Pazartesi

Pasifik yayınları 6.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı sayfa 12, 13, 14, 15, 16 ve 18 cevapları

Sponsorlu Bağlantılar 1

Pasifik yayınları 6.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı sayfa 12, 13, 14, 15, 16 ve 18 cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir. 
 Ekstra Bilgi:
  Babür  Devleti’nde
Devlet  Yönetimi:  Babür Devleti’nin başında bulunan hükümdar için  padişah, şehinşah, şah  ve  hakan   unvanları  kullanılmıştır. Babür  hükümdarları Delhi  ve Agra’dak saraylard otururlardı B saraylar   duvarlarl çevril olup askerler tarafından  da  korunurdu.  Şehzadelerin   devlet  yönetim  tecrübesi  kazanmaları  ve yetişmeleri için büyük illerde ve orduların başında görevler verilirdi.
Sayfa 12
Sayfa 13
Sayfa 14
Sayfa 15
Sayfa 16
Sayfa 18


Devlet yönetiminde hükümdardan sonra en yetkili kişi vekil-i  mutlak  denilen hükümdar vekili idi. O, bütün sivil ve askeri işlerde hükümdarın vekili durumundaydı. Fakat güçlü hükümdarlar döneminde bu makama görevli atanmamış, hükümdar devleti kendisi yönetmiştir. Devletin mali işlerine bakan kişi ise vezir idi. Vezir aynı zamanda en büyük divan olan  Divan-ı Âla’nın da başkanı idi. Bu divanın başlıca görevleri, devletin  giderlerini denetlemek, devletin bütün gelir ve gider defterinin tutulmasını sağlamak ve hükümdarları mali işler konusunda aydınlatmaktı.

Babür Devleti’nde ülke, yönetim bakımından vilayetlere (şube)  ayrılmıştır.  Bu vilayetlerin başında hem vali hem de komutan olan şubedar bulunurdu. Şubelerdeki güvenlik işlerinden kutval sorumlu idi. Babürlülerde şubeler kazalara (serkar), kazalar da kasabalara (nahiye=pergene) ayrılmıştı.

Babür Devleti’nde saray ve devlet işlerinde çalışan, yönetimde etkili diğer görevliler de şunlardır: Mühürdar: Hükümdarın mührünü taşıyan görevlidir. Mir bahşi: Ordunun yönetiminden ve mali işlerden sorumlu kişidir. Mir  bahr: Deniz, ırmak ve liman işlerinin başıdır. Bar beyi: Sarayın baş teşrifatçısıdır. Ayrıca dilekçeleri alan ve saraya gelen kişileri hükümdara  takdim eden görevlidir. Hansalar: Sofracı başıdır. Ahta Beyi: Ahır  beyidir  ve hükümdarın atlarından sorumludur. Kur  Beyi: Hükümdarlık alâmetlerin muhafaz ede görevlidir Münşi:    Hükümdarın    başkâtibidir. Kadı-ül-kuzzat: Adalet işlerinin başıdır.
Tepkiler:
Sponsorlu Bağlantılar

0 yorum :

Yorum Gönder

Sponsorlu Bağlantılar 2
banner