Perşembe

Aydın yayınları 7.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa 1, 2, 3, 4,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ve 28 cevapları

Sponsorlu Bağlantılar 1
Aydın yayınları 7.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa 1, 2, 3, 4,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ve 28 cevapları

Ekonomik Haklar
Kişinin hayatını  devam  ettirebilmesi  için  gereken  maddi  olanakları  elde edebilme  hakkıdır. Mülkiyet  hakkı,  çalışma ve   kazanma,  sendika  kurma toplu sözleşme ve grev hakları, kamulaştırma gibi konular ekonomik haklar alanına girer.Ekstra Bilgi:
Hukuki belgeler, ekonomik hakları nasıl düzenler?
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ne göre: “Herkesin  tek  başına veya başkalarıyla ortaklaşa mülkiyet  hakkı  vardır…(madde  17) “Herkesin  çalışma, işini ser bestçe seçme, adaletli ve elver işli şar tlar da çalışma ve işsizliğe kar şı kor unmaeşit e eşit ücret, adil ve elverişli bir ücret hakkı sendika kurma veya sendikaya üye olma hakkı vardır. (madde 23) Anayasamıza göre de vatandaşların “mülkiyet ve mira hakkı(madde 35) “çalışma ve sözleşme yapma, özel teşebbüsler  kurma hakkı”(madde 48) “gücüne re işlerde çalışma, izin, tatil ve dinlenme ile adaletli bir ücret alma hakları”(madde 50,55) “sendika kurma ve üye olma, toplu sözleşme, g rev ve lokavt hakları”(madde 51,54) vardır.

İslam Dini, ekonomik haklar konusuna bakar?
Kişinin özel mülkiyet ve özel teşebbüs ile miras hakkı vardır: “Mal  ve oğullar dünya  hayatının süsüdür…(Kehf suresi, 46. ayet) “Ey  inananlar! Mallarınızı aranızda haksızlık yaparak değil, karşılıklı  rıza ile yapılan ticaretle yiyin…” (Nisâ  suresi,  29.  ayet)  “Kim,  mal  bırakarak  ölürse,  bu  mal  mirasçılarına aittir.”(Buhari, Ferâiz)
Ç alışa rak  k azanmanın  önemi  vur gular:  İ nsan,  anca çalıştığını   elde eder.”(Necm suresi, 39. ayet) Kişi, elinin emeğiyle  kazandığından daha temiz bir kazanç elde etmemiştir. (Buhari, Buyû)

Sendika  kurmak  ve  üye  olmak:  Sendikalar tüzel kişilerdir.  İslam’da  tüzel kişiliğine engel bir hüküm yoktur. Devletin, sosyal adaleti sağlaması lazımdır. Aksi takdirde sendika ve esnaf teşekkülleri kurulmasına mani olunamaz. Toplu sözleşme de yapılabilir. Peygamberimiz, işverenin, işçinin ücretini, alınteri kurumadan vermesini istemiştir.
Kamulaştırma: Ferdi mülkiyete karşı toplum yararı bunu gerektiriyorsa, mülkün
kamulaştırılmasında dini açıdan sakınca yoktur. “Zaru retler, yasak  olan şeyleri, mübah  kılar.”(Mecelle, madde 24) Allasize  kolaydiler, zorludilemez.” (Bakara  suresi, 186. ayet)

Dinimize göre, ve meslek sahibi olmak, ailesinin rızkını temin etmek için çalışmak, ibadet özelliği taşır. Allah  “alışverişi  helâl,  fâizi  haram  kılmıştır…” (Bakara suresi, 275. ayet) ayetiyle alışveriş helâl edilmiş; başka ayetlerle de tefecilik, karaborsacılık, tartıda hile yapmak gibi davranışlar yasaklanmıştır. Ticari ve ekonomik faaliyetler  teşvik edilmiş, malın zenginler arasında dolaşıp durmaması istenmiştir. Yiyiniz,  içiniz,  fakat  israf  etmeyiniz;  çünkü  Allah,  israf  edenleri  sevmez.” (A’raf suresi, 31. ayet) ayetiyle de harcamalarda  aşırıya  gidilmesi ve israf edilmesi yasaklanmışr. Canlı bir ekonomik hayat hedeşenmiş, zekât, sadaka, fitre ibadetleriyle de, muhtaç olanların ekonomik yönden biraz da olsa rahatlatılması amaçlanmıştır. 
Tepkiler:
Sponsorlu Bağlantılar

0 yorum :

Yorum Gönder

Sponsorlu Bağlantılar 2
banner