Perşembe

AYDIN YAYINLARI 7.SINIF MATEMATİK ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

Sponsorlu Bağlantılar 1
Aydın yayınları 7.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir. 


Ekstra Bilgi:
Özel Yaşamın Gizliliği Hakkı
Kişinin özgürlük alanlarının en önemlisi özel yaşamdır. Özel yaşamın gizliliği; konut dokunulmazlığı, özel eşyanın gizliliği ile haberleşme hürriyeti ve haberleşmenin gizliliği hakkını içerir.

Hukuk, özel yaşamın gizliliğine nasıl bakar?
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 12. maddesine göre: “Kimsenin özel hayatına, ailesine, konutuna ya da haberleşmesine keyfi  olarak karışılamaz,  şeref ve  adına  saldırılamaz. Herkesin  bu  gib karışma ve  saldırılar karşı  yasa tarafından  korunmaya  hakkı   vardır. Anayasamızda ise, hâkim kararı ve yetkili mercinin  yazılı  izni  bulunmakça  21.  maddeye  göre:   Kimsenin  konutuna dokunulamaz…kimsenin  konutuna  girilemez,  arama  yapılamaz  v buradaki eşyaya el konulamaz… ve 22. maddeye göre: “Herkes  haberleşme hürriyetine
sahiptir. Haberleşmenin gizliliği esastır haberleşme engellenmez ve  gizliliğine
dokunulamaz…”

15İslam Dini, özel yaşamın gizliliğini sağlayan ne gibi düzenlemeler getirmiştir?
Başkasının  evine izinsiz girilmez: “Ey iman edenler! Kendi  evinizden başka evlere, seslenip izin alarak, ev halkına selam  vermeden girmeyiniz…Eğer evde kimseyi bulamazsanız, yine de  size izin verilmedikçe içeri girmeyiniz. Size “dönün! denirse,  dönün… (Nur  suresi, 27-28. ayetler) “Üç defa kapıyı çalınız.
İzin verilirse girin, aksi halde dönün. (Müslim, Edeb)
İzinsiz yatak odasına girilmez. Aile içinde bile olsa yatak odasına girileceği zaman izin istemek (kapıyı çalmak) gerekmektedir.  (bak.  Nur  suresi,  58-59.  ayetler ve Buhari-Muvatta, Îsti’zan, Edeb)
Başkasının   yazılı  metinlerine,  mektuplarına,  hara  defterlerin balamaz. “Kardeşinin yazılı metnine,  onun  izni  olmadan  bakan,  ateşe (cehenneme) bakmış gibidir.”(Ebû Dâvud, Dua)
Özel hayatın gizliliğini sağlamak amacıyla şu davranışlar  da yasaklanmıştır: Gizli ve ayıp halleri araştırmak (tecessüs), z getirip götürmek (koğuculuk), hakaret etmek, iftira etmek, kişiyi arkasından çekiştirmek (gıybet). Bunların yanında kusur bağışlama, sır saklama ise emir ve tavsiye edilmektedir: “Birbirinizin gizli ve ayıp hallerini  araştırmayınız.”(Hucurat  suresi, 12. ayet) “Kim  bir kişinin  ayıbını ör ter se, kıyamet gününde Allah da onun ayıbını ör ter.(Müslim, Birr) “İnsanları ar kadan çekiştiren,zle kaşla alay edenle rin vay haline! (meze suresi, 1. ayet) “…İftira  eden muhakkak  perişan olur.”(Taha  suresi,  61.  ayet)  Kıyamet gününde  insanların Allah katında en fena olanı, karı-koca  birbirine yakınlık ettikten sonra, kadının sırrını yayan  erkektir.(Müslim, Nikâh)

Özel hayatın gizliliğine uyulduğu müddetçe toplumda sevgi,  saygı ve barış devam eder. Aksi takdirde kin, nefret, düşmanlık, güvensizlik, çatışmalar meydana gelir. Özel hayatın gizliliği; kişinin hayatı tehlikede olduğu, yangın, sel, işgal, hırsızlık gibi hallerde korunamaz. Adlî faaliyetlerin gereği olduğunda veya meslin gerektirdiği (avukat, noter, doktor gibi) hallerde de özel hayatın gizliliği ortadan kalkabilir. Normal şartlarda ise hâkim kararı ve yetkili mercinin yazılı izni aranır.
Tepkiler:
Sponsorlu Bağlantılar

0 yorum :

Yorum Gönder

Sponsorlu Bağlantılar 2
banner