Pazar

Meb yayınları 6.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa 67, 68, 69, 70, 71 ve 72 cevapları

Sponsorlu Bağlantılar 1

Meb yayınları 6.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa 67, 68, 69, 70, 71 ve 72 cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir. 

Sayfa 67
Sayfa 68
Sayfa 69
Sayfa 70
Sayfa 71
Sayfa 72
____________________________________________________________
 Ekstra Bilgi:
 TÜRK DEVLETLERİNDE
DİL VE EDEBİYAT
İlk Türk-İslam devletleri, Orta Asya Türk kültürü ile İslam kültürünü başarılı bir şekilde kaynaştırarak, yeni bir yapı oluşturmuşlardır. Türk kültürü ile İslam kültürünün kaynaşmasının ilk evresini Karahanlı Devleti oluştururken, Büyük Selçuklular ile de bu süreç tamamlanmıştır. Karahanlılar, Orta Asya’da her bakımdan Türk özelliği taşıyan bir coğrafya üzerinde kurulmuş, İslamiyeti resmî din olarak kabul etmeleriyle de Türk kültüründen Türk-İslam kültürüne geçişte bir köprü görevi görmüşlerdir.

Büyük  Selçuklu  Devleti,  İslam  kültürünün  güçlü  ve  etkili  olduğu  topraklarda kurulmuştur. Bu nedenle Selçuklu topraklarında çeşitli dilleri konuşan kavimler büyük çoğunluğu oluşturuyordu. Ayrıca Arapça bu kavimlerce de kabul edilen bilim dili idi. Edebiyat dili olarak da Farsça  kabul görmüştür. Böylece Arapça ve Farsça, İslam medeniyeti ilim ve  edebiyatının iki klasik dili olmuştur. Türklerin İslam dünyasında lider ve  söz  sahibi olabilmeleri için, İslam medeniyetini bilmeleri ve anlamaları da gerekli idi. Bunun içinde İslam medeniyetinin ilim, edebiyat ve sanatında kullanılan dilleri en iyi şekilde öğrenmeleri lazımdı.

Türklerin,  İslamiyeti  kabul  etmeleriyle  oluşturdukları edebiyat İslamiyet Etkisind Gelişen  Tür Edebiyatı   adı  verilmektedir.  Türk-İslam  devletlerinde edebiyat dili olarak Farsça,  bilim dili olarak ta Arapça  yaygın olarak kullanılmakla birlikte, halk ise Türkçe  kullanmayı  tercih etmiştir. Halkın millî dili olan Türkçeyi kullanmaktan vazgeçmemesi, Türkçenin güçlenmesinde önemli rol oynamıştır. Ayrıca Selçuklu Devleti’nin kısa sürede büyüyüp gelişmesi karşısında, Türkçe başka milletler arasında da ilgi görmüş, siyasi ilişki kurmak isteyen devletler, özellikle de Araplar ve
İranlılar  (Acemler)  Türkçeyi  öğrenme  ihtiyacı  duymuşlardır. Tür aydınlarının üzerinde  etkili  olan  Arapça  ve  Farsça  kullanımı,    daha  sonraki  yıllarda  Divan Edebiyatı’nın doğmasında etkili rol oynamıştır. Türkçe kullanmayı seçen halk ozanları ise Halk Edebiyatı’nda güzel eserler meydana getirmişlerdir.


Tepkiler:
Sponsorlu Bağlantılar

0 yorum :

Yorum Gönder

Sponsorlu Bağlantılar 2
banner