Pazar

Evren yayınları 6.sınıf türkçe çalışma kitabı sayfa 95, 96, 97 ve 98 cevapları

Sponsorlu Bağlantılar 1

Evren yayınları 6.sınıf türkçe çalışma kitabı sayfa 95, 96, 97 ve 98 cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir. 
 Ekstra Bilgi:
 MOĞOL İMPARATORLUĞU
Türklerin  genellikle  Tunguz  adını verdiği  Moğollar,  güneyde  Çin  Seddi’nden kuzeyde Baykal Gölü’ne kadar olan sahada, siyasi birlikten yoksun olarak kabile hayatı yaşıyorlardı. Avcılık ve hayvancılıkla geçinen bu kabileler, uzun yıllar Hun, Göktürk ve Uygur  Türklerinin  egemenlikler  altında  yaşamışlardır.
Sayfa 95
Sayfa 96
Sayfa 97
Sayfa 98
 ___________________________________________________________
 XII.  yüzyılın sonlarında Moğolistan ve civarındaki bölgelerde yaşayan ve birbirleriyle mücadele halinde olan en güçlü boylar Keraitler, Naymanlar, Merkitler, Oyratlar ve Moğollardı. Moğollar, ilk zamanlarda diğer boylar arasında güçlü ve tanınmış bir boy olmamakla  birlikte, bu kabileler Cengiz Han tarafından bir yönetim altına alındıktan sonra, genel bir millî isim olarak Moğol ismi kabul edilmiştir.Cengiz Han ve Moğol İmparatorluğu’nun Kuruluşu
Asıl adı Temuçin  olan Cengiz,  1155 yılında Moğolistan’da  doğmuştur.  Moğol kabile reislerinden Yesügey’in oğlu olan Temuçin, babası öldüğünde henüz 12 yaşında idi. Babasından hiç bir şey kalmayan Temuçin, annesi Ulunike ve kardeşleriyle çok zor günler yaşamıştır. Devletinin temelini çok geç atabilen Temuçin, bu yüzden fetihlere de geç başlayabilmiştir. Boylar arasındaki savaşlarda başarılı olan Temuçin, daha sonra Merkitleri, Keraitleri ve Noymanları yenmiştir. Çeşitli Moğol kabilelerinin birleşerek, Temuçin’e karşı hükümdar olarak seçtikleri Camuka’yı 1204 yılında etkisiz hale getirerek Moğolistan’ın tamamına hâkim olmuştur. 1206 yılında Moğol  reislerinin bir araya geldiği kurultayda Temuçin, Çingiz  (Cengiz) ismini ve  han  unvanını alarak Moğol Devleti’ni kurmuş, kendisine de Karakurum şehrini merkez yapmıştır.

Cengiz Han’ın Fetihleri
Cengiz  Han,  düzenli  ve  disiplinli  ordusu  ile  kısa  zamanda,  Moğolistan’daki hâkimiyetini güçlendirdikten sonra, rgızları itaat altına aldı ve 1209 yılında da Doğu Türkistan’daki Turfan Uygur Devleti’ne son verdi. Karluklar ise savaşmadan Cengiz Han’ın hâkimiyetini tanımışlardır.  1211 yılında Merkit  ve Nayman  adlı iki Moğol kabilesini de hâkimiyeti  altına alan Cengiz Han, böylece Harzemşahlar Devleti ile komşu olmuştur.

Cengiz Han, 1211–1216 yılları arasında Çin’e  karşı birçok sefer  düzenlemiştir. Kuzey  Çin’deki  Hitay  ve Tangutları yenerek  başkentleri  Pekin  (Hanbalık)’i 1211 yılında fethetmiştir. Cengiz Han başkenti Karakurum’a dönerken Çin’in zenginliklerini ve bilim adamlarını da yanında götürmüştür. 1218 yılında Cengiz Han, Harzemşahlar Devleti’nin hükümdarı Muhammed Harzemşah döneminde bir Moğol ticaret kervanını, ticaret  yapmak  düşüncesi ile  Harzemşahlara göndermiştir. Ancak  Harzemşahların Otrar valisi İnalcık, kervandakilerin casusluk yaptıkları düşüncesiyle hepsini öldürtmüş ve  mallarına da el koydurmuştur. Bu olayı  haber alan Cengiz Han, Harzemşahların hükümdarı Muhammed  Harzemşahtan, Otrar valisini cezalandırmak için kendisine verilmesini ve zararın da tazmin edilmesini istemiştir. Ancak bu teklif Harzemşahlarca reddedilmişti. Bunun üzerine Cengiz Han’da 1219–1220 yıllarında Harzem Seferi’ne çıktı. Bu seferde Otrar, Buhara, Semerkant ve rgenç gibi  şehirler alınarak tahrip edildi. Yoluna devam eden Cengiz Han Maveraünnehiri geçerek Hazar Denizi’nin güney ve kuzeyinden iki kol halinde Doğu Avrupa’ya kadar gitmiştir. Burada da Alanları ve Kıpçakları  yenen  Cengiz Han,    daha sonra da Horasan ve Gazne üzerinden İndus kıyılarına inerek Pençap’ı (Kuzey Hindistan) istila etmiştir. Güney Çin’deki karışıklıklar üzerine  Moğolistan’a  dönen  Cengiz  Han,  1227  yılınd ölmüştür. Cengiz  Han öldüğünde,  kurduğu  devletinin  sınırları doğuda  Çin  Denizi’nden  batıda Almanya sınırlarına, kuzeyde Sibirya’nın orta bölgelerinden güneyde Himalaya dağlarına kadar uzanıyordu.

Moğol İmparatorluğu’nun Parçalanması
Cengiz Han, ölmeden önce ülkesini dört oğlu arasında paylaştırmıştı. Moğol töresine göre en büyük oğul ülkenin en uzak kısmını, en küçük  oğul da ata ocağını alırdı. Cengiz, büyük oğlu Cuci’ye Ukrayna’dan Aral gölüne kadar uzanan Doğu Avrupa ve Kuzey  Türkistan  topraklarını Çağatay’Doğu  Türkistan  ve  Maveraünnehir’i, Ögeday’a  ülkenin  doğu toprakları olan Çungarya’yı, Tuluy’a  da baba ocağı yani Moğolistan ve Kuzey Çin’i vermişti.

Cengiz Han ölünce yerine, vasiyeti gereği oğlu Ögeday geçti. Ögeday döneminde Kore  alındı. Kuzey  Çin  tamamen  İmparatorluğa  bağlandı.  Rusya  ve  bütün  Doğu Avrupa istila edildi. 1241 yılında Ögeday’ın ölümüyle ülkeyi 1246 yılındaki Kurultay toplantısına kadar karısı regene yönetmiştir. Daha sonra Moğol İmparatorluğu’nun başına, kağan seçilen Tuluy’un oğlu Mengü geçmiştir. Mengü, kardeşleri Kubilay ve Hülâgü ile Çin ve Orta Doğu’nun fethine devam etmiştir. 1258 yılında Cengiz Han’ın torunu Hülâgü, İran ve Irak’a sefer düzenleyerek Abbasi halifeliğini ortadan kaldırmıştır.

Cengiz’in torunu Kubilay’ın devlet merkezini Karakurum’dan Pekin’e taşıması ve merkezi otoritenin de giderek zayışamasıyla, Moğol İmparatorluğu toprakları üzerinde dört büyük devlet ortaya çıkmıştır.  Cengiz Han’ın oğulları ve torunları tarafından kurulan bu devletler;  Kubilay  Hanlığı,  Çağatay  Hanlığı,  Altın  Orda  Devleti  ve İlhanlı Devleti’dir. 
Tepkiler:
Sponsorlu Bağlantılar

0 yorum :

Yorum Gönder

Sponsorlu Bağlantılar 2
banner