Perşembe

Ekoyay yayınları 8.sınıf vatandaşlık ve demokrasi eğitimi ders kitabı sayfa 13 ile sayfa 24 arasındaki sayfaların cevapları

Sponsorlu Bağlantılar 1

Ekoyay yayınları 8.sınıf vatandaşlık ve demokrasi eğitimi ders kitabı sayfa 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 cevapları


1. Size, insan olarak değer verildiğini hissettiğiniz durumlar hangileridir? Örnek veriniz.
2. Başkalarının yaşam ve onuruna saygı göstermek için neler yapıyorsunuz? Birkaç örnek veriniz.
3. Hazreti Muhammed Veda Hutbesi'nde "İnsanlar! Bugünleriniz nasıl mukaddes bir gün ise, bu ayları­nız nasıl mukaddes bir ay ise, bu şehriniz (Mekke) nasıl mübarek bir şehir ise canlarınız, mallarınız, namus­larınız da öyle mukaddestir, her türlü tecavüzden korunmuştur." demektedir.

• İnsanın canının, malının, namusunun mukaddes olması ne anlama gelir? Hazreti Muhammed bunların korunmasına neden böylesine önem vermiştir? Tartışınız.

1. 13. sayfadaki tablodan hareketle 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileriyle ailelerinin, kendilerinin ve başka­larının yaşamına, onuruna saygı duydukları söylenebilir mi? Nedenini belirtiniz.
2. Yanıtlarınıza baktığınızda sizin, insanların yaşam ve onurlarına saygı duyduğunuz söylenebilir mi?
3. Hacı Bektaş Veli Malâkât adlı eserinde diyor ki "Gökle yer arasında birçok nesne vardır. Fakat insan­dan ulusu yoktur."
Hacı Bektaş Veli'nin sözü göz önüne alınarak insana karşı nasıl bir davranış geliştirilmelidir?
3. Çevrenizde bu küçük kız gibi davranan, hiç tanımadığı kişilere yardım etmeye çalışan insanlar var mıdır? Bir örnek veriniz.
4. Sizin kendinize ve çevrenizdeki kişilere değer verdiğinizi gösteren davranışlarınız nelerdir?
1. Verdiğiniz yanıtlar, okulunuzda insanın değerli ve onurlu bir varlık olarak kabul edildiğini gös­termekte midir? Nedenini açıklayınız.
2. İnsan olarak neden değerlisiniz? Başkaları da sizin kadar değerli midir? Nedenini açıklayınız.
3. Okulunuzdan, kendinizin ve başkalarının yaşamına, onuruna saygılı olduğunuzu gösteren dav­ranışlarınıza bir örnek veriniz.
C. Mevlâna'nın aşağıda verilen sözünü okuyarak soruları yanıtlayınız. Mevlâna diyor ki:
"Sıfat bakımından insanı cihanın aslı bil. İnsan, görünüşte bir sivrisineğin tesiriyle acı çeker fakat onun iç yüzü, yedi kat göğü bile kaplamıştır."
1. Mevlâna'ya göre insanın özellikleri neler olabilir? Örnek veriniz.
2. İnsanın "cihanın aslı" olmasını sağlayan özellikleri (fiziksel, zihinsel ve toplumsal) neler olabilir?
3. Mevlâna, okuduğunuz sözü hangi amaçla söylemiş olabilir?
1. Arkadaşlarınızın sizden farklı olan özellikleri nelerdir?
2. Farklı özelliklere sahip olmanızın nedenleri nelerdir?
3. Hepiniz aynı özellikleri taşısaydınız neler olabilirdi?
4. Doğuştan getirdiğiniz ve sonradan edindiğiniz özelliklere örnekler veriniz.
5. Sizce bir insan çok uzun boylu olduğu veya gözleri çok iyi görmediği için aşağılanabilir mi? Niçin?
1. Soruları yanıtlarken fark ettiğiniz özellikleriniz nelerdir?
2. Her insanın kendine özgü özelliklerini fark etmeniz size neler kazandırabilir?
3. Arkadaşlarınızın sizinkilerden çok farklı özellikleri var mıdır? Varsa bunlar nelerdir?
4. Farklılıklarınızın tümünü ortadan kaldırmanız mümkün müdür? Niçin?
5. Farklı özellikleriniz nedeniyle dışlama, ön yargı, aşağılama gibi durumlarla karşılaşıyor musunuz? Örnek veriniz.
6. Arkadaşlarınızın doğuştan hazır buldukları ya da sonradan kontrol dışı oluşan bazı fiziksel özel­liklerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Davranışlarınızda nelere özen gösterirsiniz?
5. Ön yargı, dışlama, aşağılama gibi olumsuz tavır ve davranışlar insanların olumlu özelliklerinin fark edilmesine engel olur mu?
1. Herkesin aynı işi yapması mümkün müdür? Nedenini açıklayınız.
2. Yapmayı üstlendiğiniz iş, gruba neler katmıştır?
3. Yalnızca sizin yapabileceğiniz iş, hayatta kalmanız için neden yeterli değildir?
4. Kişisel farklılıkların hayatta kalmanıza katkısını değerlendiriniz.
5. Kişilerin kendi özelliklerine uygun işleri yapmalarının toplumsal yaşama katkıları nelerdir? Ör­neklerle açıklayınız. 
Tepkiler:
Sponsorlu Bağlantılar

0 yorum :

Yorum Gönder

Sponsorlu Bağlantılar 2
banner