Cumartesi

Sözcü yayınları 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı sayfa 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ve 38 cevapları

Sponsorlu Bağlantılar 1

Cevaplar için 
TIKLAYINIZ.

Ekstra Bilgi:
Kul Hakkı Yemek Büyük Günahtır
Kul, insan demektir. Her kulun (insanın) yaşama, sağlık, eğitim, düşünce, inanç, ibadet, özel yaşamın gizliliği ve ekonomik haklar gibi temel hakları ve özgürlükleri vardır. Bunlara karşı yapılan haksızlıklar, kul hakkı kavramına girer. Kul hakkı yemek büyük günahlardandır. Din  bilginleri, “Ey  kavmimiz  dediler, Allah’ın davetçisine uyun ve ona  inanın ki (Allah) günahlarınızdan bir kısmını bağışlasın ve sizi acı bir azabdan  korusun. (Ahkaf suresi, 31. ayet) ayetini yorumlarken,  bağışlanacak günahların Allah hakkını ilgilendirenler olduğu, kul hakkından doğan günahların ise Allah tarafından bağışlanmayacağı sonucuna ulaşırlar. Hz. Peygamberimiz de, üzerinde kul hakkı bulunan kişilerin, hakkını yediği kişilere kendisini bağışlatmasını öğütler. Bunun  yapılmaması durumunda haksızlık yapan kişinin salih amelleri  haksızlığı ölçüsünde  alınarak  hak  sahibine  verilir.  (Buhari,  Mezalim)   slüman diğer Müslümanların  elinden  ve  dilinden  emin  olduğu  kimselerdir. (Buhari, İman) Müslüman kendisine ve kimseye zulmetmez, kimsenin hakkını yemez.

Vatandaşlık revlerimizin kul hakkıyla ilgisi var mıdır?
Vatandaşlık görevlerimiz, vergi vermek, askere gitmek,  seçimlere  katılmak, kanunlara saygı göstermek gibi görevlerdir. Bu görevlerin devletle ilgili yönü olduğu gibi, kul hakkına dönük yönü de vardır. Devletin gelir kaynakları arasında olan vergi, millete hizmet olarak döndüğünden, vergi vermemek, insanların göreceği hizmetlerden azalma meydana getirir. Bu, bir kul hakkıdır. Verdiğimiz veya vermediğimiz oylarla yönetime getirdiğimiz kişiler, halkın kaderine yön verdiğinden, seçimlerin kul hakkını ilgilendiren yönü vardır. Vatanı ve milleti korumak için gittiğimiz askere gitmemek, venliği tehdit edeceğinden kul hakkına zarar vermek olur. İnsan hak ve özgürlüklerini de garanti eden kanunlara saygılı olmak, kul hakkına da saygılı olmak demektir. Ayrıca diğer insanlar vatandaşlık görevlerini yaptığı halde, biz bu görevlerimizi yapmazsak onların hakkını yemiş; devlet organlarını ve kişileri aldatmış oluruz. Oysa “Aldatan, bizden  değildir.(Müslim, İman) Biz ve diğer insanlar vatandaşlık görevlerimize ve kul hakkını ilgilendiren diğer konulara  uygun davranmadığımızda devletin gücü zayışayacak, milletin birlik  ve beraberliği tehlikeye girecek, kişilerin refahı ve mutluluğu yok olacaktır.

Kul hakkını da yakından ilgilendiren temel hak ve özgürlükler ve vatandaşlık görevleri konusunda Atatürk’ün bazı sözlerini inceleyelim: “Siyasal ve toplumsal haklan  kadınlar  ta rafından  kullanılması,   insanlığın  mutluluğu  ve  pre s t i j i açısından  bir  zorunluluktur.  Asker lik  n asıl  bir  vat an  borcu  ise,  ve rgi  de vatandaşların  ödemesi  gereken  borcudur…Her Tür r doğar,  r yaşar… Herkes, Allah’a istediği gibi ibadet eder. Hiç kimseye dini fikrinden dolayı bir şey yapılamaz Bir ulus,  varlığını ve  haklarını korumak  yolunda  bütün  gücü  ile, bütün  görünür görünmez güçleriyle  ayaklanmış ve karara varmış  olmalıdır…” 
Tepkiler:
Sponsorlu Bağlantılar

0 yorum :

Yorum Gönder

Sponsorlu Bağlantılar 2
banner