Özgün yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Özgün yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Çarşamba

Özgün yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı sayfa 167, 169 v e 171 cevapları


Özgün yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı sayfa 167, 169 v e 171 cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir. 
Ekstra Bilgi:
Dulkadıroğulları (1337-1515): Bozok Türkmenlerinden Zeyneddin Karaca Bey tarafından kurulan bir devlettir. Karaca Bey Eretna Devleti’nden Elbistan’ı almış ve burayı kendisine merkez yapmıştır. Devlet ilk önceleri Memlûklere bağlı idi. Karaca Bey Memlûklere karşı hükümdarlığını ilan etti. Ancak Memlûklerle yapılan bir savaşta öldürüldü.
Sayfa 167
Sayfa 169
Sayfa 171
 ____________________________________________________________
 Bundan sonra başa  geçen beyler de tam bağımsızlık kazanamadılar. Bu devlet Osmanlılarla Memlûklerin arasını açtı. Hatta iki devlet arasında savaşlara sebep oldu. 1515 tarihinde Yavuz Sultan Selim bu devleti Osmanlı topraklarına kattı.
Ramazanoğulları (1353-1608): Bu devlet Yüreğir Türkmenlerinden Ramazan Bey tarafından Adana ve çevresinde kuruldu. (Bu devlet bir süre Memlûklere bağlı yaşadı. Karamanoğulları ve Dulkadıroğulları ile k k savaştılar. Son  dönemde devletin başında bulunan Mahmud Bey, Yavuz’la birlikte Mısır seferine katıldı. Bundan sonra Osmanlılara bağlı bir beylik haline geldiler. 1608’den sonra Adana’ya Ramazanoğulları dışında valilerin atanması ile bu hanedanlık sona erdi.

Özgün yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı sayfa 161, 164, 165 ve 166 cevapları


Özgün yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı sayfa 161, 164, 165 ve 166 cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir. 
Ekstra Bilgi:
Eretn Devlet (1335-1381): Eretna Devleti Uygu Türklerinden Eretna Bey tarafındaSivas ve çevresinde kuruldu. Devletin merkezi önce Sivas, sonra Kayseri oldu İlhanlılarıyıkılmasından sonra güçlenen devlet, Kırşehir Kayseri, Amasya, Tokat, Ankara, Niğde, Erzurum, Erzincan, Tunceli, Nevşehir, Yozgat şehirlerini ele geçirdi.
Sayfa 161
Sayfa 164
Sayfa 165
Sayfa 166
 ____________________________________________________________
 1381 yılında Eretna Beyliğinin vezirliğini yapan Kadı Burhaneddin, Eretna Beyliğini ortadan kaldırarak kendi adı ile anılan devleti kurmuştur.
Kadı Burhaneddin Devleti (1381-1398): Bu devleti  kuran Kadı Burhaneddin Ahmed, Oğuzların Salur boyundandır. Devletin merkezi Sivas idi. Kadı Burhaneddin Candaroğulları, Taceddinoğulları ve Karamanoğulları ile  mücadele etti. Akkoyunlu hükümdarı, Kara Yülük Osman Bey tarafından öldürülen Kadı Burhaneddin’in yerine oğlu Alaeddin Ali Bey geçti. Fakat başarılı olamadı. Timur tehlikesi karşısında Sivas halkı, şehri Yıldırım Beyazit’e teslim etti. Böylece bu devlet Osmanlı topraklarına katıldı (1398).

Özgün yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı sayfa 155, 156, 157, 159 ve 160 cevapları


Özgün yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı sayfa 155, 156, 157, 159 ve 160 cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir. 
Ekstra Bilgi:
refoğulları  (1284-1326): XIII. yüzyılın ikinci yarısında Seyfeddin Süleyman Bey tarafından kuruldu. Beyliğin merkezi Beyşehir idi. Süleyman Bey öldükten sonra beylik zayışadı. Son hükümdar Moğol valisi Timurtaş tarafından öldürüldü. Böylece bu beylik sona erdi (1326).
Sayfa 155
Sayfa 156
Sayfa 157
Sayfa 159
Sayfa 160
 ____________________________________________________________

Alâiye beyleri (1293-1471): Türkiye Selçuklularının zayışamasından sonra Alaiye Karamanoğullarının eline geçti.  1427’de Karamanoğullarından savcı bey Alaiye’yi Memlük Devletine sattı. Alaiye 1471 yılında Fatih tarafından Osmanlı topraklarına katıldı.
Menteşoğulları (1261-1424): Menteşe Bey adında bir Türkmen Beyi tarafından kuruldu. Beyliğin merkezi Muğla idi. Menteşe Bey’in ölümünden sonra yerine oğlu Mesud Bey  geçti. Adalarda fetihlerde bulundu. Rodos Adasının büyük bir  kısmını topraklarına kattı.
Yıldırım   Bayezit   tarafından  Osmanlı   toprakların katıla beylik  Ankara Savaşı’ndan sonra tekrar kuruldu. II. Murat 1424te bu beyliğe tamamen son verdi.
Taceddin Oğulları (Canik Beyleri): Canik bölgesinde  Taceddin Bey tarafından kuruldu. Canik bölgesi Bafra, Samsun, Terme ve Ordu ilinin bazı bölgelerini içine alıyordu.  Beyliğin merkezi Niksar idi. Bu beylik II. Murat  zamanında  Osmanlı topraklarına katıldı (1428).

Özgün yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı sayfa 148, 149, 152, 153 ve 154 cevapları


Özgün yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı sayfa 148, 149, 152, 153 ve 154 cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir. 

Sayfa 148
Sayfa 149
Sayfa 152
Sayfa 153
Sayfa 154
 ____________________________________________________________
Ekstra Bilgi:
Ka resioğulları(1304-1360): Balıkesir ve Çanakkale  dolaylarında kurulmuş bir Türk beyliğidir. Kalem Bey ve Karesi  Bey Balıkesiri Bizanslılardan alarak burayı kendilerine merkez yaptılar (1304). Karesi Bey Moğol baskısından kaçan Türkmenleri kendi bölgesine yerleştirdi. Daha sonra Batı Anadoluda birçok il ve kasaba ele geçirdi. Karesi Bey’den sonra devlet zayışadı ve ikiye ayrıldı.
Denizcilikte ileri seviyede olan Karesioğulları Bizans’a karşı güçlü bir donanma oluşturdular. Bakesir ve çevresi Orhan Bey tarafından Osmanlı topraklarına katıldı (1345).
I. Murat da Çanakkale bölgesini ele geçirerek bu beyliğin  tamamını Osmanlı topraklarına kattı (1360).
Hacı İlbeyi, Evrenuz Bey, Ece Halil, Gazi Fazıl gibi Karesi beyleri Osmanlı hizmetine gererek Rumeli’nin fethinde büyük başarılar göstermişlerdir. Ayrıca Karesi Beyliği’ne ait gemiler Osmanlılara  geçmiş ve Osmanlı donanmasının temelini teşkil etmiştir. Rumeli’nin fethinde bu gemilerden yararlanılmıştır.
Hamidoğulları (1300-1423): Feleküddin Dündar Dey tarafından Borlu ve Eğirdir dolaylarında  kuruldu.  Daha  sonra  Isparta,   Uluborlu,  Antalya,  Burdur,  Akşehir, Seydişehir, Manavgat, Akseki ve Elmalı beyliğin sınırları içine alındı. Dündar Bey Anadolu’ya gelen Moğol Valisi Timurtaş tarafından öldürüldü.  Onun Anadolu’dan ayrılması üzerine Dündar Beyin oğulları beyliği yeniden kurdular. Topraklarının bir kısmını Osmanlı  Sultanı  I.  Murat’a  sattılar.  Geri  kalan  topraklar  Osmanlılarla, Karamanoğulları arasında paylaşıldı.
Dündar Bey’in kardeşi Yunus Bey tarafından idare edilen Hamidoğullarının Antalya koluna Yıldırım Bayezit son verdi (1390).  Beylik Ankara Savaşı’ndan sonra tekrar kuruldu ise de II. Murat bu beyliğe son verdi (1423).

Özgün yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı sayfa 143, 144, 145, 146 ve 147 cevapları


Özgün yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı sayfa 143, 144, 145, 146 ve 147 cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir. 
Ekstra Bilgi:
UCLARDA  HAYAT
Bazı Türk devletlerinde sınırlara ve sınır boylarındaki vilayetler il sancaklara uc adı veriliyordu. Anadoludak ilk  u teşkilatı   XI yüzyılda  Bizan sınında   Danmentliler tarafından kuruldu. Türkiye Selçukluları üç yönde uc bölgeleri oluşturdular.
Sayfa 143
Sayfa 144
Sayfa 145
Sayfa 146
Sayfa 147
 ____________________________________________________________

Güneyde, Çukurova’da Ermenilere ve Kıbrıs Krallığına karşı  oluşturulan ve bölgelerinin merkezleri Alaiye ve Antalya idi
Kuzeyde,  Trabzon  İmparatorluğuna  karşı  kurulan  uç  bölgelerinin   merkezleri Samsun, Bafra, Sinop ve Kastamonu’ydu.
Batı’da, Bizans’a karşı oluşturulan  ve bölgelerinin merkezleri ise Afyonkarahisar, Kütahya ve Denizli’ydi. Türkiye Selçukluları bu uc bölgelerine bir genel vali veya bir komutan (Emir-i Vilayet-i Uc)  tayin ediyordu. Kösedağ Savaşından sonra Anadolu Moğol  tahakkümüne girince uc beyleri bulundukları yerlerde birçok devlet ve beylik kurdular.

Sponsorlu Bağlantılar 2
banner