Pazartesi

Ekoyay yayınları 8.sınıf vatandaşlık ve demokrasi eğitimi ders kitabı sayfa 13-36 arası cevaplar

Sponsorlu Bağlantılar 1


Ekstra Bilgi:
TEMİZLİK
İslam dini temizliğe büyük önem verir. Hz. Muhammed (s.a.v.)’e inen ilk ayetlerden biri  de  temizlikle  ilgilidir.  “Elbiseni   tertemiz  tut.”   (Müddessir  suresi,  4.  ayet) Yine Kur’an-ı Kerim de sıkça  temizliğe işaret edilerek, temizlenenler övülmüştür. Hz.  Muhammed  (s.a.v.)'  de  bir  hadisinde  “Temizlik  imanın  yarısıdır.”  (Müslim, Tahare1) buyurarak İslam’ın temizliğe verdiği önemi vurgulamıştır.
 İslam dini maddi temizliğin yanında manevî temizliğe de önem  verir. İnsanların Müslüman olmakla temizlendiklerini bildirir.  Örneğin; Abese Suresinde Peygamber efendimiz (s.a.v.)’ in  tebliğine  uyup Müslüman olacak müşrikler için İslam’ı kabul etme temizlenme anlamında kullanılmıştır. “Sana kim bildirdi!  Belki o temizlenecek yahut öğüt alacak da o öğüt ona fayda verecek.” (Abese suresi, 3-4. ayetler)
Başka bir ayette de “ Ancak Allah’a kalb-i selim (temiz bir kalp) ile gelenler o günde   fayda   bulur.”  (Şuarâ  suresi,  89.   ayet)  buyurularak,  insanların  beden temizliğinin yanında kalp  temizliğinin önemine de işaret edilerek, insanın duygu ve düşüncelerinde de kötülüklerden uzaklaşması istenmektedir.
 İslam  dini  nasıl ki  ibadetin  ön  koşulu olarak  temizliği  görmekteyse,  sağlıklı olmanın ön koşulu da temizliktir. Bu hem beden temizliği için, hem de manevî temizlik için geçerlidir Bedeni temizliğine dikkat etmeyen insanlar her türlü hastalığa  yakalanabilirlerAyrıca temizliğe dikkat etmemek insanlar arası ilişkilerin ve kaynaşmanın azalmasına sebep olur Aynı şekilde manevî temizlikten uzak, duygu ve düşüncelerinde  sürekli kötülük besleyenler zamanla ruhsal hastalıklar yaşayabilirler.
 Görüldüğü gibi; İslam’ın temizliğe önem vermesi ve temizliğin ibadetin ön şartı olması insanın faydasınadır.
 İslam  dini  ibadetlerin  yapılışında maddi  ve  manevî  temizliğin  yanında çevre temizliğine de önem verir. Böylece insana hem kendisini hem de çevresini temiz tutma sorumluğunu yükler.
Tepkiler:
Sponsorlu Bağlantılar

0 yorum :

Yorum Gönder

Sponsorlu Bağlantılar 2
banner