Pazartesi

Aydın yayınları 7.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa 11 ile sayfa 20 arasındaki sayfaların cevapları

Sponsorlu Bağlantılar


GERİ     DEVAMI
Aydın yayınları 7.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 cevapları
"Bir futbol takımı her galibiyet için 3, beraberlik için 1 puan almakta ve mağlubiyet içinse puan alama­maktadır. Buna göre 7 maç oynayan bir takım, oynadığı maçların kaç tanesinde galip gelmiştir?"
Yukarıdaki problemin çözümünün yapılabilmesi için aşağıdakilerden hangisi veya hangilerinin problem cümlesi içinde verilmesinin yeterli olacağını açıklayınız.
I. Takımın yenildiği ve galip geldiği maç sayılarının toplamının
II. Takımın berabere kaldığı maç sayısının
III. Takımın 7 maç sonunda aldığı toplam puanın

Klor gazının katı hâlden sıvı hâle geçmesi için gazın sıcaklığının -101°C'un üzerinde olması, buharlaştı-rılması için ise -35°C'a çıkarılması gerekmektedir. Farklı sıcaklıklarda tutulan klor gazları, soğutucu ve­ya ısıtıcı cihazların içine konulacaktır. Aşağıda cihazların üzerinde verilen bilgilere göre bu cihazlara ko­nan gazlara 5 dakika sonra ne olacağını kutunun içine tik işaretini koyarak belirtiniz.
Doğal Sayıların Faktöriyellerini Bulalım


Aşağıdaki çarpma işlemlerinin faktöriyel olarak nasıl ifade edildiğini noktalı yerlere yazınız.
a. 1.2.3 =..... b. 5.4.3.2.1 =..... c. 2.3.4.5.6.7 =.....
ç. 8.3.5.6.7.8.9 =..... d. (1.3.5.....19).(2.4.6.....18) =.....
e. (13- 1).(13- 2).(13- 3).....(13 -11).(13 - 12) =.....
Aşağıda verilen eşitliklerden doğru olanların başına "D", yanlış olanların başına "Y" yazınız. Yanlış olan­ların neden yanlış olduğunu açıklayınız.
a. (.....) 5! = 5.4.(3!) b. (.....) 12! = 11.10.9.....3.2.1
c. (.....) 8! = (8 - 8).(8 - 7).(8 - 6).....(8 -1)      ç. (.....) 1! = 1
d. (.....) n! = n.(n - 1).(n - 2).....(n - 20) e. (.....) (a - 3)! = (a - 3).(a - 4)!
Aşağıdaki faktöriyellerin değerlerini hesaplayıp noktalı yerlere yazınız.
a. 4! =
b. 6! =
c. 8! =
ç. 10! =.................
d. 12! =
Aşağıdaki dallarda asılı olan ifadelerin doğru mu yanlış mı olduğuna karar veriniz. Verdiğiniz cevabın asılı olduğu daldaki bir sonraki soruya geçerek dalların bitimindeki kuşlardan birine ulaşınız. Cevaplarınızı ar­kadaşlarınızın cevapları ile karşılaştırınız. Hangi kuşun kaç puan kazandırdığını öğretmeninizden öğreniniz.
 Aşağıda üst satırda verilenlerin eş değerlerini alt satırdakiler arasından bulup bunları oklarla eşleştiriniz.
[  (5! . 6! ) : 4!~) ( 5! + 6!) : 4!~]
Aşağıdakilerden hangisinin değeri en küçüktür?
A) 20!:(19! - 18!)        B) 19!.18! C) (19! +18!):20!        D) 19!
Aşağıdaki üslü niceliklerden hangisinin sonucu diğerlerinden farklıdır? Nedenini açıklayınız.
 Depremlerin büyüklükleri 10 sayısının kuvvetleri ile ilişkilidir. Deprem büyüklükleri arasındaki ilişki 1 -¥ 1, 2 -¥ 10, 3 -¥ 100 ... şeklindedir. Aşağıdaki grafikte, aynı bölgede olan 4 depremin Richter ölçe­ğine göre büyüklükleri gösterilmiştir. Buna göre aşağıda verilenlerden doğru olanların başına "D", yan­lış olanların başına "Y" yazınız. Yanlış olanların doğrularını yazınız.
Aşağıdaki sayılar, basamak değerleri kullanılarak üslü biçimde çözümlenmiştir. Buna göre noktalı yer­leri uygun sayılar ile doldurunuz.
Aşağıdaki üslü niceliklerin değerlerini yazınız.
a. 104 =............... b. 107 =............... c. (-10)4 =............... ç. (-10)3 =
Aşağıdaki balıkları, kilolarını gösteren üslü niceliklerle oklar kullanarak eşleştiriniz.
 Aşağıdakilerden hangisi 100000 sayısının üslü nicelik olarak gösterimidir?
A)103 B)104 C)105 D)106
2. BÖLÜM: GEOMETRİNİN GÜZELLİKLERİYLE BULUŞMAMIZ VAR
Permütasyon Hesapları Yapalım
 Yeni bankamatik kartınız için 4 haneli ve rakamları birbirinden farklı bir parolaya karar vermeniz gerekiyor. Parolanızı kaç farklı şekilde oluşturabileceğinizi gösteren matematiksel ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A = {0, 1, 2, 3, 4, 5} kümesinin elemanlarını kullanarak rakamları birbirinden farklı üç basamaklı sayılar­dan 20 tane yazınız. Bu şekilde kaç farklı sayı yazabileceğinizi hesaplayınız. Hesaplarınızı nasıl yaptığı­nızı açıklayınız.
Yanda, gizli bir bilgisayar yazılımına giriş yapmak için oluşturulacak parolada  kullanılacak 6 karakteri görüyorsunuz. Bu karakterleri kullanarak 6 haneli ve her karakter diğerinden farklı olacak şekilde 3 farklı parola oluşturunuz. Oluşturduğunuz parolaları aşağıdaki ilgili kutulara yazınız. Bunlar gibi toplam kaç farklı parola oluşturabileceğinizi hesaplayınız. Hesaplamalarınızı nasıl yaptığınızı açıklayınız.
Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına "D", yanlış olanların başına "Y" yazınız. Yanlış olanların doğrularını yazınız.
a. (.....) 7 kitap bir rafa 7! farklı şekilde sıralanabilir.
b. (.....) 0 (sıfır) ile başlamayan ve 3 rakamlı toplam 678 şehirler arası telefon kodu oluşturulabilir.
c. (.....) Bir araba yarışında 1 ve 2. gelecek arabalar 156 farklı şekilde olabiliyorsa bu yarışa 13 araba
katılmıştır.
ç. (.....) 8 kişinin çalıştığı bir yayınevinde, her çalışanın bir arabası vardır. Bu iş yerinin otoparkına 3 ara­ba park edilebilmektedir. Bu durumda otoparka 8 arabadan üçü 56 farklı şekilde park edilebilir.
Üç gözlü bir rafa aşağıda gösterilen ders kitapları, her gözde aynı derse ait kitaplar bulunacak şekilde dizilecektir. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.
a. Matematik dersi ile ilgili kitapları 1. rafa kaç farklı şekilde dizebiliriz?
b. Türkçe dersi ile ilgili kitapları 2. rafa kaç farklı şekilde dizebiliriz?
c. Fen ve teknoloji dersi ile ilgili kitapları 3. rafa kaç farklı şekilde dizebiliriz?
Poz Verelim
Sınıfınıza bir fotoğraf makinesi getiriniz. Sınıfınızda 5 kişilik bir basketbol ve 11
runuz. Sınıf tahtasının önünde sıralanıp kurduğunuz takımların resimlerini çekiniz. Bu mütasyon hesapları gerektiren problemler kurup kurduğunuz problemleri çözünüz.
Kartezyen Koordinat Sistemini Kullanalım
 Aşağıda, 0 (sıfır) noktasında bulunan bir karınca kareli bir örtü üzerine dökülmüş şekerlemeleri toplamak istiyor. Karıncanın şekerlemeleri toplamasına yardım ediniz. Bunun için 1. şekerlemeden 8. şekerlemeye kadar karıncanın izleyeceği yolu, yönleri ve birim uzaklıkları kullanarak örnekteki gibi ifade ediniz.
Bir kurbağanın, bir göldeki yaprakların üstünde belirtilen sırada giderek karşı kıyıya ulaşması gerekiyor. Kurbağanın, bir yapraktan diğer yaprağa zıplarken zıplayacağı yaprağın koordinatlarını bir harf ve bir sa­yıdan oluşan sıralı ikililer şeklinde ifade etmesi gerekiyor. Aşağıdaki yaprakların konumlarını noktalı yer­lere yazarak kurbağayı karşı kıyıya geçiriniz.
Aşağıda verilen sıralı ikililerin gösterdiği noktaların yerlerini yandaki kartezyen ko­ordinat sisteminde belirleyiniz. Belirledi­ğiniz noktaları harf sırasına göre doğru parçaları ile birleştiriniz. Oluşan şeklin ne olduğunu açıklayınız.
Yanda, İzmir şehir merkezinin uydudan çekilmiş bir fotoğrafı kartezyen koordinat sistemi üzerine yer­leştirilmiştir.
Aşağıda, İzmir'deki bazı önemli tesislerin koordi­natları verilmiştir. Bu tesislerin nerede bulunduğu­nu yandaki koordinat düzleminde işaretleyerek gösteriniz.
• Pasaport Limanı (-4 , -5)
• Alsancak Limanı (-3 , -4)
• İzmir Fuarı (0 , -4)
• Gümrük Limanı (2 , -1 )
• Atatürk Stadyumu (6 , -2)
• Deniz Kuvvetleri Limanı (-3 , 5)
Aşağıda verilen kartezyen koordinat sisteminde çizilen geometrik şekillerin alanlarını hesaplayınız.
Paralel ve meridyen doğrularının bulunduğu bir Dün­ya ve Türkiye haritası temin ediniz. Türkiye'nin han­gi paralel ve meridyenler arasında kaldığını belirleyi-niz. Yaşadığınız bölgenin harita üzerindeki konumu­na göre bir soru yazınız. Yazdığınız soruyu arkadaş­larınıza sorunuz.
Yansımayı Açıklayalım
Aşağıdaki yeşil renkli şekillerden üç tanesine aynı dönüşüm hareketi, birine farklı bir dönüşüm hareketi uy­gulanarak sarı renkli şekiller çizilmiştir. Farklı olan şekli bulup bu şeklin neden farklı olduğunu açıklayınız.
Aşağıdaki şekillerin tüm simetri eksenlerini (varsa) çizerek gösteriniz.
Yandaki şeklin l, t ve d doğrularına göre yansımaları aşağıdakilerden hangisinde doğru ola­rak gösterilmiştir?
Yandaki kartezyen koordinat sisteminde gösteri­len ABCD dörtgeninin x ve y eksenine göre yansı­malarını çiziniz. Oluşan şekillerin köşe noktalarının koordinatlarını gösteren sıralı ikilileri aşağıdaki noktalı yerlere yazınız.
Aşağıdaki kartezyen koordinat sisteminde ABC üçgeninin x ve y eksenlerine göre yansımaları olan üç­genleri çiziniz. ABC üçgeninin y eksenine göre yansımasının x eksenine göre yansımasını da çiziniz.
Aşağıda iki dama tahtasının birleştirilmesiyle elde edilen kareli alanda, kırmızı renkli şekle 5 kere farklı yansıma hareketi yaptırılmış ve mavi renkli şekil oluşturulmuştur. Bu yansıma hareketlerini göstermek için aşağıda solda verilen 5 şekli dama tahtalarına boyama yoluyla uygun şekilde yerleştiriniz.

Etiketler

4.sınıf matematik testleri 5.sınıf çalışma kitabı cevapları 5.sınıf evrensel iletişim yayınları ingilizce çalışma kitabı cevapları 5.sınıf fcm yayınları türkçe çalışma kitabı cevapları 5.sınıf fen testi çöz 5.sınıf fen ve teknoloji fen bilimleri çalışma kitabı cevapları 5.sınıf harf yayınları sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 5.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları 5.SINIF İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI 5.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları 5.sınıf meb yayınları ingilizce çalışma kitabı cevapları 5.sınıf meb yayınları matematik ders kitabı cevapları 5.sınıf meb yayınları sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 5.sınıf pasifik yayınları matematik ders kitabı cevapları 5.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları 6.sınıf atlantik ingilizce çalışma kitabı cevapları 6.sınıf çalışma kitabı cevapları 6.sınıf ders kitabı cevapları 6.sınıf evren yayınları sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 6.sınıf evrensel iletişim yayınları ingilizce çalışma kitabı cevapları 6.sınıf evrensel iletişim yayınları ingilizce ders kitabı cevapları 6.sınıf fen konu anlatımı 6.SINIF FEN KONU ANLATIMI 6.sınıf fen testi çöz 6.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları 6.sınıf gizem yayınları türkçe çalışma kitabı cevapları 6.sınıf imyay yayınları sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 6.sınıf ingilizce çalışma kitabı 6.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları 6.sınıf sevgi yayınları matematik ders kitabı cevapları 6.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 6.sınıf sosyal bilgiler konu anlatımı 6.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları 7.sınıf ada yayınları matematik çalışma kitabı cevapları 7.sınıf ada yayınları matematik ders kitabı cevapları 7.sınıf cem web ofset yayınları türkçe çalışma kitabı cevapları 7.sınıf çalışma kitabı cevapları 7.sınıf ders kitabı cevapları 7.sınıf evren yayınları sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 7.sınıf fen konu anlatımı 7.SINIF FEN KONU ANLATIMI 7.sınıf ingilizce çalışma kitabı 7.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları 7.sınıf koza yayınları fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları 7.sınıf koza yayınları fen ve teknoloji ders kitabı cevapları 7.sınıf lider yayınları ingilizce çalışma kitabı cevapları 7.sınıf lider yayınları ingilizce ders kitabı cevapları 7.Sınıf Matematik Çalışma Kitabı cevapları 7.sınıf matematik ders kitabı cevapları 7.sınıf meb yayınları sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 7.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 7.sınıf sosyal bilgiler konu anlatımı 7.sınıf tutku yayınları din kültürü ve ahlak bilgisi ders kitabı cevapları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları 8.SINIF 1.ÜNİTE HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM 8.SINIF 2.ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 8.sınıf 4.ünite ses 8.sınıf 5.ünite maddenin halleri ve ısı 8.sınıf 6.ünite canlılar ve enerji ilişkileri 8.sınıf atlantik yayınları ingilizce çalışma kitabı cevapları 8.sınıf atlantik yayınları ingilizce ders kitabı cevapları 8.sınıf çalışma kitabı cevapları 8.sınıf ders kitabı cevapları 8.sınıf dikey yayınları fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları 8.sınıf dikey yayınları fen ve teknoloji ders kitabı cevapları 8.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi ders kitabı cevapları 8.sınıf dörtel yayınları matematik çalışma kitabı cevapları 8.sınıf dörtel yayınları matematik ders kitabı cevapları 8.sınıf evrensel iletişim yayınları ingilizce çalışma kitabı cevapları 8.sınıf evrensel iletişim yayınları ingilizce ders kitabı cevapları 8.SINIF FEN KONU ANLATIMI 8.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI 8.sınıf ingilizce çalışma kitabı 8.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları 8.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları 8.sınıf inkılap konu anlatımı 8.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları 8.sınıf matematik ders kitabı cevapları 8.sınıf matematik test 8.sınıf meb yayınları matematik çalışma kitabı cevapları 8.sınıf meb yayınları matematik ders kitabı cevapları 8.sınıf netbil yayınları inkılap tarihi çalışma kitabı cevapları 8.sınıf semih ofset sek yayınları inkılap tarihi ve atatürkçülük çalışma kitabı cevapları 8.sınıf semih ofset sek yayınları inkılap tarihi ve atatürkçülük ders kitabı cevapları 8.SINIF TUTKU YAYINLARI FEN BİLİMLERİ DERS KİTABI CEVAPLARI 8.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları 8.sınıf vatandaşlık ve demokrasi eğitimi çalışma kitabı cevapları 8.sınıf yıldırım yayınları fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları 8.sınıf yıldırım yayınları türkçe çalışma kitabı cevapları A yayınları 8.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları A yayınları 8.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Ada yayınları 5.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Ada yayınları 8.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Ada yayınları Bisiklet yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları ada yayinlari 7.sinif matematik ders kitabı cevapları Altın kitaplar yayınları 6.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Altın kitaplar yayınları 8.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Altın kitaplar yayınları 8.sınıf fen ve teknoloji ders kitabı cevapları Anıttepe yayınları 7.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Atlantik yayınları 6.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Atlantik yayınları 6.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Aydın yayınları 7.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Aydın yayınları 7.sınıf matematik ders kitabı cevapları BERKAY YAYINLARI 5.SINIF SOSYAL BİLGİLER ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI Bilge yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Bilgetürk yayınları 7.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Bilgetürk yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Bilim İnsanları Bisiklet yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Blog Can yayınları 5.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Can yayınları 8.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Can yayınları 8.sınıf matematik ders kitabı cevapları Çalışma Kitabı Cevapları DERS KITABI ÜNITE SONU DEĞERLENDIRME SORULARININ CEVAPLARI 6.SINIF Ders Kitabı Cevapları ders kitabı ünite sonu değerlendirme sorularının cevapları 6.sınıf ders kitabı ünite sonu değerlendirme sorularının cevapları 7.sınıf ders kitabı ünite sonu değerlendirme sorularının cevapları 8.sınıf Dikey yayınları 6.sınıf matematik ders kitabı cevapları Dikey yayınları 8.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Dikey yayınları 8.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Doku yayınları 6.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Doku yayınları 7.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Doku yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Dörtel yayınları 6.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Dörtel yayınları 6.sınıf matematik ders kitabı cevapları DÖRTEL YAYINLARI 6.SINIF TÜRKÇE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI Ekoyay yayıncılık 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Ekoyay yayıncılık 7.sınıf fen ve teknoloji ders kitabı cevapları ekoyay yayınları 7.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Ekoyay yayınları 8.sınıf vatandaşlık ve demokrasi eğitimi ders kitabı cevapları Enderun yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları erdem yayınları 5.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Evren yayınları 5.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Evren yayınları 6.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Evren yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Gizem yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları http://www.gunceldizi.net/ İş güvenliği İş Güvenliği Uzmanlığı kendimizi değerlendirelim 6.sınıf kendimizi değerlendirelim 7.sınıf kendimizi değerlendirelim 8.sınıf Konu Anlatımı ve Konu Özetleri Koza yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Lider yayınları 6.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Meb yayınları (2) 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları MEB yayınları 5.sınıf fen bilimleri çalışma kitabı cevapları MEB yayınları 5.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 5.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 5.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Meb yayınları 5.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 5.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları MEB yayınları 6.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf matematik ders kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları meb yayınları 7.sınıf arapça çalışma kitabı cevapları meb yayınları 7.sınıf arapça ders kitabı cevapları MEB yayınları 7.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi kitabı cevapları meb yayınları 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları meb yayınları 7.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları MEB yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Meb yayınları 7.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 7.sınıf matematik ders kitabı cevapları MEB yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları meb yayınları 8.sınıf arapça çalışma kitabı cevapları meb yayınları 8.sınıf arapça ders kitabı cevapları MEB yayınları 8.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf inkılap tarihi ve Atatürkçülük çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf inkılap tarihi ve Atatürkçülük çalışma kitabı cevaplarıQ Meb yayınları 8.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf matematik ders kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf vatandaşlık ve demokrasi eğitimi çalışma kitabı cevapları Meram yayınları 6.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Meram yayınları 6.sınıf matematik ders kitabı cevapları Meram yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları organik kimya öğün yayınları 6.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Özgün yayınları 6.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Özgün yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Pasifik yayınları 5.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Pasifik yayınları 6.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Pasifik yayınları 6.sınıf fen ve teknoloji ders kitabı cevapları PASİFİK YAYINLARI 7.SINIF İNGİLİZCE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI Pasifik yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Pasifik yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevaplarıQ Pasifik yayınları 8.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları SEK semih yayınları 5.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Sek semih yayınları 7.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları SEK yayınları 5.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Sek yayınları 7.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Sek yayınları 7.sınıf matematik ders kitabı cevapları Semih yayınları 5.sınıf fen bilimleri çalışma kitabı cevapları Sevgi yayınları 8.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi ders kitabı cevapları Sevgi yayınları 8.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Sözcü yayınları 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Sözcü yayınları 7.sınıf fen ve teknoloji ders kitabı cevapları TAV yayınları 8.sınıf türkçe ders kitabı cevapları TAV yayınları 8.sınıf türkçe ders kitabı tema sonu değerlendirme cevapları Tuna yayınları 7.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Tuna yayınları 8.sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük kitabı cevapları türk islam devletlerinde toprak idaresi Video Ders Anlatımı Volumetrik analiz Yakınçağ yayınları 6.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Yıldırım yayınları 5.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Yıldırım yayınları 5.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları