5.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
5.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Pazar

5.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları

 MEB    Meb   Pasifik yay    Yıldırım yay

Ekstra Bilgi:
Cupressaceae (Servigiller)
Çiçekleri bir veya iki evcikli, herdem yeşil ağaç veya çalılar. Yaprakları karşılıklı dizilişli,
pulsu veya iğnemsi biçimdedir. Erkek kozalaklar küçük, uç kısımlarda veya yaprak koltuklarında küme oluştururlar. Dişi kozalaklar uç kısımlarda veya kısa
sürgünlerin yan tarafındadır. Kozalak yapıları bazı türlerde odunsu, bazı türlerde
deri gibi ya da etli görünümdedir. Dünyanın çeşitli yerlerinde yayılış göstermekle
birlikte ülkemizde doğal olarak yayılış gösteren iki cinsi vardır. Biri Cupressus L.
(Servi), bu cinsin ülkemizde doğal yayılış gösteren tek türü Cupressus sempervirens
L. (Adi Servi) dir. Diğeri ise Juniperus L. (Ardıç) dır. Yaprakları iğne şeklinde
yada odunsudur. Kuzey yarım kürede yayılış gösterirler. Juniperus oxycedrus
L. (Katran Ardıcı) ve J. excelsa Bieb. (Boylu Ardıç) çok yaygın ik ardıç türüdür.


_____
EĞİK DÜZLEM ÜZERİNDE HAREKET:HIZ VE ZAMANI KOORDİNE ETME
Materyaller
Kapaklan, şişenin kalınlığının dışına taşmayan, silindir biçiminde küçük şişeler, kum, bal, bitkisel yağ ve su, eğik düzlem.
Hedefler
Bu etkinliği tamamladıktan sonra, aşağıdakileri yapabilmelisiniz: Cisimleri hızlarına ya da ivmelerine göre sırya koyabilme. Farklı hızlarda giden iki cismi aynı anda varacak şekilde salabilme. Farklı hızlarda giden iki cismi, biri diğerini geçecek şekilde salabilme. Aynı hızda giden iki cismi biri diğerinden önce varacak şekilde salabilme.
Yöntem
Geniş bir tahtadan bir metre uzunluğunda bir eğik düzlem yapın. Tahtada uzunlamasına onar santimetrelik aralıklar işaretleyin. Geniş tahtanız yoksa iki dar tahtayı yan yana koyabilirsiniz. Tahtanın bir ucunu 2 ya da üç kitap koyarak yukarı kaldırın ve yuvarlanan şişeleri durdurmak için diğer ucuna bir kitap koyun.
Şişeleri aşağıda belirtildiği şekilde doldurun: a) kumla dolu, b) 2/3 kumla dolu, c)l/3 kumla dolu, d) yarısı balla dolu. e) yarısı bitkisel yağla dolu, f) boş. şişeleri a) dan g) ye kadar etiketleyin.
Şişelerin herbirini, eğik düzlemde aşağıya doğru yuvarlayın. Yüksekliği, şişelerin kolayca fakat mümkün olduğunca yavaşça yuvarlanabileceği şekilde ayarlayın. Hangi şişe en hızlı yuvarlanıyor ? Hangi şişe en yavaş ? Şişeleri en hızlıdan en yavaşa doğru düzenleyin ve yaptığınız sırayı kaydedin.
1 Herhangi iki şişe seçin ve bunları, aşağıya aynı anda varacak şekilde düzenleyin. Ne yapmanız gerekiyor? Çifter çifter bu işlemi bütün şişelere uygulayın.
2 İki şişe seçin ve bunları, biri diğerini geçecek şekilde bırakın. Ne yapmanız gerekiyor? Çifter çifter bu işlemi bütün şişelere uygulayın.
3 Elinizdeki gibi bir şişe daha yapın. Bu şişeleri biri diğerinden daha önce aşağıya inecek şekilde bırakın. Ne yapmanız gerekiyor? Bir şişenin diğerini geçmesini sağlayabilir misiniz? Niçin ?

Sponsorlu Bağlantılar 2
banner