Pazar

MEB yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı sayfa 169, 170, 171, 172, 174, 175 ve 176 cevapları

Sponsorlu Bağlantılar 1

MEB yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı sayfa 169, 170, 171, 172, 174, 175 ve 176 cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir. 
Ekstra Bilgi:
İslamiyetin Yayılışı
Abbasiler (750-1258)
Abbasilerin ilk hâlifesi Ebul Abbas Abdullahr. Abbasiler, Emevilerden farklı olarak Arap Milliyetçiliği politikasını gütmediler. Türkler bu dönemde özellikle İslam ordusu içinde görev almaya başladılar. Halife Mansur Bağdat şehrini kurarak devletin merkezini buraya taşıdı. 
Sayfa 169
Sayfa 170
Sayfa 171
Sayfa 172
Sayfa 174
Sayfa 175
Sayfa 176
 ____________________________________________________________
En parlak dönemleri Halife Harun Reşit, oğulları Memun ve Mutasım zamanına rastlar. Halife Mutasım Türklerin Araplarla karışıp savaşçılıklarını, zel ahlak ve yeteneklerini kaybetmemeleri için Samerra şehrini kurdurdu. Bu zamanda orduda komutanlıklar, vezirlik ve valilikler Türklerin eline geçti. Abbasiler zamanında Bizans  İmparatorluğu  üzerine   seferler  yapıldı. Anadolu  içlerine  kadar  ilerlendi. Abbasiler İspanya’dan Maveraünnehir’e kadar çok geniş sınırlara ulaştı.
Abbasi Devleti Mutasım’dan sonra zayışamaya başladı. Geniş sınırlar içerisinde bağımsız devlet ve beylikler ortaya çıktı. Bunların başlıcaları şunlardır; Kuzey Afrikada Aglebîler,  sırda Tolunoğulları  ve  Akşitle (İhşidiler), İranda  Büveyhoğulları, Horasan’da  Samanoğulları.
1258  lında  Moğol  Hakanı  Cengiz’in  torunu  lâgu’nun  Bağdat’ı  işgal etmesiyle Abbasi Devleti sona erdi. Abbasi sülâlesinden biri Memlük Devletine sığındı. Böylece halifelik Mısır’da devam etmeye başladı.

Tepkiler:
Sponsorlu Bağlantılar

0 yorum :

Yorum Gönder

Sponsorlu Bağlantılar 2
banner