Perşembe

CAN YAYINLARI 8.SINIF MATEMATİK ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

Sponsorlu Bağlantılar 1
Can yayınları 8.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir. 


Ekstra Bilgi:
Hak ve Özgürlüklerin Kullanımı
Hak ve özgürlüklerin kullanımında şu hususların bilinmesi gereklidir:
Özgürlük, bazı hukuk ölçülerinde başkasına zarar vermemek anlayışıyla kabul görse de, özellikle İslam hukukuna göre “ne  kendisine, ne de başkasına zarar vermemek” tir.
Mutlak özgürlük yoktur. İnsanın aklına her geleni ve istediğini yapması özgürlük
sayılmaz. Özgürlük sınırlıdır ve sınırlandırılabilir.
Hak ve özgürlükler insanın ayrılmaz parçasıdır. fiahsa bağlıdır, vazgeçilemez ve başkasına devredilemez.
Asıl olan özgürlüktür, sınırlamalar ise  istisnai durumlardır.
Hak  ve  özgürlüklerde  kimseye  ayrıcalık  tanınmaz,  kanun  dairesinde  herkes haklarından yararlanmalıdır.
Hak ve özgürlükler konusunda kişiler çok iyi eğitilmelidir. Hak ve özgürlüklerin, kendileri ve toplum hayatı için gerekli  olduğu,  kötüye kullanılmasının olumsuz sonuçlar getireceği konusunda eğitim verilmelidir.
Özgürlüğü kötüye kullanmak ondan mahrumiyeti, suç teşkil  ediyorsa cezayı
gerektirir.
Hak ve özgürlükleri kısıtlanan kişi, çözümü kendinde değil, devlette aramalıdır.
Kişi hakkını kendi almaya kalkarsa anarşi olur, devlet organları eliyle hakkını ararsa doğrusunu yapmış olur.

Kişi, kendi hak ve özgürlüklerinin ne olduğunu bilmeli ve bunları korumalıdır. Başkalarının da kendisinin sahip olduğu hakların aynısına sahip olduğunu unutmamalı, buna göre davranmalıdır. Toplum  yaşamının,  karşılıklı hak ve özgürlüklere saygı çerçevesind olabileceğini  bilmelidir.  Hak  yememeli,  hakkını  yedirmemelidir. Özgürlüğünün kısıtlanmasına izin vermemeli, kimsenin özrlüğüne de z dikmemelidir. Hak  ve  özrlükleri  garanti  altına  alan  yönüyle,  A t a t ü r k’ün  “adalet,  mülkün
(yönetimin) temelidir. sözüne gönülden inanmalıdır.
Tepkiler:
Sponsorlu Bağlantılar

0 yorum :

Yorum Gönder

Sponsorlu Bağlantılar 2
banner