Cumartesi

Meb yayınları 8.sınıf ingilizce ders kitabı sayfa 132, 134, 136, 137, 138 ve 139 cevapları

Sponsorlu Bağlantılar 1

Meb yayınları 8.sınıf ingilizce ders kitabı sayfa 132, 134, 136, 137, 138 ve 139 cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir. 
Ekstra Bilgi:
İltiza Sistemi
İltizam, kanunların saptadığı vergileri yükümlülerden toplama ve devlet hazinesine aktarma görevinin açık artırmyoluyla ve belli şartlarla bazı şahıslara devredilmesi yöntemidir. Bu görevi alanlara mültezim denirdi Mültezim herhangi bir faaliyetin vergisini, peşin olarak devlete öder, daha sonra bu vergiyi z konusu faaliyeti yapan zümrelerden toplardı. Dirlik sahibinin hakları mültezime de tanınmıştı.
Sayfa 132
Sayfa 134
Sayfa 136
Sayfa 137
Sayfa 138
Sayfa 139
 ____________________________________________________________

Fatih döneminden itibaren uygulanan iltizam usulü, 1839 Tanzimat Fermanı ile kaldırıldı.
Askerî İdari Teşkilat
Osmanlı Devleti’nin idari yapısı, temelde askerî bir nitelik taşımaktaydı. Ülke, eyalet, sancak, kaza ve köy olarak yönetim birimlerine ayrılştı. Temel netim bi-rimi eyaletti. Ülke, Anadolu ve Rumeli olmak üzere iki büyük eyalete (Beylerbeyliğine) ayrılmıştı.
Eyaletin başında bulunan beylerbeyi ay zamanda eyalet askerinin  komutanıydı. Eyaletlerde de Divan kurulur, halkın şikayetleri  Divanıhümayuna iletilmeden burada görüşülürdü. Eyaletler, sancaklara ayrılmıştı. Sancaklan  bında sancak beyi bulunurdu. Sancaklar  kazalara,   kazalar  da  ylere  ayrılmıştı. Beylerbeyinin  tüm  görevleri, sancakbeyi için de geçerliydi. Her iki yönetici, padişahın otoritesini temsil ederken, aynı zamanda reayadan çeşitli vergileri toplama hakkına sahiptiler. Subılar, beylerbeyi ve sancakbeylerine yardım ederler aynı zamanda güvenliği sağlarlardı. Görevleri arasında suçluları yakalayıp kadı huzuruna çıkarmak da vardı. Adalet lerini ise kadılar görürdü.
Osmanlı Devleti’nde tımar sisteminin uygulanmadığı eyaletler salyaneli eyalet, sistemin uygulandığı eyaletler de salyenesiz eyalet olarak adlandırılıyordu. Salyaneli eyaletlerden, yıllık belirli miktarda alınan vergiye salyane deniliyordu.
Bunlardan başka iç işlerinde tamamen serbest olan fakat devlete vergi ve asker veren eyaletlerde vardı. Bunlara da imtiyazlı eyaletler denirdi. Kırım, Eşak, Boğdan, Erdel ve Hicaz imtiyazlı eyaletlerdi. Dinî  niteliğinden dolayı Hicaz vergi ve asker vermezdi.

Tepkiler:
Sponsorlu Bağlantılar

0 yorum :

Yorum Gönder

Sponsorlu Bağlantılar 2
banner