Pazar

Meb yayınları 6.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa 47, 48, 49, 50, 52 ve 53 cevapları

Sponsorlu Bağlantılar 1

Meb yayınları 6.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa 47, 48, 49, 50, 52 ve 53 cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir. 

Sayfa 47
Sayfa 48
Sayfa 49
Sayfa 50
Sayfa 52
Sayfa 53
 ____________________________________________________________
 Ekstra Bilgi:
 Büyük Selçuklularda ikta sisteminin oluşturulmasında ve  uygulanmasında etkili olan faktörler şunlardır:

Göçebe yaşayan Oğuzlar, zaman zaman yağma ve çapulculuk  yaparak,  yerleşik hayata geçen halkı zor durumda bırakıyorlardı. Kasaba ve köylerin bu r olaylardan korunması, huzur ve düzenin sağlanması için göçebe Oğuzların yerleşik hayata bir an önce geçirilmesi gerekiyordu. İkta sistemi bu amacı gerçekleştirmede yardımcı olmuştur.
Büyük Selçuklulardan önceki Türk-İslam devletlerinde, hükümdarların dostlarına mükâfat olarak büyük topraklar verdikleri bilinmektedir.  Büyük Selçuklu veziri
Nizamülmülk,  memleketin  harap  olduğunu  ve  vergi  toplanamadığını  görünce, işlenmeyen bu büyük toprakları küçük parçalara bölerek ikta  haline getirmiş ve herkesin derece ve kıdemine göre askerlere ve sivil memurlara dağıtmıştır.
İkta olarak verilen toprakların gelirine göre asker beslemek zorunda olan ikta sahipleri
sayesinde devlet, maaş ödemeden büyük ve disiplinli bir ordu oluşturmuştu. Sultan Melikşah zamanında 400.000 kişiye ulaşan ordunun 40.000’i merkezî kuvvet, geri kalanı ise ikta sisteminde yetiştirilip eğitilen askerlerdi.

İkta sistemi sayesinde devletin masraşarı azaldığı gibi, ülke bayındır hale getiriliyor, üretim de artıyordu. İkta sahipleri ile reaya arasında uyumlu bir ilişki vardı. İkta sahipleri, gelirlerinin azalmaması için iktalarında yaşayan reayanın tüm sorunu ile ilgilenirler ve üretimin artması için de her türlü desteği sağlarlardı.

Gazneliler, askerlerine ikta yerine maaş vermesi nedeniyle, bazen maaşları ödemekte güçlük çekmiştir. Bu durumda komutanlar, vilayetlerdeki vergiyi kendileri için toplamaya kalkışınca, vilayetler  harap  oluyor,  halk  da  bu  kötü  davranış ve  tutum  karşısında memleketlerini terk etmek zorunda bile kalabiliyorlardı.

Selçuklu Devleti’nde olduğu gibi Harzemşahlar’da da ikta sistemi  uygulanıyor, ordudaki görevlilere belli değerdeki iktalar dağıtılıyordu. Özellikle bütün komutanların ve  askerî  valilerin  zengin  ve  büyük  iktaları  vardı. Bu  büyük  iktalar  hükümdarın takdirine göre azaltılıp,  çoğaltılabiliyordu. Buna karşılık küçük iktalar ise hem sabit kalıyor hem de babadan çocuğuna devredilebiliyordu. İkta sahipleri,  savaş zamanında beslediği  askerleriyle  beraber  ana  orduya  katılır, barış dönemlerinde  ise  iktasında üretime devam ederdi.
Tepkiler:
Sponsorlu Bağlantılar

0 yorum :

Yorum Gönder

Sponsorlu Bağlantılar 2
banner