5.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
5.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Cuma

5.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları

Pasifik   Can yay    Meb yay

5.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir.
Ekstra Bilgi:
Archaebacteria
Archaebacteria üyeleri Eubacteria (=gerçek bakteriler)'dan oldukça farklı olup,
prokaryotların günümüz sınıflandırılmasında ayrı bir bölüm olarak incelenirler. Bu
bakterilerin tümü 16S rRNA genlerine sahip oldukları için filogenetik olarak akrabadırlar.
Fizyolojileri evrenin gelişimi esnasında görülen tüm ekstrem şartlara
uyum sağlayabilir. Günümüzde Archaebacteria 4 grup altında incelenir:
Metanojenler: Metanojen olarak bilinen bakteriler anaerobik şartlarda moleküler
hidrojen ve karbondioksitten metan (CH4) üretirler. Metanojenler, lağım-kanalizasyon
çamurlarında, sedimentlerde, inek, koyun, keçi ve insan sindirim sisteminde
bulunurlar. İneklerin barsaklarında bulunan metanojen bakteriler, hayvan başına
günde 200 litreye kadar metan üretebilirler. Biyolojik olarak üretilen metanın çoğu
atmosferde kaybolur. Ancak, yeraltında üretilen metan jeolojik yapılar arasında
hapsedilir ve daha sonra doğal gaz olarak çıkarılıp kullanılabilir. Metan, maden arama
için kazılan tünellere geçerek orada tehlikeli patlamalara neden olabilir. Göllerde,
bataklıklarda oluşan metan ise, su yüzeyinin hemen üzerinde bir tabaka oluşturur.
Bu gruba tipik bir örnek olarak rumen (işkembe)'de bulunan Methanobrevibacter
ruminantum verilebilir.

Sponsorlu Bağlantılar 2
banner