Pazartesi

Aydın yayınları 7.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa 11 ile sayfa 20 arasındaki sayfaların cevapları

Sponsorlu Bağlantılar 1
GERİ     DEVAMI
Aydın yayınları 7.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 cevapları
"Bir futbol takımı her galibiyet için 3, beraberlik için 1 puan almakta ve mağlubiyet içinse puan alama­maktadır. Buna göre 7 maç oynayan bir takım, oynadığı maçların kaç tanesinde galip gelmiştir?"
Yukarıdaki problemin çözümünün yapılabilmesi için aşağıdakilerden hangisi veya hangilerinin problem cümlesi içinde verilmesinin yeterli olacağını açıklayınız.
I. Takımın yenildiği ve galip geldiği maç sayılarının toplamının
II. Takımın berabere kaldığı maç sayısının
III. Takımın 7 maç sonunda aldığı toplam puanın

Klor gazının katı hâlden sıvı hâle geçmesi için gazın sıcaklığının -101°C'un üzerinde olması, buharlaştı-rılması için ise -35°C'a çıkarılması gerekmektedir. Farklı sıcaklıklarda tutulan klor gazları, soğutucu ve­ya ısıtıcı cihazların içine konulacaktır. Aşağıda cihazların üzerinde verilen bilgilere göre bu cihazlara ko­nan gazlara 5 dakika sonra ne olacağını kutunun içine tik işaretini koyarak belirtiniz.
Doğal Sayıların Faktöriyellerini Bulalım


Aşağıdaki çarpma işlemlerinin faktöriyel olarak nasıl ifade edildiğini noktalı yerlere yazınız.
a. 1.2.3 =..... b. 5.4.3.2.1 =..... c. 2.3.4.5.6.7 =.....
ç. 8.3.5.6.7.8.9 =..... d. (1.3.5.....19).(2.4.6.....18) =.....
e. (13- 1).(13- 2).(13- 3).....(13 -11).(13 - 12) =.....
Aşağıda verilen eşitliklerden doğru olanların başına "D", yanlış olanların başına "Y" yazınız. Yanlış olan­ların neden yanlış olduğunu açıklayınız.
a. (.....) 5! = 5.4.(3!) b. (.....) 12! = 11.10.9.....3.2.1
c. (.....) 8! = (8 - 8).(8 - 7).(8 - 6).....(8 -1)      ç. (.....) 1! = 1
d. (.....) n! = n.(n - 1).(n - 2).....(n - 20) e. (.....) (a - 3)! = (a - 3).(a - 4)!
Aşağıdaki faktöriyellerin değerlerini hesaplayıp noktalı yerlere yazınız.
a. 4! =
b. 6! =
c. 8! =
ç. 10! =.................
d. 12! =
Aşağıdaki dallarda asılı olan ifadelerin doğru mu yanlış mı olduğuna karar veriniz. Verdiğiniz cevabın asılı olduğu daldaki bir sonraki soruya geçerek dalların bitimindeki kuşlardan birine ulaşınız. Cevaplarınızı ar­kadaşlarınızın cevapları ile karşılaştırınız. Hangi kuşun kaç puan kazandırdığını öğretmeninizden öğreniniz.
 Aşağıda üst satırda verilenlerin eş değerlerini alt satırdakiler arasından bulup bunları oklarla eşleştiriniz.
[  (5! . 6! ) : 4!~) ( 5! + 6!) : 4!~]
Aşağıdakilerden hangisinin değeri en küçüktür?
A) 20!:(19! - 18!)        B) 19!.18! C) (19! +18!):20!        D) 19!
Aşağıdaki üslü niceliklerden hangisinin sonucu diğerlerinden farklıdır? Nedenini açıklayınız.
 Depremlerin büyüklükleri 10 sayısının kuvvetleri ile ilişkilidir. Deprem büyüklükleri arasındaki ilişki 1 -¥ 1, 2 -¥ 10, 3 -¥ 100 ... şeklindedir. Aşağıdaki grafikte, aynı bölgede olan 4 depremin Richter ölçe­ğine göre büyüklükleri gösterilmiştir. Buna göre aşağıda verilenlerden doğru olanların başına "D", yan­lış olanların başına "Y" yazınız. Yanlış olanların doğrularını yazınız.
Aşağıdaki sayılar, basamak değerleri kullanılarak üslü biçimde çözümlenmiştir. Buna göre noktalı yer­leri uygun sayılar ile doldurunuz.
Aşağıdaki üslü niceliklerin değerlerini yazınız.
a. 104 =............... b. 107 =............... c. (-10)4 =............... ç. (-10)3 =
Aşağıdaki balıkları, kilolarını gösteren üslü niceliklerle oklar kullanarak eşleştiriniz.
 Aşağıdakilerden hangisi 100000 sayısının üslü nicelik olarak gösterimidir?
A)103 B)104 C)105 D)106
2. BÖLÜM: GEOMETRİNİN GÜZELLİKLERİYLE BULUŞMAMIZ VAR
Permütasyon Hesapları Yapalım
 Yeni bankamatik kartınız için 4 haneli ve rakamları birbirinden farklı bir parolaya karar vermeniz gerekiyor. Parolanızı kaç farklı şekilde oluşturabileceğinizi gösteren matematiksel ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A = {0, 1, 2, 3, 4, 5} kümesinin elemanlarını kullanarak rakamları birbirinden farklı üç basamaklı sayılar­dan 20 tane yazınız. Bu şekilde kaç farklı sayı yazabileceğinizi hesaplayınız. Hesaplarınızı nasıl yaptığı­nızı açıklayınız.
Yanda, gizli bir bilgisayar yazılımına giriş yapmak için oluşturulacak parolada  kullanılacak 6 karakteri görüyorsunuz. Bu karakterleri kullanarak 6 haneli ve her karakter diğerinden farklı olacak şekilde 3 farklı parola oluşturunuz. Oluşturduğunuz parolaları aşağıdaki ilgili kutulara yazınız. Bunlar gibi toplam kaç farklı parola oluşturabileceğinizi hesaplayınız. Hesaplamalarınızı nasıl yaptığınızı açıklayınız.
Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına "D", yanlış olanların başına "Y" yazınız. Yanlış olanların doğrularını yazınız.
a. (.....) 7 kitap bir rafa 7! farklı şekilde sıralanabilir.
b. (.....) 0 (sıfır) ile başlamayan ve 3 rakamlı toplam 678 şehirler arası telefon kodu oluşturulabilir.
c. (.....) Bir araba yarışında 1 ve 2. gelecek arabalar 156 farklı şekilde olabiliyorsa bu yarışa 13 araba
katılmıştır.
ç. (.....) 8 kişinin çalıştığı bir yayınevinde, her çalışanın bir arabası vardır. Bu iş yerinin otoparkına 3 ara­ba park edilebilmektedir. Bu durumda otoparka 8 arabadan üçü 56 farklı şekilde park edilebilir.
Üç gözlü bir rafa aşağıda gösterilen ders kitapları, her gözde aynı derse ait kitaplar bulunacak şekilde dizilecektir. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.
a. Matematik dersi ile ilgili kitapları 1. rafa kaç farklı şekilde dizebiliriz?
b. Türkçe dersi ile ilgili kitapları 2. rafa kaç farklı şekilde dizebiliriz?
c. Fen ve teknoloji dersi ile ilgili kitapları 3. rafa kaç farklı şekilde dizebiliriz?
Poz Verelim
Sınıfınıza bir fotoğraf makinesi getiriniz. Sınıfınızda 5 kişilik bir basketbol ve 11
runuz. Sınıf tahtasının önünde sıralanıp kurduğunuz takımların resimlerini çekiniz. Bu mütasyon hesapları gerektiren problemler kurup kurduğunuz problemleri çözünüz.
Kartezyen Koordinat Sistemini Kullanalım
 Aşağıda, 0 (sıfır) noktasında bulunan bir karınca kareli bir örtü üzerine dökülmüş şekerlemeleri toplamak istiyor. Karıncanın şekerlemeleri toplamasına yardım ediniz. Bunun için 1. şekerlemeden 8. şekerlemeye kadar karıncanın izleyeceği yolu, yönleri ve birim uzaklıkları kullanarak örnekteki gibi ifade ediniz.
Bir kurbağanın, bir göldeki yaprakların üstünde belirtilen sırada giderek karşı kıyıya ulaşması gerekiyor. Kurbağanın, bir yapraktan diğer yaprağa zıplarken zıplayacağı yaprağın koordinatlarını bir harf ve bir sa­yıdan oluşan sıralı ikililer şeklinde ifade etmesi gerekiyor. Aşağıdaki yaprakların konumlarını noktalı yer­lere yazarak kurbağayı karşı kıyıya geçiriniz.
Aşağıda verilen sıralı ikililerin gösterdiği noktaların yerlerini yandaki kartezyen ko­ordinat sisteminde belirleyiniz. Belirledi­ğiniz noktaları harf sırasına göre doğru parçaları ile birleştiriniz. Oluşan şeklin ne olduğunu açıklayınız.
Yanda, İzmir şehir merkezinin uydudan çekilmiş bir fotoğrafı kartezyen koordinat sistemi üzerine yer­leştirilmiştir.
Aşağıda, İzmir'deki bazı önemli tesislerin koordi­natları verilmiştir. Bu tesislerin nerede bulunduğu­nu yandaki koordinat düzleminde işaretleyerek gösteriniz.
• Pasaport Limanı (-4 , -5)
• Alsancak Limanı (-3 , -4)
• İzmir Fuarı (0 , -4)
• Gümrük Limanı (2 , -1 )
• Atatürk Stadyumu (6 , -2)
• Deniz Kuvvetleri Limanı (-3 , 5)
Aşağıda verilen kartezyen koordinat sisteminde çizilen geometrik şekillerin alanlarını hesaplayınız.
Paralel ve meridyen doğrularının bulunduğu bir Dün­ya ve Türkiye haritası temin ediniz. Türkiye'nin han­gi paralel ve meridyenler arasında kaldığını belirleyi-niz. Yaşadığınız bölgenin harita üzerindeki konumu­na göre bir soru yazınız. Yazdığınız soruyu arkadaş­larınıza sorunuz.
Yansımayı Açıklayalım
Aşağıdaki yeşil renkli şekillerden üç tanesine aynı dönüşüm hareketi, birine farklı bir dönüşüm hareketi uy­gulanarak sarı renkli şekiller çizilmiştir. Farklı olan şekli bulup bu şeklin neden farklı olduğunu açıklayınız.
Aşağıdaki şekillerin tüm simetri eksenlerini (varsa) çizerek gösteriniz.
Yandaki şeklin l, t ve d doğrularına göre yansımaları aşağıdakilerden hangisinde doğru ola­rak gösterilmiştir?
Yandaki kartezyen koordinat sisteminde gösteri­len ABCD dörtgeninin x ve y eksenine göre yansı­malarını çiziniz. Oluşan şekillerin köşe noktalarının koordinatlarını gösteren sıralı ikilileri aşağıdaki noktalı yerlere yazınız.
Aşağıdaki kartezyen koordinat sisteminde ABC üçgeninin x ve y eksenlerine göre yansımaları olan üç­genleri çiziniz. ABC üçgeninin y eksenine göre yansımasının x eksenine göre yansımasını da çiziniz.
Aşağıda iki dama tahtasının birleştirilmesiyle elde edilen kareli alanda, kırmızı renkli şekle 5 kere farklı yansıma hareketi yaptırılmış ve mavi renkli şekil oluşturulmuştur. Bu yansıma hareketlerini göstermek için aşağıda solda verilen 5 şekli dama tahtalarına boyama yoluyla uygun şekilde yerleştiriniz.
Tepkiler:
Sponsorlu Bağlantılar

2 yorum :

  1. videoda bazı yerleri yazmamıssınız ve bazı yerler görünmüyo ?

    YanıtlaSil
    Yanıtlar
    1. he walla çok işime yarardı...

      Sil

Sponsorlu Bağlantılar 2
banner