5.sınıf çalışma kitabı cevapları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
5.sınıf çalışma kitabı cevapları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Pazar

5.SINIF ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

SOSYAL ( BERKAY   HARF    MEB)           FEN BİLİMLERİ     MATEMATİK    
             
İNGİLİZCE                      TÜRÇE


5.sınıf çalışma kitabı cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir.
 Ekstra Bilgi:
 Timurlularda Kültür ve Uygarlık
Devlet Yönetimi:  Timurlulardaki devlet yönetiminde, eski Türk  anlayışı hâkim olmuş ve ülke hükümdar ailesinin ortak malı sayılmıştır.  Timur, Cengiz soyundan olmadığı için  emir  unvanını kullanmış, Cengiz  ailesinden  birisini  şeklen de  olsa hükümdar yapmıştır. Timurlularda da daha önceki Türk devletlerinde olduğu gibi belli bir veraset sistemi yoktu.  Ülke toprakları hükümdar ailesinin ortak malı sayılırdı. Devletin başında  bulunan hükümdardan başka, devlet yönetiminde hanedana bağlı diğer erkek üyeler de görev alırdı. Mirza denilen bu hanedan üyeleri, eyalet merkezine gönderilirlerdi. Timur, devlet yönetiminde hem Türk idari geleneklerini hem de Cengiz Yasası’nı beraberce kullanmıştır. Daha  sonraki  hükümdarlar zamanında İslamiyetin kabulüyle birlikte devlet yönetiminde, İslami kurallar da etkili olmuştur.
148
Timurlularda, şehir ve bölgelerin idari ve askerî işlerinden darugalar (hâkimler) sorumluydular.  Darugaların başlıca görevleri  arasında  bulundukları yerlerdeki  adlî işleri yürütmek, savaşa katılmak, bazen de vergi toplamak vardı. Büyük merkezlerde kale komutanı görevinde bulunan kutvaller bulunurdu. İslamiyetin kabulünden sonra kurulan  Tür devletlerinin  saray  teşkilatlarında görev  yapan  memurların  çoğu, Timurluların saray teşkilatında da bulunuyordu.
Merkezde yani Semerkantta askerî, mali ve idari işlere bakan  iki divan vardı. Devlet askerî karakter taşıdığından, askerî divan olan Tavacı Divanı daha önemli idi. Bu divanın başında bulunan emirler, ordunun düzeni ve disiplini ile ilgilenirler, asker toplarlar ve savaş sonrasında da ganimetten pay alırlardı. Diğer divan ise mali ve idari konulara bakan Maliye Divanı idi. Bu divana ayrıca Divan-ı Mal da denirdi.

Ordu: Timur Devleti’nde ordu teşkilatı onlu sisteme göre  düzenlenmişti. Ordu onlu, yüzlü, binli ve onbinli birliklerden oluşuyordu. On bin kişiden oluşan en büyük birliğe tümen denirdi. Ayrıca hükümdarın bin kişiden oluşan hassa (kavçin) alayı da vardı. Timurluların ordusu atlı (süvari) ve yaya birliklerden meydana geliyordu. Timur ordusunda  disiplin  ve  eğitime  büyük  önem  verilirdi.  Sefere  çıkmadan önce  sefer yapılacak ülkeye casuslar gönderilerek, o ülke ile ilgili çeşitli bilgiler elde edilir ve ona göre hazırlıklar yapılırdı.
Ordunun  silah  ihtiyacı  cebehan denilen  merkezlerde karşılanırdı. Başkent Semerkantta devamlı zırh, kalkan, miğfer, ok ve yay yapan sanatkârlar çalışırdı. Timur ordusunun  en  önemli  özelliklerinden  birisi  de,  iyi  eğitilmiş yüzlerce  file  sahip olmasıydı. Savaş sırasında düşmanı korkutmak için boru çalınır, kös (davul) vurulurdu. Savaş öncesi askerlere moral vermek için hediyeler dağıtılırdı. Savaşlarda kahramanlık gösterenlere suyurgal denilen  iktalar verilirdi. Suyurgal verilen kişi, devlete verilen vergileri  önceden toplama hakkına sahip olurdu. Timurlularda askerî işlerle  Tavacı Divanı ilgilenirdi.


Sponsorlu Bağlantılar 2
banner