 yorum :

Yorum Gönder

Sponsorlu Bağlantılar 2
banner