Pazartesi

Pasifik yayınları 6.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı sayfa 34, 35, 37, 38, 39 ve 40 cevapları

Sponsorlu Bağlantılar 1

Pasifik yayınları 6.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı sayfa 34, 35, 37, 38, 39 ve 40 cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir. 
Ekstra Bilgi:
 Babür  Devleti’nde
1Ekonomi:  Babürlüler, Hindistan’ı bayındır hale getirmek, ticareti canlandırmak ve tarı üretimin artırma içi tedbirler   almışlardır. Toprakla işlenmiş, sulama kanallarının yardımıyla tarımsal üretim artırılmıştır. Babür Devleti’nde üretilen başlıca tarım ürünleri buğday, pirinç, pamuk ve darıdır. Avrupa’ya ihraç ettikleri tarım ürünleri ise afyon, çivit, biber ve çeşitli baharatlardır. Babür  Devleti’nde pamuklu dokuma, gemi yapımı, şeker ve yağ sanayisi ile kuyumculuk, altın, gümüş, fildişi ve oymacılık gibi el sanatları da gelişmişti.
Sayfa 34
Sayfa 35
Sayfa 37
Sayfa 38
Sayfa 39
Sayfa 40
 Babür Devleti güçlü bir ihracat potansiyeline sahip bir ülke idi. Barut yapımında kullanılan güherçile,  ihraç edilen malların başında  geliyordu. Altın ve gümüş gibi değerli  madenler  Hindistan’da  az   olmasından  dolayı  dışarıdan temin  edilmiştir. Ordunun ihtiyacını karşılamak için Türkistan, İran ve özellikle de Arabistan’dan çok sayıda at getirilmiştir.

Babür  Devleti’nde  kara  ticareti  Türkistan,  Horasan  ve  İran  ile  Lahor,  Kabil, Kandahar üzerinden kervanlarla yapılırdı. Coğrafi keşişer sonucu Ümit Burnu yoluyla Hindistan’a ulaşılınca, bu kervan yolu eski önemini yitirmiştir. Daha sonraları Avrupalı tüccarlar  Hindistan ticaretinde etkili olmuşlardır. Özellikle İngilizler,  tüccarları için Faktory (Fektori)  denilen bölgeler elde ederek, buralarda yerli tüccarlardan aldıkları malları depoluyorlar, ticari gemileri gelir gelmez de bu malları gemilerine yüklüyorlardı. Önceleri ticari amaçla Hindistan’a yerleşen İngilizler, daha sonralarda ise Hindistan’ı
İngiliz Sömürge İmparatorluğu’nun bir parçası durumuna getirmişlerdir.

Sanat:   Babür  Devleti’nde  mimari,  resim  ve  süsleme  sanatları   gelişmiştir. Hindistan’da yapılan eserlerde yontulmamış kırmızı kum taşı  ve ak mermer bolca kullanılmıştır. Sultan  Babür,  Hindistan’da  beş yıl  gibi  kısa bir  süre  bulunmasına rağmen, yine de birçok eser yaptırmıştır.  Panîpat zaferini ebedileştiren Kâbil  şah Camii,  Sambhal  Camii  ile  Agra  Camisi  bunlardan  bazılarıdır. Sultan  Hümayun devrinde birçok  eser  yaptırılmışsa da, bugün bunlardan çok azı ayakta kalabilmiştir. Sultan Hümayun, Agra’da yıkık bir cami ile Fethâbât Camisi’ni inşa ettirmiştir.

Sultan  Ekber,  uzun süren saltanatı sırasında pek çok mimari eser yaptırmıştır. Bu eserlerin  başlıcaları, Hümayun  Türbesi,   Şemseddin  Eteke  Han  Türbesi,   Agra Kalesi, Lahor Kalesi, Givalyor’da Muhammed Gavs Türbesi, Cavnpur Köprüsü ve Agra’nın batısında  yaptırdığı Fetihpur Sikri  fiehri’dir.  Fetihpur  Sikri,  her  türlü ihtiyacın  karşılandığı bir şehir olup, içinde camiler, türbeler, hanedan hanımları  için saraylar yapılmıştır.

Sultan Cihangir’in mimarlık alanındaki çalışmaları, diğerlerine göre  azdır. Onun döneminde yapılan eserler arasında Lahor’da Motî Mescid (İnci Cami) ile tamamına yakını beyaz mermerden inşa edilmiş olan, kayınpederi İtimâd  ed-Devle için Agra’da yaptırdığı türbesidir.
Şah  Cihan  devrinde Babürlü mimarisi en parlak devrini yaşamıştır.  Bu devirde yapılan eserlerin en önemlisi Tac Mahal’dir.  Şah Cihan, ölen karısı Mümtaz Mahal (Ercümend Banu Begüm) için yaptırmıştır. Tac  Mahal’in çok güzel bir bahçesi ve yakınında da bir camisi vardır.

Şah Cihan devrinin en önemli eserlerinden birisi de Delhi Kalesi’dir.
İstanbul’daki Topkapı Saraylar topluluğunun bir benzeridir. Sultan Alemgir devrinde mimari  yönden  bir  çöküş başlamış olsa  da  buna  rağmen  yine  de  bazı  eserler yaptırılmıştır. Bunlar  Lahor’dak Padişahî   Camis ve  Delhi  kalesindeki  Motî Mescit’idir.

Babür  Devleti’nde  süsleme  sanatları  içerisinde  özellikl kakmacılı çok gelişmiştir. İnşa edilen mimari eserlerin ve dış yüzeyleri, genellikle mermere kakılan renkli  değerli  taşlarla çeşitl şekiller meydana  getirilerek  süslenmiştir. Ayrıca Babürlerde minyatür sanatı da çok gelişmiştir.


Tepkiler:
Sponsorlu Bağlantılar

0 yorum :

Yorum Gönder

Sponsorlu Bağlantılar 2
banner