Perşembe

Ada yayınları 8.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ve 26 cevapları

Sponsorlu Bağlantılar 1 Ekstra Bilgi:
Nijerya’nın Beşerî ve Ekonomik Özellikler

Afrika kıtasının en kalabalık ülkesi Nijerya’dır. Nüfus, bölgeler  arasında dengeli  dağılmamıştır. Nüfus yoğunluğu  güney ve batı kesimlerde  artar. Km ye 142 kişi düşer.
Lagos, bugün  8 milyon kişilik nüfusu  ile Orta Afrika’nın en büyük şehirlerinden biridir. Başkent ülke ortasında kurulan Abuja şehridir. Diğer önemli kentler ise Ibadan ve Kano’dur.

Nijerya nüfusunun büyük  çoğunluğu geçimini  tarımdan sağlar.  Nijerya kendi  buğday  ve pirinç ihtiyacını tam  olarak karşılamasa da özellikle palmiye yağı, kakao, kauçuk,  pamuk,  yer fıstığı,  soya  fasulyesi,  şeker kamışı  üretim  ve ihracatında dünya  birincisi, kakao  ve fıstık  üretimde  ise dünya  ikincisidir.

Kauçuk üretiminde dünya yedincisi olan Nijerya küçükbaş  hayvan sayısı bakımından dünya ülkeleri arasın- da  on  birinci sıradadır. Göçebe   hayvancılığın  gelişmiş olduğu ülkede en çok keçi, koyun ve sığır yetiştirilir. Balıkçılık da giderek gelişmektedir.

Ülkenin en önemli yer altı zenginliği 1966 yılında keşfedilen, Nijer deltası doğusundaki zengin petrol ve doğal gaz  yataklarıdır. Nijerya Afrika petrol  rezervlerinin  1/3’üne sahiptir.

Ülke ihracatının % 90’dan fazlasını ham  petrol oluş- turur.  Petrol  dışında kuzeydeki  Jos   platosundan  çıkarılan kalay ve kolumbit de ülke dışına satılır. Kolumbitin dünyada ki başlıca üreticisi Nijerya’dır. Ülkede sanayi hızla gelişmekle birlikte hâlâ  küçük  ölçeklidir.  

 Başlıca sanayi  kolları  dokumacılık, gıda ürünlerini  işleme ve petrole  dayalıdır.  Sanayi kuruluşlarının çoğu   Lagos ve yakın çevresinde  toplanmıştır.
Nijerya’da ulaşım ağı oldukça  gelişmiştir. Orta  ve Kuzey Nijerya’da genelde   kuzey-güney  doğrultulu  olan  kara  yolu hatları, güneyde  daha  karmaşık bir görünümdedir.
Tepkiler:
Sponsorlu Bağlantılar

0 yorum :

Yorum Gönder

Sponsorlu Bağlantılar 2
banner