Perşembe

A YAYINLARI 8.SINIF İNGİLİZCE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

Sponsorlu Bağlantılar 1
A yayınları 8.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir. 


Ekstra Bilgi:
Hukuk, düşünce özgürlüğüne nasıl bakar?
Anayasamızın 26. maddesine göre: “Herkes,  düşünce ve  kanaatlerini  söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya  toplu  olarak açıklama ve yayma hakkına  sahiptir. Maddenin  devamı,  milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliği, Cumhuriyetin temel niteliklerinin korunması gibi durumlarda getirilen sınırlamaları ortaya koyar. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 19.  maddesine  göre ise: “Herkesin görüş ve anlatım özgürlüğüne hakkı  vardır. Bu hak, karışmasız  görüş edinme ve herhangi bir yoldan ve  hangi ülkede olursa olsun bilgi ve düşünceleri arama, alma ve yayma  özgürlüğünü içerir.”

Dinimizin düşünce hürriyetine bakışı nasıldır?
İslam,  düşünce   hürriyetine  yük  önem  vermiştir Kuran’daki  düşünce hürriyeti mutlak bir ifade olup belli şartlara bağlanmamıştır. İslamın doğru düşünceden, parlak fikirlerden korkusu yoktur. İlim ve düşünce hayatı ne kadar gelişirse onun yüce ve kutsal o kadar iyi anlaşır. Kuranda “düşünürler, “akıllanırlar, “bilirler” gibi kelimelerin geçtiği düşünceyi tvik eden 200 civarında ayet vardır. Bu ayetlerden birçoğunun “düşünmez misiniz? Düşünmüyorlar mı? gibi soru biçiminde olması bile insanları düşünmeye çağırmak ve özgür düşünce ortamına sevketmek içindir. Kur’an düşünmeyi ve  düşünce hürriyetini  kululanabilmeleri  için  insanlara  yol  sterir:
İnsanların kendisine, hayvanlara, bitkilere, göğe, yıldızlara, aya, güneşe, yeryündeki fiziksel hadiselere, gece ile gündüzün ardarda gelişi,  gemilerin denizde yüzmesi, rüzgârın esmesi, yağmurla yeryüzünün canlanması gibi olaylara dikkatlerini çekerek düşünmelerini ister (Bakara suresi, 164. ayet, Hicr sursi, 16.ayet, Mülk suresi 3.ayet, Kaf suresi, 61. ayet).
Tepkiler:
Sponsorlu Bağlantılar

0 yorum :

Yorum Gönder

Sponsorlu Bağlantılar 2
banner