5.SINIF İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
5.SINIF İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Pazartesi

5.SINIF İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI

YILDIRIM YAY    MEB YAYINLARI

Ekstra Bilgi:
Sorumlu Olmak
Sorumluluk, üstlendiği işten dolayı sorguya çekilmek, kişinin kendi  z ve davranışlarının  sonuçlarına  katlanması  durumudur.  İnsan sorumsuz  ve  başıbbırakılan bir varlık değildir. İnsanın sorumlu olması, kendisine verilen akıl ve irade sebebiyledir.

Aklını kullanan, doğruyu-yanlışı, iyiyi-kötüyü, güzeli-çirkini ayırt edebilen ve iradesiyle neleri yapıp-yapmayacağına karar veren insan,  davranışlarını da seçme özgürlüğüne  sahiptir.  İşt tüm  bunlardan  dolayı   insan  yaptıklandan  sorumlu tutulmuştur.  Kişi ve sorumluluğu ile ilgili olarak Kur’an’da şöyle buyrulur: Her kişi, kazandığı karşılığında  sorumlu tutulmuştur… (Müddessir suresi 38.ayet), “De ki, Bizim  işlediğimi suçlardan  dolayı  sizler  sorumlu  tutulacak  değilsiniz.  Sizin yaptıklarınız dan da bizler sorumlu tutulmayacağız. (Sebe suresi 25. ayet), “Hiçbir günahkar başkasının günah yükünü üstlenemez.”  (Necm suresi 38. ayet)

Allah, insanı  peygamberler aracılığıyla bireysel ve toplumsal sorumlulukları konusunda bilgilendirmiş, kişinin sorumluluklarının  bilincinde olması  gerektiğini hatırlatmıştır. İnsan davranışlarındaki sorumluluğunu başkasına atamaz. Bu konuyla ilgili Kur’an’da  “Onların kazandıkları kendilerine, sizin kazandıklarınız size aittir. Siz onların yapklarından sorguya çekilmezsiniz. (Bakara suresi 134. ayet.) buyrulmaktadır. Kişi eylemlerini bilerek kendi irade ve tercihi sonucu yaptığı için  sorumluluğu da kendisine aittir. Beğenmediğimiz sonuçlarla karşılaştığımızda bunu kadere başkalarına yüklemek doğru bir yaklaşım değildir.  Yaşadığımız  sorunların nedenleri cehalet, hatalar, tembellik, beceriksizlik ve sorumsuzluklar sonucu olabilir.

İnsan her davranışından sorumlu mudur?
İnsan  özgür  iradesiyle  gerçekleşmeyen davranışlarından   sorumlu   değildir.
İnsanın  erkek veya kadın oluşu, boyu, ırkı, anne babası seçimi, nefes alışı, kalp atışı vb. Şillerde insan iradesinin herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. Bu yüzden kişi bun- lardan sorumlu tutulmamıştır. Çünkü bu durumlar doğrudan doğruya Yüce Yaratıcı’nın dilemesi ile ilgilidir. Buna karşılık, namaz kılmak veya kılmamak, oruç tutmak veya tutmamak, iyi veya kötü bir i yapıp yapmamak aklın ve kişinin özgür iradesinin bir sonucu olduğu için bu davranışlarındansorumludur. Allah insanı günü aşan konularda sorumlu tutmamıştır. Nitekim Kur’an’da şöyle buyrulmaktadır: Allah , her şahsı, ancak gücünün yettigi ölçüde sorumlu kılar. Herkesin kazandığı hayır  kendine, yapacağı kötülük de kendinedir.” (Bakara suresi 286. ayet.).
İnsan, akıl ve irade  sahibi bir varlıktır.


Her birey, davranışlandan sorumlu olduğunu ve sonuçlarına katlanması gerektiğini bilerek hareket etmelidir Doğru ve iyi işler yaptığında ahirette ödüllendirileceğini unutmadan  hem  bireysel  hem  de  toplumsal  sorumluluklanı  yerine  getirmeye çalışmalıdır.
Sponsorlu Bağlantılar 2
banner