Pazar

Evren yayınları 6.sınıf türkçe çalışma kitabı sayfa 116, 117, 118, 119, 120 ve 121 cevapları

Sponsorlu Bağlantılar 1

Evren yayınları 6.sınıf türkçe çalışma kitabı sayfa 116, 117, 118, 119, 120 ve 121 cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir. 
Ekstra Bilgi:
 İlhanlı Devleti  (1256–1336)
Merkezi Tebri olan İlhanlılar Devleti, Cengiz’in torunu Hülâgü tarafından İran’da  kurulmuştur. Devlet  kısa  zamanda  İran,  Irak,  Azerbaycan  ve  Anadolu’ya  hâkim olmuştur. 
Sayfa 116
Sayfa 117
Sayfa 118
Sayfa 119
Sayfa 120
Sayfa 121
 ___________________________________________________________
 Hülâgü Han, büyük hana bağlı olduğu için İl-Han unvanını almış, bu nedenle kurduğu devlete de İlhanlılar denmiştir.

İlhanlılar topraklarını genişletmek amacıyla, Azerbaycan topraklarını  elde etmek için  Altın  Orda  Devleti’yle,  Türkistan  toprakları  için  d Çağatay  Hanlığı  ile savaşmışlardır. İlhanlılar  1243  yılında  yapıla Kösedağ   Savaşı’yla  Anadolu Selçuklularını yenerek hâkimiyetleri altına almışlardır. Daha sonra Suriye ve Filistin’e yönelerek buralardaki beylikleri  de ele geçirmişlerdir. Bundan sonra Orta Doğu’da Memlûk-Moğo mücadelesi  başlamıştır. 1260  yılında  Ayn  Calû Savaşı’nda Memlûkler, İlhanlıları yenilgiye uğratarak, onların batıya doğru ilerleyişlerini durdurmayı başarmışlardır. Hülâgü, 1258 yılında Bağdat’ı  ele geçirerek Abbasi halifeliğine son vermiştir. Bağdatta  büyük  tahribat  yapa Moğollar,  binlerce  kişiyi öldürerek kütüphaneleri ve camileri de yıkmışlardır. Bağdat’ın Moğollarca istilası bütün İslam dünyasını  üzmüştür.  Bağdat’ın ele  geçirilmesinden  sonra  Suriye’deki  beylikler  de İlhanlıların  egemenliklerini  tanımışlardır. İslam  dünyasına  büyü zarar  veren Hülâgü’nün  Müslümanlara  en  büyük  yararı, Alamut  Kalesi’ni  ele  geçirip  Hasan Sabbah’ı öldürerek Batınîleri dağıtması olmuştur (1256).
 138
İlhanlılar, Ahmet Teküdar (Tekudor) döneminden (1282–1284) itibaren İslamiyeti kabul etmeye başlamışlar, Gazan Mahmut Han (1295–1304) zamanında da İslamiyeti tamamen kabul ederek Müslüman bir devlet  olmuşlardır. Ebû  Said  Bahadır  Han (1316–1335)  zamanında başlayan   çatışmalar nedeniyle  devlet  güç  kaybetmeye başlamış, Ebû Said Bahadır’ın ölümüyle de devlet yıkılmıştır (1336).
Tepkiler:
Sponsorlu Bağlantılar

1 yorum :

Sponsorlu Bağlantılar 2
banner