Cuma

Meram yayınları 6.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa 92, 93 ve 94 cevapları

Sponsorlu Bağlantılar 1


 ____________________________________________________________
 Ekstra Bilgi:
 TÜRK MİLLETİ’NİN TARİHTEKİ YERİ

Türkler, dünyanın en eski ve devamlı kavimlerinden biri olup, aşağı yukarı dört bin yıllık bir tarihe sahiptirler. Orta Asya’daki anayurttan başlayan sürekli göç hareketleri Türklerin aynı zamanda nüfusça  kalabalık  olduğunu da gösterir. Türkler bu nüfus çokluğu ve faal durumları dolayısıyla dünya tarihinde önemli rol oynamışlardır. Türk tarihini değerlendirirken, onu hem zaman, hem coğrafi bakımdan diğer toplulukların tarihinden ayıran şu noktaların göz önünde tutulması gerekir:

Bütün  diğer  milletlerin  fertleri  toplu  olarak  bir  arada  bulunduğu  için,  onların herhangi bir süre içindeki durumunu açıkça tespit ve tetkik etmek mümkündür. Hâlbuki dağınık  şekilde yaşayan Türk  kitleler birbirinden  farklı  gelişme yolları  takip ettiğinden, Türk tarihini belirli  zaman kesiminde bir bütün halinde değerlendirmek kolay olmamaktadır.

Tarihleri,  sınırı belli  bir  coğrafi  çevre  içinde  meydana  gelen  diğer  milletlerin yayılmaları da değişmeyen vatan toprakları civarında vukua  gelirken, çeşitli Türk kitleleri asırlarca yeni iklimler, yeni yurtlar aradıklarından, tarihleri değişik bölgelerde geçmiştir.

Bu bakımdan, her devirde ayrı yerlerde başka başka Türk toplulukları ile Türk devletlerini görmek mümkündür. Bundan dolayı Türk tarihi denilince, tek bir topluluğun belirli bir yerdeki tarihi değil, fakat Türk adı ile veya özel adlarla anılan ve ayrı hükümdar ailelerinin idaresinde görünmekle beraber; dili, dini, töresi ve gelenekleri ile aynı millî kültürün taşıyıcısı olan Türk zümrelerinin çeşitli bölgelerde ortaya koyduğu tarihlerin bütünü anlaşılmalıdır.

Bu coğrafi ve siyasi bölünme neticesi olarak Türkler, konargöçer olarak yaşamış, diğer bir kısmı da yerleşik hayata bağlanmış, bir bölgede siyasi nüfuzunu kaybederken, diğer bölgelerde iktidarın zirvesinde olmuştur. Bu sebeple Türk tarihi eski yeni birçok milletlerin tarihi ile bir arada, hatta içe gelişmiştir.

İslam Ansiklopedisi, Türkler maddesi, sf:142
Tepkiler:
Sponsorlu Bağlantılar

0 yorum :

Yorum Gönder

Sponsorlu Bağlantılar 2
banner