6.sınıf ders kitabı cevapları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
6.sınıf ders kitabı cevapları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Pazar

MEB YAYINLARI 6.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERS KİTABI CEVAPLARI

                    kendimizi değerlendirelim   


Verilen cevaplarda anlaşılmayan yerler için yorum gönderebilirsiniz. Mümkün olduğunca yardım etmeye çalışılacaktır. Lütfen vermediğimiz veya veremediğimiz cevaplar için de istekte bulunabilirsiniz.

Cevaplarda gördüğünüz yanlışlıkları uyarmanızı ve bizi bilgilendirmenizi rica ederiz. Oğuzhoca


___________________________________________________________________________
Ekstra Bilgi:
 Bitkilerde Destek ve Hareket
Canlılar aleminde yer alan bitkilerde desteklik sağlayan yapılar ve etkenler birden
fazladır. Farklı olmalarına rağmen bu yapıların temelini oluşturan hücre çeperidir.
Hücre çeperi selüloz denilen bir maddenin hücre zarı etrafında birikmesiyle oluşur ve
hücreye desteklik sağlayarak şeklini korur. Bitkilerde destekliği sağlayan diğer yapılar kollenkima (pek doku) ve sklerankimadır
( sert doku). Kollenkima hücreleri genç gövde de (otsu gövdede), yapraklarda, çiçekte,
yaprak sapında desteklik sağlar. Bu desteklik, hücre çeperinin pektin ve selülozla
kalınlaşarak hücrelerin pek dokuyu oluşturmasıyla gerçekleşir.
Kollenkima hücreleri canlı ve esnektir. Gövde ve yapraklarla uzar.
Sklerankima hücreleri lignin denilen maddenin birikmesiyle sertleşerek sert
dokuyu oluşturur. Bu da bitkiye desteklik sağlar. Bu hücreler canlı değildir. Bu nedenle
uzayamazlar. Sklerankima bitkide boyuna uzamanın durduğu kısımlarda bulunur.
Sklerankima hücreleri kollenkima hücrelerinden çok daha fazla serttir.
Bitkide suyun ve organik maddelerin taşınmasında görev yapan ksilem ve şoem
de desteklik sağlar. Diğer taraftan bitkilerin odunsu olmayan kısımlarının dik durmasını
ise turgor basıncı sağlar.
Hücrenin osmozla (suyun, su yoğunluğu çok olan taraftan az olan tarafa doğru
geçişi) şişmesiyle hücredeki suyun hücre çeperine uyguladığı kuvvete turgor basıncı
denir.

Pazartesi

6.SINIF MATEMATİK DERS KİTABI CEVAPLARI


DİKEY      SEVGİ      MEB     MERAM     DÖRTEL
Ekstra Bilgi:
 Kas İskelet İlişkisi
Vücudun hareketi kasların kasılmasına bağlı olarak gerçekleşir. İskelet kasları
çizgili kaslardan oluşur ve bu kaslar kemiklere bağ dokularla bağlanmıştır. Kaslar, birbirine
zıt yönde çalışacak şekilde kemiklere bağlanır. Yani iskelet kasları çiftler
hâlinde çalışır.
Birbirine zıt olarak çalışan bu kaslara antagonist kaslar denilir. Bu duruma
kolumuzdaki kasların çalışmasını örnek olarak verebiliriz. Kolumuzun iç
ve üst tarafında yer alan kas kasıldığında  kolumuz vücudumuza doğru hareket eder. Bu
bükücü kas kasılırken kolumuzun alt tarafında yer alan açıcı kas gevşer. Kol vücuttan
uzaklaşırken de bükücü kas gevşer, açıcı kas kasılır. Yani iki kasın çalışması birbirinin
zıttı yöndedir. Kol bu iki kasın zıt olarak çalışmasıyla hareket ettirilmiş olur.
İnsanda Destek ve Hareket Sisteminin Diğer Sistemlerle İlişkisi
Destek ve hareket sistemi düzenli çalışırken kemik ve kasların yapılarının sağlıklı
olmaları gerekir. Diğer sistemlerde olduğu gibi destek ve hareket sistemi vücutta kendi
başına çalışmaz. Tiroksin hormonu hipofizden salgılanır, kemik ve kasların gelişimini
etkiler. Yine büyüme hormonuda büyümeyi sağlayan hormonlardandır. Kemik ve kasların
yapılarında protein yer almaktadır. Sağlıklı bir kemik ve kas gelişimi için beslenmeye
dikkat etmek, dengeli ve yeterli beslenmek gerekir. Diğer taraftan bu sistemin çalışmasında
da merkezî ve somatik sinir sistemi etkili olmaktadır. Bu nedenle bu sistemlerin sağlıklı
olması yine destek ve hareket sistemin çalışmasını olumlu yönde etkileyecektir.
Ciddi beslenme yetersizliğinin yaşandığı durumlarda vücut kendisine gerekli enerjiyi
sağlayabilmek için kasları kullanır. Bu durum kasların bozulmasına neden olur.

6.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERS KİTABI CEVAPLARI

  PASİFİK YAYINLARI     MEB YAYINLARI


Ders kitabı cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir.  
___________________________________________________________________________
Ekstra Bilgi:
 Sölenterler: Yaklaşık 9000 türü olan sölenterlerin çoğu denizlerde yaşar. Kese şeklinde
bir vücut boşlukları ve bu boşluğun dışarıya açıldığı bir ağız vardır. Ağzın
etrafında tentakül adı verilen uzantılar besinin yakalanarak vücuda alınmasını sağlar.
Ayrıca tentaküllerde bulunan yakıcı kapsüller savunmada rol oynar.
Sölenterler etçil hayvanlardır. Yumuşakça, balık vb. hayvanlarla beslenir. Vücut
boşluğuna alınan besin burada özel hücrelerin salgıladığı enzimlerle bir ölçüde sindirilir.
Daha sonra besinler vücut hücrelerine alınarak sindirim hücrelerde tamamlanır.
Vücutları iki doku tabakasından oluşur. ğç tabakada beslenmeden sorumlu hücreler,
dış tabakada vücudu ağ gibi saran sinir hücreleri, duyu hücreleri ve kasılma özelliği
olan hücreler bulunur.
Gaz alış verişleri vücut hücreleri ve ortam arasında, difüzyonla gerçekleşir. Eşeyli
ve eşeysiz üreyebilirler. Eşeysiz üremeleri tomurcuklanma ile olur. Hayat döngülerinde
polip ve medüz olmak üzere iki evre vardır. Polipler genellikle hareketsizdir. Medüzler
ise hareketlidir ve suda yüzer. Deniz anası olarak bilinen canlılar sölenterlerin medüz
biçimidir. Deniz şakayığı, mercan, hidra sölenterlere örnek verilebilir. Mercanlar yapılarında mineraller biriktirir. Havayla temas eden mercan sertleşip taşlaşır.
Bunlardan süs eşyası yapımında yararlanılır.

Pazar

6.SINIF DERS KİTABI CEVAPLARI

6.sınıf ders kitabı cevapları aşağıdaki linklerde verilmiştir. Verilen cevaplar öğrencilerin ödevlerini kontrolleri için yayınlanmıştır. Aksi kullanımından doğacak sorumluluk öğrenciye aittir.      
         İNGİLİZCE    FEN ve TEKNOLOJİ    MATEMATİKf DİN__
Etkili öğrenme
Eğitimci olmayan kişiler bile ezberlenen bilgilerin çabuk unutulduğunu bilirler. Çok önemli bir takım bilgilerin gerektiğinde kullanılmak üzere insan zihninde kolay ulaşılabilir düzende hazır bulunmasının yararları da yadsınamaz. Onun için bazı bilgileri kolayca hatırlanacak bir düzende zihine yerleştirmek, gerektiğinde kullanabilmek etkili bir öğrenme gerektirir. Bir insanın duyduğu veya başka kaynaklardan edindiği bilgileri sorulunca söylemesi, onun o bilgileri belleğine aldığının kanıtıdır; ancak anladığının kanıtı olmayabilir. Kişiler anlamını anlamadan da bazı şeyleri ezberleyebilirler. Dilimizde ve eğitim folklorumuzda ezberleme, çoğu halde anlamadan belleğe alma anlamında kullanılır. Anlamadan ezberlemenin taklit gibi, yabancı dilde bir şarkı söylemek gibi çok ayrıcalıklı haller hariç işe yaradığı bir yer yoktur.
Anlamlı öğrenme etkili öğrenmenin niteliklerinden biridir. Anlamlı öğrenme belleğe bilgi kaydetmenin ötesinde zihin etkinlikleri gerektirir. Fen eğitiminde önerilen öğretme/öğrenme yöntemlerinin hepsinde anlamlı öğrenme amaçlanır. Öğrenen kişi dış kaynaklardan gözlem, deneyim veya aktarma yollarıyla aldığı bilgileri kendi zihninde işlerse o bilgiler anlam kazanır. Dışarıdan alınan bilgilerin zihinde nasıl işlendiğini açıklamaya çalışan öğrenme kuramları vardır. Bunlardan biri. zihind; yapılanma (constructivism) kuramı, bu ünitede kısaca anlatılmaktadır.
Öğrenilen bilgilerin etkililiği uzun süre unutulmamasıyla da belirlenir. Bilgilerin kalıcılığı öğrenilme ve zihinde saklama biçimlerine bağlıdır. İnsan için gerekli bilgilerin kalıcılığı, öğrenmenin öğrencinin kendi ürünü olması ve ayrıca sıkça tekrarlanması ile sağlanabilir. Bu bilginin öğrencinin kendi ürünü olması için, öğrencinin öğrenme etkinliğine katılması gereklidir. Fen öğretimi yöntemlerinin büyük çoğunluğu öğrencinin öğrenmeye etkili katılımım sağlayacak biçimde düzenlenmiştir.
Etkili öğrenmenin diğer bir niteliği, öğrenilen şeylerin öğrenme içeriğinden farklı durumlarda kullanılabılmesidir. Bir bilgi veya becerinin yeni bir durumda kullanılmasına transfer denir Öğrenilen bilgilerin transferi kesin bir olay değil, olasılıklı bir olaydır. Hemen hemen hiçbir bilgiyi salt kendi amacı için öğrenmeyiz, çoğu halde bilgilerimizin ileride yeni durumlarda kullanılacağını farzederiz. Eğer bilgiler ileride kullanılacakları için programlara giriyorsa transfer olasılığım yükselten yöntemlerle öğrenilmelidir. Psikologlar hem bilgilerin hem de bilgilerle uğraşma yöntemlerinin transfer edilebildiğini gösteren önemli kanıtlar bulmuşlardır. Fen eğitimi düzenlenirken yalnızca fen bilgilerinin değil, fende bilgi edinme yöntemlerinin de transfer edilebilir mükemmellikte öğrenilmesi amaçlanır. Aktif öğrenme daha etkili olduğu için öğrencinin kendi etkinlikleriyle öğrendiği bilgilerin transferini de daha olası hale getirir.
Öğrenmeye öğrenci katılımı ile aktif öğrenmenin nasıl sağlanabileceği eğitimcileri uzun süre meşgul etmiştir. Ülkemizde aktif öğrenme yaparak öğrenme deyimiyle de ifade edilmiştir. Yaparak öğrenme, dar anlamıyla, öğrencinin psiko-motor olarak bir şeyler yapması anlamında kullanılmaktadır. Güzel yazı yazmak, çeşitli elişleri yapmak, öğretmenin veya laboratuvar kılavuzunun tarif ettiği bir laboratuvar deneyini yapmak bu tür psiko-motor ağırlıklı öğrenme etkinlikleridir.

Psiko-motor etkinliklerde bile becerinin veya performansın doğru yapılması için insan zihninin etkinliğe katılması gerekir. Kaldı ki, okuldaki öğrenmelerin çoğu psiko-motor nitelikte değil, bilişsel niteliktedir. Bilişsel öğrenmelerde insanın el, kol ve kaslarından ziyade düşünme yetenekleri ış görür. Bilişsel öğrenmeye katılma, aktif ve doğru düşünme yollarıyla olur. Fen konuları doğru düşünmeyi gerektirir. Onun için fen öğretme ve öğrenmede öğrencinin zihnini geliştirme, zihni doğru kullandırma önem kazanır. Yaparak fen öğrenme geçmişte laboratuvar, gözlem, vb. gibi performans ağırlıklı yöntemlere dayanıyordu. Bu tür etkinliklere 'el ile yapılan fen' (hands-on science) adı takılmıştır. Fen öğrenmede zihin etkinliklerinin ön plana çıktığı yöntemlere 'zihin ile yapılan fen' (minds-on science) deniliyor.   Aşağıdaki kesimde, zihin ile            yapılan fen etkinliklerine temel oluşturmak üzere başlıca düşünme süreçleri üzerinde durulmaktadır.
Sponsorlu Bağlantılar 2
banner