Çarşamba

Anıttepe yayınları 7.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı sayfa 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 ve 85 cevapları

Sponsorlu Bağlantılar 1

Anıttepe yayınları 7.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı sayfa 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 ve 85 cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir. 
Ekstra Bilgi:
kültür: Kişisel veya toplum  olarak  sahip  olunan,  olayları ve davranışları karşılayan,  duyuş, düşünüş şekilleriyle tarih içinde meydana  gelen fikir ve sanat  eserleriyle maddi ve manevi değerlerin bütünü.

kütle hareketleri: Değişik hacimdeki  yer kabuğu  malzemesinin,  suyun  tetikleyici etkisiyle farklı olu- şum şekillerinin kontrolunde, eğim yönünde,  yer çekimi etkisiyle düşey doğrultuda yer değiştirmesi.
Sayfa 74


Sayfa 75
Sayfa 76
Sayfa 77
madde döngüsü: Canlı organizmalarla  çevrelerini içine alan  ve kimyasal değişim sonucu  oluşmuş bulunan  maddelerin  ekosistemdeki dolaşımı.
medeniyet  (uygarlık): Bir topluluğun  hayat tarzı, bilgi seviyesi, sanat  gücü,  maddi  ve manevi sahip olduğu değerler bütünü
Sayfa 78
Sayfa 79
Sayfa 80
mercan resifleri: Mercan denilen ve koloniler hâlinde bir arada yaşayan basit deniz hayvanlarının mey- dana  getirdikleri oluşuklardır.
mikroorganizmalar: Mikroskopla görülebilen, yararlı veya zararlı türleri olan canlı organizmalardır.
Sayfa 81
Sayfa 82
Sayfa 83
niş: Canlı ve cansız ögelerden  oluşan en küçük  çevre birimi. Habitatın içinde kendine  özgü fiziksel
şartları olan küçük birim.
nükleer atıklar: Nükleer  (atom)  santrallerde  kullanılan radyoaktif maddelerin  enerjiye dönüştükten sonra geriye kalan ve kanserojen  etkisi olan tehlikeli atıklar.
nükleer enerji: Çekirdeklerin fisyonu ya da kaynaşması sırasında açığa çıkan ve radyoaktif maddeler- den elde edilen temiz fakat riskli enerji türü.
Sayfa 84
Sayfa 85
 nükleer pil: Araştırma, deneme ya da radyoelement üretimi için kullanılan nükleer reaktör.
nükleer pollüsyon: Radyoaktif kirlenme. Radyoaktif pollüsyon.
nükleer reaktör: Bölünebilen bir maddenin denetimli fisyonu sırasında enerji üretimi ile bunun  ısı hâ- linde boşaltılmasını temin eden aygıtlar ve düzenekler sistemi.
nükleer  santral:  Isı açığa çıkaran fisyon tepkimelerinden yararlanılarak ısı enerjisinin dönüşümü  yolu ile elektrik üreten  merkez.
Tepkiler:
Sponsorlu Bağlantılar

0 yorum :

Yorum Gönder

Sponsorlu Bağlantılar 2
banner