Pazar

A YAYINLARI 8.SINIF İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI 2

Sponsorlu Bağlantılar 1
A yayınları 8.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir. 

GERİ   Sayfa 100 ile 194 arası cevaplar  SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİ İLE İLGİLİ TEST SORU VE CEVAPLARI
Soru-1
Tehlikeye neden olacak veya tehlikeye maruz bırakacak bir davranışı yasaklayan işaretlerlere ne denir?

a-Tehlike İşareti
b-Yasak İşareti
c-Tehlike Uyarı İşareti
d-Uyarı İşareti

Cevap b

Soru-2
Aşağıdakilerden hangisi geçici işarettir?

a-Konteynır ve borular üzerindeki işaretler
b-Acil kaçış yolları işaretleri
c-Yasaklama ve uyarı işaretleri
d-Tehlikeli manevralar yapan kimseleri yönlendirme işaretleri

Cevap d

Soru-3
Acil kaçış, ilk yardım işaretlerinde aşağıdaki renklerden hangisi kullanılır?

a-Yeşil                        b-Sarı             c-Mavi                        d-Kırmızı

Cevap a

Soru-4
Güvenlik rengi olarak kullanılan kırmızı aşağıdaki durumlardan hangisinde kullanılır?

a-Uyarı işaretlerinde
b-Zorunluluk işaretlerinde
c-Acil kaçış işaretlerinde
d-Yasak İşaretlerinde

Cevap d

Soru-5
Zorunluluk ifade eden güvenlik işaretlerinde aşağıdaki renklerden hangisi kullanılır?

a-Yeşil                        b-Sarı             c-Mavi                        d-Kırmızı

Cevap c
Soru-6
Mavi renk aşağıdaki şekillerden hangisinde kullanılırsa emniyet rengi olarak kabul edilir?

a-Daire şeklinde
b-Düz beyaz zemin üzerindeki mavi yazılarda
c-Kare şeklinde
d-Üçgen şeklinde

Cevap a

Soru-7
İşaret levhaları için flüoresan renkler, reflektör malzeme veya yapay aydınlatmanın en uygun kullanımı aşağıdaki durumlardan hangisidir?

a-Doğal ışığın zayıf olduğu yerlerde
b-Özellikle dikkat çekilmesi gereken yerlerde
c-Sarı renkli tehlike işareti levhalarında
d-Mavi renkli yasak işareti levhalarında

Cevap a

Soru-8
Işıklı sinyaller için aşağıdaki özelliklerden hangisi yanlıştır?

a-Bir işaret bir diğer işaretin çok yakınında kullanılmamalıdır
b-Karıştırılma ihtimali olan işaret aynı anda kullanılmamalıdır
c-Çok sayıda işaret birbirine çok yakın bir şekilde yerleştirilmemelidir
d-Diğer işaretlerle veya sürekli yanan işaretlerle aynı renkte olmalıdır

Cevap d

Soru-9
Sesli sinyaller için aşağıdaki özelliklerden hangisi yanlıştır?

a-Birden fazla sinyal aynı anda kullanılmalıdır
b-Çok fazla ortam gürültüsü olan yerlerde kullanılmamalıdır
c-Tehlikenin büyüklüğüne ve bunların uygulanacağı alana göre belirlenmelidir
d-Kullanılmadan önce ve kullanım süresince yeterli sıklıktaki aralıklarla kontrol edilmelidir

Cevap a


Soru-10
Yasaklayıcı işaretlerin aşağıdaki temel özelliklerinden hangisi doğrudur?

a-Daire biçiminde beyaz zemin üzerine siyah piktogram, kırmızı çerçeve ve diyagonal çizgi
b-Daire biçiminde kırmızı zemin üzerine siyah piktogram, beyaz çerçeve ve diyagonal çizgi 
c-Daire biçiminde sarı zemin üzerine siyah piktogram, kırmızı çerçeve ve diyagonal çizgi 
d-Daire biçiminde beyaz zemin üzerine siyah piktogram, sarı çerçeve ve diyagonal çizgi 

Cevap a

Soru-11
Bu         işaret levhasının anlamı nedir? (Şekil: Yeşil zemin üzerine beyaz piktogram)

a-Özel haberleşme telefonu
b-Acil yardım ve ilkyardım telefonu
c-Acil yangın telefonu
d-Normal haberleşme telefonu

Cevap b

Soru-12
Bu     kodlanmış işaretin anlamı nedir?

a-Her iki yöne gidilir
b-Başlat
c-Dur
d-Tamam

Cevap b

Soru-13
Aşağıdaki engeller ve tehlikeli yerlerde kullanılan işaretlerin hangisi yanlıştır?

a-Birbirini takip eden sarı ve siyah ya da kırmızı ve beyaz renk şeritleriyle işaretlenmelidir
b-İşaretlerin boyutu, engelin ya da tehlikeli bölgenin büyüklüğü ile orantılı olmalıdır
c-Sarı–siyah ya da kırmızı–beyaz şeritler 90 derece açıyla dik olarak ve aynı büyüklükte boyanmalıdır
d-Engellere çarpma, düşme ya da nesnelerin düşme tehlikesinin bulunduğu yerlerde kullanılmalıdır

Cevap c

Soru-14
Tehlikeye neden olacak veya tehlikeye maruz bırakacak bir davranışı yasaklayan işaretlerlere ne denir?

a-Tehlike İşareti     b-Yasak İşareti        c-Tehlike Uyarı İşareti      d-Uyarı İşareti
Cevap b

Soru-15
Aşağıdakilerden hangisi geçici işarettir?

a-Konteynır ve borular üzerindeki işaretler
b-Acil kaçış yolları işaretleri
c-Yasaklama ve uyarı işaretleri
d-Tehlikeli manevralar yapan kimseleri yönlendirme işaretleri

Cevap d

Soru-16
Acil kaçış, ilk yardım işaretlerinde aşağıdaki renklerden hangisi
kullanılır?
a-Yeşil           b-Sarı            c-Mavi           d-Kırmızı

Cevap a

Soru-17
Güvenlik rengi olarak kullanılan kırmızı aşağıdaki durumlardan
hangisinde kullanılır?

a-Uyarı işaretlerinde         
b-Zorunluluk işaretlerinde            
c-Acil kaçış işaretlerinde  
d-Yasak İşaretlerinde
Cevap d

Soru-18
Zorunluluk ifade eden güvenlik işaretlerinde aşağıdaki renklerden hangisi kullanılır?

a-Yeşil           b-Sarı            c-Mavi           d-Kırmızı
Cevap c


Soru-19
Mavi renk aşağıdaki şekillerden hangisinde kullanılırsa emniyet rengi olarak kabul edilir?

a-Daire şeklinde
b-Düz beyaz zemin üzerindeki mavi yazılarda
c-Kare şeklinde
d-Üçgen şeklinde
Cevap a

Soru-20
İşaret levhaları için fluoresan renkler, reflektör malzeme veya yapay aydınlatmanın en uygun kullanımı aşağıdaki durumlardan hangisidir?

a-Doğal ışığın zayıf olduğu yerlerde                    b-Özellikle dikkat çekilmesi gereken yerlerde                  c-Sarı renkli tehlike işareti levhalarında            d-Mavi renkli yasak işareti levhalarında
Cevap a

Soru-21
Işıklı sinyaller için aşağıdaki özelliklerden hangisi yanlıştır?

a-Bir işaret bir diğer işaretin çok yakınında kullanılmamalıdır
b-Karıştınlma ihtimali olan işaret aynı anda kullanılmamalıdır
c-Çok sayıda işaret birbirine çok yakın bir şekilde yerleştirilmemelidir
d-Diğer işaretlerle veya sürekli yanan işaretlerle aynı renkte olmalıdır
Cevap d

Soru-22
Sesli sinyaller için aşağıdaki özelliklerden hangisi yanlıştır?

a-Birden fazla sinyal aynı anda kullanılmalıdır
b-Çok fazla ortam gürültüsü olan yerlerde kullanılmamalıdır
c-Tehlikenin büyüklüğüne ve bunların uygulanacağı alana göre belirlenmelidir
d-Kullanılmadan önce ve kullanım süresince yeterli sıklıktaki aralıklarla kontrol edilmelidir
Cevap a

Soru-23
Yasaklayıcı işaretlerin aşağıdaki temel özelliklerinden hangisi doğrudur?

a-Daire biçiminde beyaz zemin üzerine siyah piktogram, kırmızı çerçeve ve diyagonal çizgi
b-Daire biçiminde kırmızı zemin üzerine siyah piktogram, beyaz çerçeve ve diyagonal çizgi
c-Daire biçiminde sarı zemin üzerine siyah piktogram, kırmızı çerçeve ve diyagonal çizgi
d-Daire biçiminde beyaz zemin üzerine siyah piktogram, sarı çerçeve ve diyagonal çizgi
Cevap a


Soru-24
Bu  Açıklama: tara01.bmp  işaret levhasının anlamı nedir? (Şekil: Yeşil zemin üzerine beyaz piktogram)

a-Özel haberleşme telefonu
b-Acil yardım ve ilkyardım telefonu
c-Acil yangın telefonu
d-Normal haberleşme telefonu
Cevap b

Soru-25
Bu  Açıklama: tara0.bmp   kodlanmış işaretin anlamı nedir?

a-Her iki yöne gidilir
b-Başlat
c-Dur
d-Tamam
Cevap b

Soru-27
Aşağıdaki engeller ve tehlikeli yerlerde kullanılan işaretlerin hangisi yanlıştır?

a-Birbirini takip eden sarı ve siyah ya da kırmızı ve beyaz renk şeritleriyle işaretlenmelidir
b-İşaretlerin boyutu, engelin ya da tehlikeli bölgenin büyüklüğü ile orantılı olmalıdır
c-Sarı-siyah ya da kırmızı-beyaz şeritler 90 derece açıyla dik olarak ve aynı büyüklükte boyanmalıdır
d-Engellere çarpma, düşme ya da nesnelerin düşme tehlikesinin bulunduğu yerlerde kullanılmalıdır
Cevap c

Soru-28
Tehlikeye neden olacak veya tehlikeye maruz bırakacak bir davranışı yasaklayan işaret hangisidir?
a.Hiçbiri
b.Uyarı işareti
c. Yasak işareti  
d.Emredici işaret
Cevap c

Soru-29
İşaretlerle ilgili aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?
a. El işaretlerinde aynı anda iki kol birden kullanılıyorsa, bunlar asimetrik olarak hareket ettirilecektir.  
b.El işaretleri benzer işaretlerden belirgin bir şekilde farklı olacaktır.
c.İşaretçinin esas görevi; manevraları yönlendirmek ve manevra alanındaki işçilerin güvenliğini sağlamaktır.
d.El işaretleri kesin, yalın, yapılması ve anlaşılması kolay olacaktır.
Cevap a


Soru-30
Aşağıda belirtilen işaretlerden hangileri birlikte kullanılmamalıdır?
a.Işıklı işaret ve sesli sinyal
b. El işaretleri ve sesli sinyal   
c.El işaretleri ve sözlü haberleşme
d.Işıklı işaret ve sözlü haberleşme
Cevap b

Soru-31
Geometrik şekil, resim, sembol, piktogram ve renklerden oluşturulan ve gerektiğinde yeterli aydınlatma ile görülebilir hale getirilmiş levha aşağıdakilerden hangisidir?

a.İşaret levhası
b. Hepsi  
c.Sembol veya piktogram
d.Işıklı işaret
Cevap a

Soru-32
Aşağıdaki güvenlik renklerinden hangisinin "acil kaçış" anlamı veya amacı vardır?

a. Yeşil  
b.Mavi
c.Sarı
d.Kırmızı
Cevap a

Soru-33
Aşağıdakilerden hangisi kullanılacak işaret levhalarından değildir?

a.Uyarı işaretleri
b. Sesli işaretler  
c.Yasaklayıcı işaretler
d.Yangınla mücadele işaretleri

Cevap b
Tepkiler:
Sponsorlu Bağlantılar

0 yorum :

Yorum Gönder

Sponsorlu Bağlantılar 2
banner