Pazar

Evren yayınları 6.sınıf türkçe çalışma kitabı sayfa 26, 27, ve 28 cevapları

Sponsorlu Bağlantılar 1

Evren yayınları 6.sınıf türkçe çalışma kitabı sayfa 26, 27, ve 28 cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir. 
 Ekstra Bilgi:
 Eyyubîlerde  Kültür ve Uygarlık
Devlet Yönetimi Eyyubîler, mali teşkilat yönünden Fatımîler ve Suriye atabeyliklerinden, devlet  teşkilatında da  Büyük  Selçuklulardan   etkilenmişlerdir. Eyyubî  Devletinin başında sultan  bulunurdu. Halkın refah ve mutluluğunu sağlamak, adaletli bir şekilde ülkeyi yönetmek orduy komuta etmek, yeni yerler fethetmek ve divan toplantılarına başkanlık yapmak sultanın belli başlı görevlerindendi. 
Sayfa 26
Sayfa 27
Sayfa 28
 ___________________________________________________________
En yetkili kişi  olan sultanın emirleri kanun hükmünde idi. Fakat verdiği emirler İslami kurallara ve geleneklere ters düşemezdi. Sultanın hükümdarlık alâmetleri; hutbe okutmak, para bastırmak, sarayın kapısında günde beş defa nevbet  çaldırmaktı. Sultandan sonra ülkenin üst dereceli yöneticileri ise  hanedana  mensup emirler, vezir, valiler, kale komutanları ve saray görevlileri idi.

Sarayın idaresine  ve işlerine bakan  başlıca revliler ise şunlardır:  Üstaddâr: Saray ağası, saraya giren ve çıkan her şeyden sorumlu görevli idi.

Hâcip: Sultanla görüşmek isteyen kişileri görüştürür, sultanın korunmasını sağlardı.

Silahdar: Sultanın silahlarının ve  silah  deposunun  bakımı ve  törenlerde  sultanın silahlarını taşımakla görevli idi.

Emir-i Âhûr:  Sultanın atları ile ilgilenirdi.

Taştdar:   Sultanın  içeceklerinden  sorumlu  görevli  idi.  Sultanın  sarayında  ayrıca nevbetler çalan görevliler, musiki grupları ve müzisyenler de bulunurdu.

Eyyûbî Devletinde çok sayıda divan da bulunuyordu. Bu divanların en önemlileri
İnşâ, Mâl ve Ceyş divanları idi:

İnşâ Divanı: Bürokrasinin merkezi olan inşâ divanının başkanı vezir idi. Her türlü iç ve dış yazışmalar, tayin ve görevden almalar, nakiller, posta  ve istihbarat işleri bu divanın görev alanı idi.

Mâl Divanı: Devletin bütün mali işlerinden sorumlu divandı.

Ceyş Divanı: Bu divanda da askerî iktaların dağıtımı, askerlerin maaşlarının ödenmesi ile ilgili işler yürütülürdü.
Devlet yönetiminde etkili olan diğer görevliler arasında; Mısır  ve Şam nâipleri, emirler, valiler, reisler, şıhneler, muhtesipler, elçiler ve hazinedâr bulunmaktaydı:

Mısır  ve Şam  nâipleri: Sultanın olmadığı veya seferde olduğu  zamanlarda onun yetkisini geçici bir süre kullanan görevliler.

Emirler: Mısır ve Şam nâiplerinden sonra en yetkili kişiler olan emirler, kendilerine sultan tarafından verilen iktalarda yaşarlardı.

Vali: Şehirlerin kale veya garnizon komutanı idiler. Valiler, emirler arasından seçilen yöneticilerdi. Bazen valiler şıhnelik görevini de yürütürlerdi.

Şıhne: Şehirlerde bu günkü polis ve jandarmanın görevini yapan teşkilatın başıdır.

Muhtesip: Belediye hizmetlerini yapan birimin başıdır.

Reisler:  Sanatkâr ve meslek gruplarının veya cemaatlerin başında bulunan kişilerdir.
Reisler, başında bulundukları grup ile devlet arasındaki ilişkileri düzenlerlerdi.

Tepkiler:
Sponsorlu Bağlantılar

0 yorum :

Yorum Gönder

Sponsorlu Bağlantılar 2
banner