Cumartesi

SÖZCÜ YAYINLARI 7.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

Sponsorlu Bağlantılar 1
Sözcü yayınları 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir.


Ekstra Bilgi:
Hukukun  Üstünlüğü
Hukuk,  toplum  hayatında  kişilerin birbirleriyle  ve  toplumla  olan  ilişkilerini zenleyen  ve  uyulm ası  kanun  gücüyle  desteklenmiş   bulunan  toplumsal kuralların  bütünüdür.

Hukuk kuralları, insan hayatını düzenlemekte, bir bakıma  sosyal hayatın kalıpları olmakta ve insan hak ve ödevlerinin sınırlarını  belirlemektedir. İnsanlar, belirlenen hukuk kuralları çerçevesinde hareket ettiklerinde huzur, güven, barış içinde yaşarlar. Bunun gerçekleşmesi için  hukukun, üstün ç olduğuna inanmak gerekir. Hukuk kurallarını uygulayan kişi ve kurumlar da, hukuku her şeyin üstünde görmeli, herkese eşit uygulamalıdır.

İslamiyet, hukukun üstünlüğü konusunda ne der?
Hukuk, hakkın çoğuludur. İslamiyette en önemli konular arasında hakkın ve adaletin üstünlüğü yer alır. Yüce Allah şöyle buyurur: “Hayır, Rabb’ine andolsun ki, onlar aralarındaki çekişmelerinde seni  hakem tayin edip, senin verdiğin hükme, içlerinde bir sıkıntı duymadan, tam anlamıyla teslim olmadıkça inanmış sayılmazlar. (Nisa  suresi, 65. ayet) “Kim bir haksızlığa uğradıktan sonra  hakkını alırsa,  işte onların  aleyhine  bir yol izlenemez. (fiûrâ suresi, 41. ayet) “Ey  iman  edenler! Adalettitizliklayakttutankendinizannbabanıvyakın akrabalarınızın aleyhine  bile  olsa, Allah  için  doğru  şahitlik eden  kimseler  olun.  Haklarında şahitlik yaptığınız  kimseler, ister zengin, ister fakir olsunlar, Allah  onlara  daha yakındır. Hislerinize uyup, adaletten sapmayın…(Nisâ suresi, 135. ayet)

Hukukun  üstünlüğü  herkes  için  geçerlidir.  Hukuk   kurallarında   kimseye ayrıcalık tanınmaz, herkes eşittir. Peygamberimiz  şöyle der: “Sizden  evvelkilerin mahvolmalarının sebebi  şudur ki:  İçlerinden şereşi bir kimse çalınca onu cezasız bırakır; zayıf birisi  çalınca ise kanunu tatbik eder, onu cezalandırırlardı. Allah’a yemin    eder i ki Muhammedi kızı   Fatm ad hır sız etse cezasız bırakmazdım. (Buhari, Enbiya)

Hukukun üstünlüğü ilkesine ne kadar uygun davranılırsa, topluma ve devlete ven de o derece gelişecek; insanlar hak ve özgürlüklerini daha etkili kullanabilecektir. 
Tepkiler:
Sponsorlu Bağlantılar

0 yorum :

Yorum Gönder

Sponsorlu Bağlantılar 2
banner