öğün yayınları 6.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
öğün yayınları 6.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Perşembe

Öğün yayınları 6.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları

6181101121
6282102122
6383103123
6484104124
6585105125
6686106126
6787107127
6888108128
6989109129
7090110130
7191111131
7292112132
7393113133
7494114134
7595115135
7696116136
7797117137
7898118138
7999119139
80100120140

141 151 161 171
142 152 162 172
143 153 163 173
144 154 164 174
145 155 165 175
146 156 166 176
147 157 167 177
148 158 168 178
149 159 169 179
150 160 170 180
öğün yayınları
1 21 41  
2 22 42
3 23 43
4 24 44
5 25 45
6 26 46
7 27 47
8 28 48
9 29 49
10 30 50
11 31 51
12 32 52
13 33 53
14 34 54
15 35 55
16 36 56
17 37 57
18 38 58
19 39 59
20 40 60


  6. sınıf türkçe çalışma kitabının tüm cevapları sayfa sayfa verilmiştir.

Pazartesi

ogun yayinlari 6.sinif turkce calisma kitabi sayfa 165 sayfa 166 cevabi

7 Aşağıya; 

içinde isim, sıfat, zamir, edat, bağlaç ve ünlem türündeki kelimelerin de yer aldığı kısa bir hikâye yazınız.
4 Sizi eğlendiren, sizi güldüren, sizi düşündüren, sizi alıp başka âlemlere götüren, heyecana kaptıran, sükûna kavuşturan kitaplar vardır,
Yukarıdaki altı çizili kelimenin anlamını, cümlenin tamamından hareketle tahmin ederek aşağıya yazınız.

ogun yayinlari 6.sinif turkce calisma kitabi sayfa 162 sayfa 164 cevabi

3. Etkinlik


a. “Kitaba Hürmet” adlı metnin özetini kronolojik sıra ve mantık akışı içinde aşağıya yazınız.
b. “Kitaba Hürmet” adlı metnin konusunu, ana fikrini ve yardımcı fikirlerini aşağıya yazınız.
2 Kitap okuyan bir aile olmayı istemez miydiniz?
Anne babalar kendiliğinden kitap okuyan bir birey yetiştirmek istiyorlarsa bunun ilk şartı kendilerinin de bu yönde bir alışkanlık kazanma gayreti içinde olmalarıdır.

ogun yayinlari 6.sinif turkce calisma kitabi sayfa 160 sayfa 161 cevabi

1. Etkinlik: 

Bir kitapçı, ince kitapların etiketlerine 10 TL, kalın kitapların etiketlerine ise 20 TL yazmaktadır, Sizce kitapçı doğru bir yöntem mi izlemektedir? Kitapların değerlerinin belirlenmesinde sadece sayfa sayısı ölçü alınabilir mi? Kitapların değerlerinin belirlenmesinde başka hangi özellikler dikkate alınabilir? Düşüncelerinizi aşağıya yazınız,

ogun yayinlari 6.sinif turkce calisma kitabi sayfa 157 sayfa 159 cevabi

7. Etkinlik:

 “Kitaplar Arasında” adlı metnin türüyle ilgili özellikleri kavra-yabilmenlz için aşağıdaki soruları cevaplayınız.
a. Metinde ne anlatılmaktadır?
b. Yay ayraçlar içindeki cümle ve ifadeler niçin kullanılmıştır?
c. “Kitaplar Arasında” adlı metin sahnede canlandırılmaya uygun mudur? Açıklayınız.
8. Etkinlik: Düzgün, okunaklı ve işlek “bitişik eğik yazı”yla öğretmeninizin okuduğu metni özetleyiniz. Özetinizi aşağıya yazınız.

ogun yayinlari 6.sinif turkce calisma kitabi sayfa 155 sayfa 156 cevabi

3. Etkinlik: 

Aşağıya, “Kitaplar Arasında” adlı metinde asıl anlatılmak istenen düşünceyi (ana fikri) ve ana fikre ulaşmamızı kolaylaştıracak, ana fikri destekleyen düşünceleri (yardımcı fikirleri) yazınız,
5. Etkinlik
a. Aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili kelime ya da eklerin cümlelerin anlamlarında hangi değişiklikleri sağlamış olduklarını 157. sayfanın başındaki tablodan bulunuz. Tablodaki açıklamaların karşılarına, bu açıklamalara uygun altı çizili kelime ya da ekleri yazınız.

ogun yayinlari 6.sinif turkce calisma kitabi sayfa 152 sayfa 153 cevabi

2. Etkinlik: 

Ortak kullanım alanlarındaki (kütüphanelerdeki) kitapların daha iyi korunması ve onlardan yeterince yararlanılması için bir kampanya başlatmış olsaydınız bu kampanya çerçevesinde ne tür çalışmalar yapardınız?

ogun yayinlari 6.sinif turkce calisma kitabi sayfa 150 sayfa 151 cevabi

2. Etkinlik: 

“Kütüphane” adlı şiirin sizde uyandırdığı duyguları ifade eden bir resim yapınız.
4. Etkinlik: Aşağıdaki kelimeleri tablolarda belirtilen görevleriyle birer cümle içinde kullanınız.

ogun yayinlari 6.sinif turkce calisma kitabi sayfa 148 sayfa 149 cevabi

1. Şu (sıfat, zamir)


“Şu" kelimesini sıfat türünde kullandığım cümlem:
“Şu" kelimesini zamir türünde kullandığım cümlem: 
2. Hasta (isim, sıfat)
“Hasta" kelimesini isim türünde kullandığım cümlem:
“Hasta" kelimesini sıfat türünde kullandığım cümlem:
3. İle (bağlaç, edat)
“İle" kelimesini bağlaç türünde kullandığım cümlem:
“İle" kelimesini edat türünde kullandığım cümlem:

ogun yayinlari 6.sinif turkce calisma kitabi sayfa 146 sayfa 147 cevabi

4. Etkinlik:

 Aşağıdaki ifadeleri sebep-sonuç veya amaç-sonuç bildirecek şekilde tamamlayınız.
a. Bende kitap merakının ne zaman başladığını bulmak için 
b. Kolayca uykum gelmediği için 
c. Babamın küçük kitaplığı, aslında benim duyduğum gereksinmeyi karşılamaktan uzaktı çünkü 
5. Etkinlik: Düzgün, okunaklı ve işlek “bitişik eğik yaz”yla İstediğiniz konu ve türde bir metin yazınız,

Cuma

ogun yayinlari 6.sinif turkce calisma kitabi sayfa 144 sayfa 145 cevabi

2. Etkinlik:

 Okuduğunuz metnin sonrasında, yazarın başından hangi olaylar
geçmiş olabilir? Düşüncelerinizi aşağıya yazınız.

Çarşamba

ogun yayinlari 6.sinif turkce calisma kitabi sayfa 139 sayfa 140 sayfa 141 cevabi

Konuşurken 


kâğıt yerine kağat , rüzgâr yerine de rüzgar diyen bir kişi,
konuşma ile ilgili aşağıdaki hatalardan hangisini yapmaktadır?
A) Standart Türkçe ile konuşmamaktadır.
B) Türkçenin kurallarına uygun cümleler kurmamaktadır.
C) Kelimeleri doğru telaffuz etmemektedir.
D) Nezaket kurallarına uymamaktadır.
Yazma ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Yazı bir ana fikir etrafında planlanmalıdır.
B) Yazım ve noktalama kurallarına uyulmalıdır.
C) Ana fikir yardımcı fikirlerle desteklenmelidir.
D) Yazı sıradan ifadelerle sonuca bağlanmalıdır.
Aşağıda yay ayracın “( )” kullanımına ilişkin örnekler verilmiştir. Her bir örneği inceleyiniz. Örneklerden yola çıkarak yay ayracın kullanımına ilişkin kuralları
yazınız.
şair Goethe (Göte) “Bir destan yazmaya karar verirseniz ona küçük şiirlerle başlamalısınız.” der. Nitekim bütün büyük işler başarmış adamlar küçük işleri başara başara
büyük işlere geçmişlerdir.
(şevket RADO)
Sadrazam — (Öfkeyle)

ogun yayinlari 6.sinif turkce calisma kitabi sayfa 136 sayfa 137 sayfa 138 cevabi

7. Etkinlik:


 Aşağıdaki noktalı yerleri “Anadolu’nun Cirit Oyunları” adlı
metne uygun ifadelerle tamamlayınız.
8. Etkinlik: Aşağıdaki tablonun sol tarafında verilmiş olan kelimeleri de
kullanarak cümleler kurunuz. Cümlelerinizde tablonun sol tarafındaki kelimeleri
hangi görevde kullanmış olduğunuzu ilgili bölümlere yazınız.
ANADOLUNUN ATASOZLER
Anadolu’nun bitmez tükenmez, binlerce, on binlerce atasözü, dilden dile, ağızdan
ağıza, bize kadar ulaşan baba öğütleri, doğruyu, iyiyi telkin eden insanlık ilkeleridir.
“Ayağını yorganına göre uzat.” derken hesaplı ve tedbirli olmayı, “Sürüden
ayrılan kuzuyu kurt kapar.” derken birlik ve beraberliği, “Ağaç yaş iken eğilir.”
derken ailede, çocukların küçük yaşta eğitimini öğütler. “Kabahat samur kürk olsa
kimse sırtına almaz.” sözündeki gerçek her zaman, her devirde geçerlidir. “Ne
ekersen onu biçersin.”, “Taşıma su ile değirmen dönmez.”,“ Keskin sirke küpüne
zarardır.” atasözleri, elmas parçası gibi, devirler geçse de yıpranmaz; değerini yitirmez.
Mehmet ÖNDER
(Yeniden düzenlenmiştir.)

ogun yayinlari 6.sinif turkce calisma kitabi sayfa 133 sayfa 134 sayfa 135 cevabi

2. Etkinlik: 


“Anadolu’nun Cirit Oyunları” adlı metni okumayı bitirince öğretmeninizi sesini ve beden dilini etkili kullanma yönünden aşağıdaki soruları
cevaplayarak değerlendiriniz.
a. Top tüfek icat edilmeden önce savaşlardaki en etkin silah mızrak ve gürzlerdi.
Suyun kaldırma gücünün keşfedilmesi bilim dünyası için önemli bir aşamaydı.
Yukarıdaki altı çizili kelime grupları arasında nasıl bir anlam ilişkisi vardır? Sözlükten
de yararlanarak açıklayınız.
.......................................................................................................................................
b. “A” maddesinde verilen kelime gruplarıyla aynı anlam ilişkisine sahip iki kelime
çifti bulunuz ve bunları cümlede kullanınız.
1. Kelime Çiftim Cümlelerim
............................
............................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
3. Etkinlik:
2. Kelime Çiftim Cümlelerim
............................
............................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
1. Öğretmeninizin metni, sesini etkili kullanarak okuduğunu düşünüyor musunuz?
Niçin?
...................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
2. Öğretmeninizin metni, vurgu ve tonlamaya dikkat ederek okuduğunu düşünüyor
musunuz? Niçin?
...................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
3. Öğretmeninizin metni, beden dilini etkili kullanarak okuduğunu düşünüyor
musunuz? Niçin?
...............................................................................................................................

ogun yayinlari 6.sinif turkce calisma kitabi sayfa 129 sayfa 131 sayfa 132 cevabi

2. Etkinlik: 


Aşağıdaki cümleleri kendi kelimelerinizle tamamlayınız.
3. Etkinlik: “Ramazan” adlı metne göre aşağıdaki tabloyu doldurunuz.
4. Etkinlik: Yaptığınız konuşmayı içerik yönünden değerlendirmek için
aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1. Konuşmanızı, bir ana fikir etrafında yaptığınızı düşünüyor musunuz? Niçin?
2. Konuşmanızda, ana fikri yardımcı fikirlerle yeterince desteklediğiniz düşünüyor
musunuz? Niçin?
3. Konuşmanız sırasında gereksiz ayrıntılara girmekten kaçınabildiğinizi düşünüyor
musunuz? Niçin?
5. Etkinlik: Kendinizi “Ramazan” adlı metindeki çocuğun yerine koyarak
uzaktaki bir arkadaşınıza “ramazan gelenekleri”yle ilgili duygu ve düşüncelerinizi
anlatan bir mektup yazınız. Mektubunuzu yazarken öğretmeninizin
tahtaya yazdığı kelime ve deyimlerden uygun olanları da kullanınız.

ogun yayinlari 6.sinif turkce calisma kitabi sayfa 126 sayfa 127 sayfa 128 cevabi

6. Etkinlik: 


Aşağıdaki metinde yer alan sıfat tamlamalarını bularak bulduğunuz tamlamaları tabloya yazınız.
7. Etkinlik: Aşağıdaki cümlelerde, iç içe geçmiş isim ve sıfat tamlamaları
yer almaktadır. ‹ç içe geçmiş bu tamlamaları belirleyerek hangilerinin
isim tamlaması, hangilerinin sıfat tamlaması olduğunu tablolardaki ilgili bölümlere
yazınız.
1. Etkinlik: Aşağıdaki afişler size neleri çağrıştırmaktadır? Açıklayınız.

ogun yayinlari 6.sinif turkce calisma kitabi sayfa 123 sayfa 124 sayfa 125 cevabi

2. Etkinlik: 


Aşağıda karışık olarak verilmiş kelimeleri kullanarak anlamlı
ve kurallı cümleler kurunuz.
1. dedenin, şimşeklenmiş, gibi, bakışları, gururdan, bir, ışık, dolandı, Emir, bir, daha,
rüzgârı
...................................................................................................................................
2. sorusuna, mahcup, Alparslan, olmuş, mahcup, susmuştu, pişman
...................................................................................................................................
3. kümelenmişti, üzerinde, beyaz, Ovası’nın, bulutlar, Malazgirt
...................................................................................................................................
4. elinin, bulutlanmış, gülümsedi, ile, silerek, tersi, gözlerini, Alparslan
...................................................................................................................................
5. şaşırarak, paniğe, Bizans, ne, kapıldı, büyük, bir, yapacağını, ordusu
...................................................................................................................................
6. yakışır, Alparslan, şanına, hareketle, Sultan, affetti, bir, Diyojen’i
3. Etkinlik: Kendinizi, Emir dede ile konuşan Alparslan’ın yerine koyarak
aşağıdaki günlük sayfasına, Emir dedenin Malazgirt Zaferi’yle ilgili duygu
ve düşüncelerini yorumlayan bir yazı yazınız.
4. Etkinlik: “Anadolu Yurt Olurken” adlı metnin konusunu belirleyerek
bu konuya uygun bir resim yapınız.

ogun yayinlari 6.sinif turkce calisma kitabi sayfa 120 sayfa 121 sayfa 122 cevabi

5. Etkinlik:


 Konuşmanızı, dil ve anlatım ile sunum tekniği yönlerinden
değerlendirmek için aşağıdaki değerlendirme formunu doldurunuz
6. Etkinlik: Aşağıda, yay ayracın “( )” kullanımına ilişkin kurallardan bazıları
ve bu kurallara ait örnekler verilmiştir. Kurallarla örnekleri doğru şekilde eşleştiriniz
7. Etkinlik: Aşağıda verilen işlevlerin her birine uygun sıfatlar bularak
bu sıfatlarla cümleler kurunuz.
1. Bir ismi renk bakımından niteleyen sıfat

ogun yayinlari 6.sinif turkce calisma kitabi sayfa 117 sayfa 118 sayfa 119 cevabi

1. Etkinlik: 


Okuduğunuz şiir sizde hangi duyguları uyandırdı? Açıklayınız.
2. Etkinlik: Cevaplarıyla birlikte, metinle ilgili üç soru hazırlayınız. Soruları
nızın ve cevaplarınızın doğruluğunu metne bakarak kontrol ediniz.
3. Etkinlik
Zifiri karanlıkta gelse şiirin hası
Ayak seslerinden tanırım.
Okuduğunuz metnin yukarıdaki bölümünde, şiire, insana ait özelliklerden hangisi
verilmiştir? şair, bunu niçin yapmış olabilir?
Ah bu türküler köy türküleri
Karanlık kuyularda açılmış çiçekler gibi
Okuduğunuz metnin yukarıdaki bölümünde şair, türküleri neye benzetmiştir? şair
böyle bir benzetmeyi niçin yapmış olabilir?

Salı

ogun yayinlari 6.sinif turkce calisma kitabi sayfa 112 sayfa 113 sayfa 114 sayfa 115 cevabi

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1. Bir metinde yazım ve noktalama kurallarına dikkat edilmiş olması önemli
midir? Açıklayınız.
2. “Deniz Hasreti” adlı metnin anahtar kelimelerini kullanarak yazdığınız olay
yazısının yazım ve noktalama kurallarına uygun olduğunu düşünüyor musunuz?
Sebepleriyle açıklayınız.
TEMA SONU DEERLENDRME SORULARI
Aşağıdaki cümlelerde sebep-sonuç ilişkisi mi, yoksa amaç-sonuç ilişkisi mi
olduğunu belirleyerek cümlelerin yanlarındaki boşluklara yazınız.
Sponsorlu Bağlantılar 2
banner