Salı

Meb yayınları 8.sınıf matematik ders kitabı sayfa 104, 107, 108, 112, 118 ve 119 cevapları

Sponsorlu Bağlantılar 1

Meb yayınları 8.sınıf matematik ders kitabı sayfa 104, 107, 108, 112, 118 ve 119 cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir. 
Ekstra Bilgi:
TÜRKLERİN ANA YURDU
Türk tarihinin günümüzden 4000 yıl kadar önce Orta Asya’da başladığı, arkeolojik kazılar sonucunda ortaya çıkartılan kalıntı  v buluntulardan anlaşılmıştır Yerli ve yabancı tari araştırmacıları Türklerin ana yurdunun Orta Asya olduğ konusunda hemfikirdirler. 
Sayfa 104
Sayfa 107
Sayfa 108
Sayfa 112
Sayfa 118
Sayfa 119
 ____________________________________________________________
 Son yapılan araştırmalar sonucunda Türklerin ilk ana yurdu en geniş şekliyle; doğuda Kingan (Kadırgan) Dağları, batıda Hazar Denizi ve Ural Dağları, kuzeyde Baykal Gölü, Yenisey ve Obi nehirleri bölgesi,  güneyde  ise Sarı Irmak, Himalaya, Pamir ve Hindukuş dağları ile çevrilidir
Orta Asya denizden uzak olduğu için sert bir kara iklimine sahiptir. Türklerin içinde yakları bu coğrafya, onlan çebe bir hayat tarzını benimsemelerine ve cadeleci bir karakter kazanmalarına neden olmuştur. Geniş bozkır ve meralar, halkın çoğunu hayvancılıkla uğraşmaya sevk etmiş, bu sayede bazı  tarihçilerin konar-göçer diye adlandırdığı kültürün doğmasına neden olmuştur.
ANA YURT TA KURULAN  İLK UYGARLIKLAR
Kültür;  bir toplumun sahip olduğu dil, din, gelenek, sanat  ve hayat tarzı gibi unsurların bir bütünüdür. Bir başka deyişle, bir milletin tarihi boyunca meydana getirdiği maddî ve manevî değerlerin bütünüdür.

Medeniyet (uygarlık ) ise insanlığa mal olmuş, bütün insanlık tarafından beğenilen ve benimsenen ortak değerlerdir. Örneğin; İslam Medeniyetinin içinde Arap, Fars (İran) ve Türk kültürleri bulunmaktadır.
Kültür millîdir, uygarlık ise insanlığın ortak malıdır. Bir  kültürün oluşmasında, içinde yaşanılan coğrafyanın özellikleri, insanların ihtiyaçları ve doğa ile olan ilişkileri önemli etkenlerdir.
Orta Asya’da yapılan kazılar sonucunda ortak yanları olmakla birlikte, birbirinden farklı kültürler ortaya çıkmıştır. Bu kültürler, birbiri ardınca oluşmuş, birisi biterken hemen bir yenisi başlamıştır.
Bu kültürler esas itibariyle iki grupta incelenebilir: Bunlardan birisi kuzeyde, her an hareket halinde bulunan göçebe toplulukların kültürüdür. Diğeri ise, güneyde daha çok akarsu boylarına yerleşmiş toplulukların kültürüdür. Kuzey ve güneydeki farklı hayat tarzları, farklı kültürleri ortaya çıkarmıştır. Bu kültürler, değişik zamanlarda yapılan göçler sonucunda Avrupa’da ve Ortadoğu’da etkili olmuştur.

Tepkiler:
Sponsorlu Bağlantılar

0 yorum :

Yorum Gönder

Sponsorlu Bağlantılar 2
banner