Cumartesi

Meb yayınları 8.sınıf ingilizce ders kitabı sayfa 155, 156, 158, 159, 160 ve 161 cevapları

Sponsorlu Bağlantılar 1

Meb yayınları 8.sınıf ingilizce ders kitabı sayfa 155, 156, 158, 159, 160 ve 161 cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir. 
Ekstra Bilgi:
OSMANLI DEVLET YÖNETİMİNDE DEĞİŞMELER
Osmanlı Devleti’nin klasik teşkilatlanmasında, XVI. yüzyılın sonlarından itibaren yeni uygulamalar görülmeye başladı. XVII. yüzyılda bazı düşünürler (Koçi Bey, Lütfi Paşa, Kâtip Çelebi) devletin içinde bulunduğu durumla ilgili düşüncelerini padişahlara sundular. Raporlarda bozulmaların sebepleri; padişahların otoritesinin zayışamasına, ahlak  bozukluğuna, eski dönem kanunlarına uyulmamasına, ordu, toprak v maliye teşkilâtlarının bozulmasına ve devletin dıştaki savaşlarda uğradığı sarsıntılara bağlandı.
Sayfa 155
Sayfa 156
Sayfa 158
Sayfa 159
Sayfa 160
Sayfa 161
 ____________________________________________________________

XVIII. yüzyılın sonlarından itibaren tımar sisteminde bozukluklar başladı. Tımarlar, askerlikle  ilgisi  olmayan  kilere   verildiler marlı   sipahilerin  sası  azaldı. Yeniçerilerin sayıları arttırıldı. Yeniçeri askerlerine yapılan harcamalar, devlet maliyesi- ni etkiledi. Yeniçeri ocağının disiplini bozuldu. Yeniçeriler isyan ederek devlete hükmed- er duruma gelmeye başladılar.
Uzun yıllar süren savaşlar devlete zarar vermeye başladı. Reaya, isyanlar ve bozulan tımar sistemi yüzünden vergisini ödeyemez oldu. İlim müesseselerinde bozulmalar oldu.  Donanma  ve  denizciliğe  de   gereken  önem  verilmedi.  Devlet  otoritesinin sarsılması, halkın devlete olan güvenini azalttı. Bu durum çeşitli isyanların çıkmasına sebep oldu.
Avrupada  gelmele (Coğrafi  Kişer  ve  Rönesan hareketleri Osman Devleti’ni etkiledi. Fiyatlar yükseldi, akçe değerini kaybetti, devlet hazinesi fakirleşti. Bu durum halka vergilerin yükselmesi şeklinde yansıdı.

Osmanlı Devleti, Avrupa’daki gelişmeler karşısında bilim ve teknoloji alanında yeterli gelişmeyi gösteremedi. Kapitülasyonlar da  Osmanlı ekonomisini olumsuz etkilemeye başladı.
İçte ve dışta yaşanan bu gelişmeler Osmanlı Devleti’ni bir değişim sürecine soktu.
Yeni görünüm, XVIII. yüzyılda kendini açıkça gösterdi.

Tepkiler:
Sponsorlu Bağlantılar

0 yorum :

Yorum Gönder

Sponsorlu Bağlantılar 2
banner