5.sınıf fen testi çöz etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
5.sınıf fen testi çöz etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Çarşamba

5.SINIF FEN TARAMA TESTİ

1.  Sigara ve alkol ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

      A) Sigara ve alkol, vücudumuzdaki birçok organa zarar verir.
      B) Sigara içilen ortamda bulunmak sağlığa zararlıdır.
      C) Sigara içilen ortamda, havada bulunan oksijen oranı artar.
      D) Alkol ve sigara bağımlıları, bağımlılıktan kurtulmak için tedavi olmalıdırlar.

2.  Aşağıdakilerden hangisi proteinlerin ayıracıdır?

      A) biüret                   B) lugol
      C) nişasta                  D) tuzlu su

3.  Aşağıdakilerden hangisinde sindirimin başladığı ve sona erdiği organlar belirtilmiştir?

      A) yemek borusu-anüs                B) yutak-kalın bağırsak
      C) ağız-kalın bağırsak  D) yutak-ağız

4.  Aşağıdaki olaylardan hangisinde hal değişimi yoktur?

      A) İspirtonun uçması
      B) Buzun erimesi
      C) Uçurtmanın uçması
      D) Kolonyanın uçması
5.  Aşağıdakilerden hangisinde genleşme olayına ilişkin örnek yoktur?

      A) Buzluğa konan cam şişenin genleşmesi.    
      B) Elektrik tellerinin yaz mevsiminde uzaması.
      C) Termometredeki sıvının sıcaklık arttıkça yükselmesi.
      D) Yağmur sonrası Gökkuşağı oluşması.
6. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

      A) Yeryüzündeki sular, Güneş sayesinde buharlaşır.
      B) Yeryüzünde yağışlar ile buharlaşma arasında bir denge vardır.
      C) Yerden yükseklere doğru çıkıldıkça sıcaklık azalır.
      D) Yeryüzü suları sürekli buharlaştığı için yeryüzündeki toplam su miktarı değişir.

7.  Aşağıdakilerden hangisi hareketi zorlaştıran etmenlerden değildir?

      A) elektriklenme       B) su direnci
      C) hava direnci         D) sürtünme kuvveti

8.  Aşağıdakilerden hangisi temas gerektirmeyen kuvvete örnek olabilir?

      A) Kalemin kırılması
      B) Saçın kesilmesi
      C) Ağaçtaki elmanın yere düşmesi
      D) Tabağın yıkanması
9.  Aşağıdakilerden hangisi mıknatısın sahip olduğu kuvvet şekillerinden değildir?

      A) Sürtünme kuvveti                                    
      B) Temas gerektirmeyen kuvvet
      C) İtme kuvveti
      D) Çekme kuvveti
10.  Bulutsuz bir gecede gökyüzünde ışık veren gök cismi aşağıdakilerden hangisidir?

      A) Gökkuşağı           B) Yıldız

      C) Dünya                  D) Güneş

DEVAMI

CEVAP ANAHTARI: 1.C    2.A    3.C    4.C    5.D    6.D    7.A    8.C    9.A    10.B   

5.SINIF FEN TARAMA TESTİ 2

GERİ
11.  Ay ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

      A) Kendi ışığı yoktur.
      B) Dünya’nın uydusudur.
      C) Ay’ın çapı, Dünya’nın çapından daha küçüktür.
      D) Ay sadece Dünya’nın çevresinde döner.

12.  Aşağıdakilerden hangisi Ay’ın daima aynı yüzünün görülmesinin nedenidir?

      A) Ay’ın Dünya etrafında dönmesi.
      B) Ay’ın Güneş etrafında dönmesi.
      C) Ay’ın çapının Dünya’dan küçük olması.
      D) Ay’ın kendi ışığının olması.

13.  Aşağıdakilerden hangisi bitkileri sınıflandırmada dikkate alınmaz?

      A) Yapıları               
      B) Çiçek taşımaları
      C) Tohum oluşturmaları
      D) Yetiştikleri ortam

14.  Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

      A) karayosunu - çiçeksiz bitkiler
      B) mantarlar - çiçekli bitkiler
      C) kuşlar - omurgalı hayvanlar
      D) süngerler - omurgasız hayvanlar

15.  Aşağıdakilerden hangisinin üreme şekli diğerlerinden farklıdır?
     
      A) memeliler             B) kuşlar
      C) sürüngenler          D) balıklar                   


16.  Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

      A) Güneş tutulması bir gölge olayıdır.
      B) Güneş tutulmasında Ay’ın gölgesi Dünya’ya düşer.
      C) Güneş tutulmasında Ay, Güneş’e daha yakın konumdadır.
      D) Güneş tutulmasında Ay, Dünya’ya daha yakındır.17.  Aşağıdakilerden hangisinde opak durumdan bahsedilmektedir?

      A) Kış mevsiminde koyu renk kıyafet giymek.
      B) Yaz mevsiminde açık renk kıyafet giymek.
      C) Yaz mevsiminde yağmur yağması.
      D) Kış mevsiminde kar yağması.18.  Aşağıdakilerden hangisinde ışık en hızlı iletilir?
     
      A) Su                        B) Hava
      C) Cam                     D) Toprak19.  Basit bir elektrik devresi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

      A) Yan yana bağlı pil sayısı artarsa ampul sayısı da artmak zorundadır.
      B) Elektrik devresinde piller rasgele bağlanır.
      C) Elektrik devresinde pil sayısı arttıkça ampullerin parlaklığı artar.
      D) Basit elektrik devresinde ampul, pilin enerjisini hareket enerjisine çevirir.20.  Elektrik devresi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

      A) Devre elemanlarının sayısı dünyanın her yerinde aynıdır.
      B) Elektrik devresinde bulunan her bir parçaya devre elemanı denir.
      C) Piller bağlanırken yan yana ve belli bir kural ile bağlanır.

      D) Pillerin dört tane kutbu vardır.

CEVAP ANAHTARI: 11.D    12.A    13.D    14.B    15.A    16.D    17.B    18.B    19.C    20.D

YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK TESTİ ÇÖZ 2

GERİ
11.  Devreyi açıp kapamaya yarayan parçaya ne denir?

      A) anahtar                 B) priz
      C) ampul                   D) pil

12.  Aşağıdakilerden hangisi ampulün tanımıdır?

      A) Kabloyla taşınan elektrik anahtarıdır.
      B) İçinde elektrik enerjisiyle ışık veren tel bulunan renksiz, havası boşaltılmış cam şişedir.
      C) Elektrik enerjisi üreten camdır.

      D) Pilin bağlandığı yerdir.

Yukarıdaki devrelerden hangisinde ampul ışık verir?

      A) I         B) III             C) II           D) II-III

14.  Aşağıdakilerden hangisi elektrik enerjisi ile çalışmaz?

      A) televizyon               B) buzdolabı
      C) ütü                          D) tulumba

15.  Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

      A) Elektrik enerjisi ütüde ışık enerjisine dönüşür.
      B) Ampul, elektrik enerjisini ışık enerjisine dönüştürür.
      C) Elektrik enerjisini kesmek veya devam ettirmek için elektrik anahtarı kullanılır.
      D) Prizden elektrik enerjisini almaya yarayan araç fiştir.
16.  Aşağıdakilerden hangisinde yakıttan elde edilen ısıyla elektrik üretilir?

      A) Hidroelektrik Santral                
      B) Termik Santral
      C) Trafo
      D) Nükleer Santral

17.  Bir elektrik devresinde aşağıdakilerden hangisi ampulün parlaklığını azaltır?

      A) Kullanılan kabloyu kısaltmak.
      B) Pil sayısını artırmak.
      C) Devredeki ampul sayısını azaltmak.
      D) Devredeki ampul sayısını artırmak.

18.  Aşağıdakilerden hangisinde kullanılan enerji kaynağı farklıdır?

      A) kol saati                  B) el feneri
      C) Walkman                D) yel değirmeni

19.  Aşağıdakilerden hangisinde basit devre elemanları doğru verilmiştir?

      A) anahtar, pil, batarya, ampul
      B) anahtar, ampul, pil, kablo
      C) akü, anahtar, pil
      D) kablo, batarya, anahtar

20.  Aşağıdakilerden hangisi, bir elektrik devresinde kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine çeviren devre elemanıdır?

      A) ampul                      B) pil
      C) kablo                       D) anahtar

CEVAP ANAHTARI: 11.A    12.B    13.B    14.D    15.A    16.B    17.D    18.D    19.B    20.B

YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK TESTİ ÇÖZ


1.  Bir devrede pilin enerjisi ampullerin parlaklığını etkiler. Bir devrede sadece ampul sayısını artırırsak ampullerin parlaklığı nasıl değişir?

      A) artar                     B) azalır
      C) değişmez              D) hiçbiri

2.  Bir devredeki ampulün parlaklığını etkileyen yapılar hangi seçenekte doğru verilmiştir?

      A) pil sayısı - ampul sayısı
      B) priz - anahtar
      C) Elektrik düğmeleri

      D) anahtar - pil sayısı

4.  “Ampullerin yerleştirildiği bölüme………,pillerin yerleştirildiği bölüme……… denir. ” Cümlesindeki boşluklara sıra ile aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

      A) anahtar-yatak       B) duy-pil yatağı
      C) pil yatağı-duy       D) duy-anahtar

5.  I. Pil           II. Ampul         III. Anahtar
      IV. Bağlantı kablosu    V. Priz          VI. Akü
Yukarıda verilenlerden hangileri basit bir elektrik devresi için gerekli değildir?

      A) IV-V-VI               B) II-III
      C) I-II-III                  D) V-VI8. Elektrikle çalışan aletlerin devre şemaları kullanım kılavuzunda yer alır. Bu devre şemaları kullanım kılavuzuna ne amaçla konulmuştur? 

      A) Garanti süresini belirtmek için.
      B) Alet bozulduğunda iade etmek için.
      C) Alet bozulduğunda tamir edecek servisin şemaya bakması için.
      D) Başka birine satabilmemiz için.
9.  Annelerimizin mutfakta kullandıkları mikser, elektrik enerjisini hangi enerji türüne dönüştürmektedir?

      A) hareket enerjisi    B) ısı enerjisi
      C) ışık enerjisi           D) kimyasal enerji

10.  Aşağıdakilerden hangisi elektrik enerjisi üretmez?

      A) pil                        B) batarya
      C) akü                       D) gaz lambası
CEVAP ANAHTARI: 1.B    2.A    3.C    4.B    5.D    6.B    7.A    8.C    9.A    10.D   

IŞIK VE SES TESTİ ÇÖZ 2

GERİ
11.  Aşağıdakilerden hangisi sesin yayılmasını önlemeyle ilgilidir?

      A) ses iletimi             B) ses yalıtımı
      C) ses geçirgenliği     D) ses frekansı

12.  Aşağıdakilerden hangisinde verilen madde binalarda ses yalıtım maddesi olarak kullanılmaz?

      A) köpük                  B) çift cam
      C) plastik                  D) buzlu cam

13.  I. Fonograf         II. Pikap        III. Gramofon
      IV. Kasetçalar     V. CD çalar
Yukarıdaki ses kaynaklarının önceden sonraya gelişim sırası hangi seçenekte doğru verilmiştir?

      A) I-II-III-IV-V         B) I-III-II-IV-V
      C) II-III-I-IV-V         D) IV-III-II-I-V

14.  Ayşe, kitabını bir ağacın altında gölgenin en uzun olduğu zamandan en kısa olduğu zamana kadar okumaktadır. Ayşe’nin kitap okuduğu zaman aralığı hangi seçenekte doğru verilmiştir?

      A) Sabahtan akşama kadar
      B) Sabahtan öğleye kadar
      C) Öğleden akşama kadar
      D) Öğleden bir sonraki öğleye kadar
15.  Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

      A) Bir cismin yapıldığı madde değişirse ürettiği ses de değişir.
      B) Bir cismin ortamı değişirse ürettiği ses de değişir.
      C) Farklı kaynaklar tarafından oluşturulan ışık miktarı farklıdır.
      D) Işık ve ses birer enerji türü değildir.
16.  “…… saydam olmayan maddelerden geçer, ama…… saydam olmayan maddelerden geçemez.”cümlesinde boşluklara sıra ile hangi kelimeler getirilmelidir?

      A) ses-yansıma         B) ışık-ses
      C) ses-ışık                 D) ışık-ses kaynağı

17.  Aşağıdakilerin hangisinden çıkan ses en az duyulur?

      A) plastik top            B) cam bardak
      C) tahta kaşık            D) porselen tabak.

18.  Aşağıdakilerden hangisi yarı saydam maddedir?

      A) Hava                    B) Buzlu cam

      C) Su                        D) Cam

Yukarıda verilen şekilde mumun önüne konulan eşit büyüklükteki cisimlerden kaç numaralı olanın gölge boyu en uzun olur?

      A) I                           B) II
      C) III                         D) IV
20.    I. Ampul    II. Gaz lambası      III. Kasetçalar
      IV. Gitar       V. Mum                 VI. Keman
Yukarıdakilerden kaç tanesi ses kaynağıdır?

      A) 2                          B) 4
      C) 3                          D) 5

CEVAP ANAHTARI: 11.B    12.D    13.B    14.B    15.D    16.C    17.A    18.B    19.D    20.B 


IŞIK VE SES TESTİ ÇÖZ

1. Aşağıdakilerden hangisi doğal ışık kaynağıdır?

2.  Işık yayılırken oluşan şekil aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

      A) Eğriler boyunca   B) Doğrusal
      C) Dairesel                D) Dik

3.  Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlış verilmiştir?

      A) Cam - Saydam madde
      B) Buzlu Cam - Yarı Saydam Madde
      C) Hava - Yarı saydam Madde
      D) Kitap - Saydam Olmayan madde
4.  Aşağıda gölge ile ilgili açıklamalar verilmiştir. Bunlardan hangisi doğrudur?

      A) Işık kaynağının önüne saydam olmayan bir madde konulmasıyla gölge oluşur.
      B) Işık kaynağının ortasına saydam madde konulmasıyla gölge oluşur.
      C) Saydam cisimlerin arkasında oluşan aydınlık bölgeye gölge denir.
      D) Gölge, ışık geçirmeyen maddelerden ışıksız ortamda oluşur.
5.  Bir ışık kaynağından her yöne ne kadar ışın çizilebilir?

      A) İki ışın çizilir        B) Hiç çizilmez
      C) Sayısız ışın çizilir D) Bir ışın çizilir


7.  Dünya, Güneş ile Ay arasında kalarak Ay’ın, Dünya’nın gölgesi içinde kalması olayı aşağıdakilerden hangisidir?

      A) Güneş tutulması   B) Ay tutulması
      C) Dünya tutulması   D) Gökkuşağı
8.  Aşağıda ses ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

      A) Ses veren tüm varlıklar ses kaynağıdır.
      B) Ses kaynakları; yapay ve doğal ses kaynaklarıdır.
      C) Ses düz doğrular şeklinde etrafa yayılır.
      D) Teyp, radyo gibi aletler yapay ses kaynaklarıdır.

9.  I. Katı            II. Sıvı                 III. Gaz
Yukarıda verilen ortamlardan hangilerinde ses yayılır?

      A) I-II                       B) II-III
      C) I-III                      D) I-II-III
10.  Aşağıdaki ortamların hangisinde ses en hızlı iletilir?

      A) tahta                     B) su
      C) hava                     D) naylon

CEVAP ANAHTARI: 1.B    2.B    3.C    4.A    5.C    6.B    7.B    8.C    9.D    10.A   Salı

CANLILAR DÜNYASINI GEZELİM TANIYALIM TESTİ ÇÖZ 2

11.  Aşağıdakilerden hangisi balıkların özelliklerindendir?

      A) Vücutları pullarla kaplıdır.
      B) Solungaç solunumu yaparlar.
      C) Yumurta ile ürerler.
      D) Hepsi
12.  Kurbağaların yaptığı solunum şekilleri hangisinde doğru verilmiştir?

      A) Akciğer                B) Deri - Solungaç
      C) Akciğer - Deri      D) Akciğer-Deri-Solungaç


13.  Aşağıdakilerden hangisi sürüngen grubunda değildir?
14.  Aşağıdaki canlılardan hangisi denizde yaşayan memelilerden değildir?

      A) Fok Balığı            B) Yunus Balığı
      C) Köpek Balığı        D) Balina

15.  Aşağıdakilerden hangisi memeli hayvanların özelliği değildir?

      A) Memeliler akciğer solunumu yaparlar.
      B) Vücutları tüylerle örtülüdür.
      C) Yavrularını doğurur ve sütle beslerler.
      D) Memeliler, omurgalı hayvanların içinde en gelişmiş olanlarıdır.

17.  Mantarlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

      A) Mantarların yaprak ve çiçekleri vardır.
      B) Mantarlar bitki değildir.
      C) Mantarlar kendi besinlerini üretemezler.
      D) Mantarlarda yeşil renk maddesi bulunmaz.
18.  Aşağıdakilerden hangisinin oluşumunda mantarların etkisi yoktur?

      A) Peynir yapımında
      B) Hamur kabartmada
      C) Antibiyotik elde edilmesinde
      D) Temizlik maddesi
19.  Aşağıdakilerden hangisinin yaşama ortamı yanlış belirtilmiştir?

      A) Kutup Ayıları - Kutup                             
      B) Nilüfer - Karada
      C) Solucan - Toprakaltı
      D) Deve - Çöl
20.  Aşağıdakilerden hangisi nesli tükenmeye başlamış canlı türü değildir?

      A) Kara Kaplumbağası                                 
      B) Kelaynak Kuşu
      C) Orkide Çiçeği
      D) Su Samuru

CEVAP ANAHTARI: 11.D    12.D    13.D    14.C    15.B    16.C    17.A    18.D    19.B    20.A

CANLILAR DÜNYASINI GEZELİM TANIYALIM TESTİ ÇÖZ

1.  Bilim adamlarının canlıları sınıflandırmışlardır. Bu sınıflandırma hangi seçenekte doğru verilmiştir?

      A) Bitkiler, Hayvanlar
      B) Bitkiler, Hayvanlar, Mantarlar
      C) Bitkiler, Hayvanlar, Mantarlar, Mikroskobik Canlılar
      D) Bitkiler, Hayvanlar, Mikroskobik Canlılar
2.  I. Kök   II. Gövde      III. Yaprak    IV. Çiçek

Bir bitkiyi kısımlarına ayırırken yukarıdakilerden hangileri bulunur?

      A) I-II                       B) I-II-III
      C) II-III-IV                D) I-II-III-IV
3.  I. Menekşe     II. Sardunya        III. Begonya 
   IV. Buğday      V. Çam               VI. Söğüt
Yukarıdakilerden hangileri süsü bitkisi değildir?

      A) II-V-VI                B) I-III-V-VI
      C) IV-V-VI               D) I-II-III4.  Aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre daha az gelişmiştir?

      A) Kara yosunu        B) Atkuyruğu

      C) Kibrit otu             D) Eğrelti otu

5.

I.

II.

III.

IV.
Yukarıdaki bitkilerden hangilerinin kökünü besin olarak tüketiriz?

      A) I-III                      B) I-II
      C) III-IV                   D) II-III-IV

6.  Aşağıdakilerden hangisi kökün görevlerinden değildir?

      A) Topraktaki su ve mineralleri alır.
      B) Bazı bitkilerin kökleri besin depo eder.
      C) Bitkinin toprağa bağlanmasını sağlar.
      D) Bitkinin dik durmasını sağlar.7.  I. Bitkinin dik durmasını sağlar.
    II. Yapraklardaki besini bitkinin farklı bölümlerine iletir.
    III. Çiçeği, meyveyi ve yaprağı taşır.
Yukarıdaki görevler bitkinin hangi kısmına aittir?

      A) Kök                     B) Gövde
      C) Yaprak                 D) Çiçek8.  Bitkilerin topraktan emdikleri suyun fazla kısmını yapraklardaki gözeneklerden dışarı atmasına ne denir?

      A) Fotosentez           B) Solunum
      C) Terleme                D) Büyüme

9. 
Şekilde verilen çiçekte II ve IV numaralı kısımlar sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

      A) erkek organ - çanak yaprak                           
      B) dişi organ - erkek organ
      C) çiçek sapı - erkek organ
      D) erkek organ - taç yaprak

10.  Aşağıdakilerden hangisi omurgasız hayvandır?

      A) Güvercin              B) Salyangoz
      C) Kedi                     D) Tavuk


CEVAP ANAHTARI: 1.C    2.D    3.C    4.A    5.B    6.D    7.B    8.C    9.A    10.B 

DÜNYA, GÜNEŞ VE AY TESTİ ÇÖZ 2


11.  Aşağıdaki zaman dilimlerinin hangisinde Güneş doğuda bulunur?

      A) Sabah                   B) Öğle
      C) İkinde                  D) Akşam12.  Güneş’e baktığımızda farklı zamanlarda değişik yerlerde görürüz. Bunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

      A) Dünya’nın Güneş etrafında dönmesi
      B) Dünya’nın kendi etrafında dönmesi
      C) Güneş’in bizden uzakta olması
      D) Güneş’in hareketli olması.13.  Bir gün içindeki en aydınlık zaman aşağıdakilerden hangisidir?

      A) Sabah                   B) Öğle
      C) İkindi                   D) Akşam14.  Dünya’nın Güneş etrafında bir tur dönmesiyle aşağıdakilerden hangisi oluşmaz?

      A) Mevsimler            B) Aylar
      C) 1 Yıl                     D) 1 Gün15.  Dünya’daki deniz suları alçalıp yükselerek gelgit olayını oluşturur. Bun olaya aşağıdakilerden hangisi neden olur?

      A) Güneş                  B) Yıldızlar
      C) Ay                        D) Bulut

16.  Ay’ın görünmediği evre aşağıdakilerden hangisidir?

      A) Yeni Ay               B) İlk Dördün
      C) Dolunay               D) Son Dördün17.  I.   Yeni Ay              II.   İlk Dördün
      III. Dolunay              IV. Son Dördün
Yukarıda verilen Ay’ın evrelerinden hangilerinde Ay yarım daire şeklinde görülür?

      A) I-II                       B) II-IV
      C) I-III                      D) I-II-IV


18.  I. Dünya      II. Güneş             III. Ay
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangilerinin kendi ışığı vardır?

      A) Yalnız I                B) Yalnız II
      C) I-III                      D) I-II19.  Güneş ve Ay gökyüzünde eşit büyüklükte gibi görünür. Aşağıdakilerden hangisi bunun sebebidir?

      A) Ay’ın evreleri olduğu için
      B) Güneş’in ışığından dolayı
      C) Ay ve Güneş’in çapları eşit olduğu için
      D) Ay, Dünya’ya Güneş’ten daha yakın olduğu için20.  Aşağıdaki evrelerin hangisinde Ay, Dünya’nın etrafında en fazla tur yapmıştır?

      A) Yeni Ay               B) İlk Dördün

      C) Son Dördün         D) Dolunay


CEVAP ANAHTARI11.B    12.B    13.B    14.D    15.C     16.A    17.B    18.B    19.D    20.C
Sponsorlu Bağlantılar 2
banner