Perşembe

Can yayınları 8.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18 cevapları

Sponsorlu Bağlantılar 1
Ekstra Bilgi:
Hak ve Özgürlüklerin Kullanımını Engelleyen Alışkanlıklar
Hak ve özgürlüklerin kullanımı, siyasal, ekonomik ve kültürel  şartlara göre engellenebilmektedir.  Bu  şartları   kişi tek  başına   değiştiremeyeceğinden sorumlu tutulamaz. Oysa bazı alışkanlıklar vardır ki, kişi bu alışkanlıkları yüzünden kendi hak ve  özgürlüklerini  kendisi  kısıtlar  veya  ortadan  kaldırır. Bu  alışkanlıklara  kendi iradesiyle sahip olduğundan sorumluluk da kendisine aittir.

Hak ve özgürlüklerin kullanımını hangi alışkanlıklar, nasıl engeller?
Hak ve özgürlüklerin kullanımına sigara, alkol, kumar, uyuşturucu gibi kötü alışkanlıklar engel olur. Özellikle alkol,  uyuşturucu ve kumar, insandan maddi ve manevi pek çok şey götürür, insanı temel hak ve hürriyetlerinden uzaklaştırır. Alkol ve uyuşturucu  maddeler kişiyi sarhoş ederek akıl ve düşünme duygusunu kaybettirir. Böylece  düşünce özgürlüğü sarsıldığı gibi, eğitim hakkından da tam yararlanamaz. Sarhoşluk onun inanç ve ibadet dünyasını altüst eder. Sarhoşluk halinde kendisinin ve pek çok kişinin özel hayatının gizliliğine ihlallerde bulunur. Bu alışkanlıklara harcadığı para, ekonomik hayatını olumsuz etkiler. Nihayet, vücuda verdiği derin zararlardan dolayı yaşama ve sağlık hakkını kullanması tehlikeye girer veya sona erer. “Alkollü sürücü dehşeti veya “tinerci dehşeti başlıklı haberleri ne kadar k duyduğumuzun farkında mıyız?

Sigaranın zararları da  son  yıllarda iyice  anlaşılmış,  ne  kadar  zararlı bir alışkanlık olduğu apaçık ortaya çıkmıştır. Sigara ekonomik yönden kayıp ve israftır. Vücuda zararları bakımından ise kişinin yaşama ve sağlık hakkını tehdit etmektedir. Kumar da ekonomik haklara darbe vurmaktadır. Kişinin ibadet, düşünce, eğitim gibi temel haklarını engellemektedir. Kumar oynanan yerler yaşama ve sağlık hakkını tehdit eden ortamlardır. Kumar sonunda kavgalar ve geçimsizlikler ortaya çıkmakta, cinayetler
işlenebilmektedir.
Zararlı alışkanlıklar,  insanda telafisi olmayan yaralar açar.  Kişinin sosyal, siyasal ve ekonomik haklarına, yaşama ve sağlık  hakkına  ağır darbe vurur; devam edildiği sürece de ortadan kaldırır. Yüce Allah şöyle buyurur: “Ey iman edenler! (Aklı örten) içk (ve benzeri  şeyler), kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak, şeytan işi bir pisliktir.  Onlardan  kaçının ki  kurtuluşa eresiniz.  fieytan, içki  ve  kumarla, ancak  aranıza düşmanlık ve  kin  sokmak;  sizi Allah’ı  anmaktan  ve  namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçecek misiniz?”(Mâide Suresi, 90-91. ayetler) 
Tepkiler:
Sponsorlu Bağlantılar

1 yorum :

Sponsorlu Bağlantılar 2
banner