6.sınıf sevgi yayınları matematik ders kitabı cevapları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
6.sınıf sevgi yayınları matematik ders kitabı cevapları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Cuma

Sevgi yayınları 6.sınıf matematik ders kitabı sayfa 184 ile sayfa 197 arası cevapları

Bir cebirsel ifadeyi oluşturan toplananların her birine terim denir. Değişken içermeyen terimlere sabit terim, değişkenin önünde çarpan şeklinde yazılan sayıya da kat sayı denir.

Sevgi yayınları 6.sınıf matematik ders kitabı sayfa 150 ile sayfa 181 arası cevapları

Bir a tam sayısının başlangıç noktasına olan uzaklığına bu tam sayının mutlak değeri denir. a tam sayısının mutlak değeri, lal biçiminde gösterilir.

Bir tam sayının mutlak değeri, o sayının işaretsiz değerine eşittir.

Sevgi yayınları 6.sınıf matematik ders kitabı sayfa 134 ile sayfa 145 arası cevapları

Anket yapma: Araştırma konusu ile ilgili sorular hazırlanır. Bu anket ilgili kişilere dağıtılarak onlardan, soruları cevaplamaları istenir. Alınan cevaplar incelenerek bir sonuca ulaşılır.
Rastgele seçme: Araştırma konusunu içeren sorular rastgele seçilen kişilere yöneltilerek cevapları alınır. 

Pazartesi

6.sınıf sevgi yayınları matematik ders kitabı sayfa 105 ile sayfa 126 arası cevapları

1. İki şehir arasındaki kara yolunun uzunluğu 450 km'dir. Bu şehirlerin birinden hareket eden bir otomobil, 120,5 km yol aldıktan sonra mola veriyor. Moladan sonra hareket eden otomobil, 172,7 km yol aldıktan 
sonra ikinci molayı veriyor. Bu moladan sonra hareket eden otomobil, kaç kilometre daha yol alırsa diğer şehre varır? 2. Bir tenekede bulunan 20 litre zeytinyağı her biri 0,8 litre yağ alan şişelere boşaltılıyor. Bu iş için kaç tane şişe kullanılmıştır?
3. Bir kamyon, saatte ortalama 54,6 km yol alarak gideceği yere 3 saatte varıyor. Kamyon, dönüşte aynı yolu 4 saatte alıyor. Kamyonun dönüşünde saatteki ortalama hızı kaç kilometredir?

Pazar

6.sınıf sevgi yayınları matematik ders kitabı sayfa 63 ile sayfa 101 arası cevapları

2. Bir apartmanın kış aylarındaki ortalama doğal gaz tüketim miktarının bir yıldaki doğal gaz tüketimine oranı -g-'dur. Bu apartmanın, yaz aylarındaki doğal gaz tüketim miktarının bir yıldaki tüketim miktarına 
oranını bulunuz. 3. Bir hastanedeki doktorların sayısının hemşirelerin sayısına oranı 15 'tir. Buna göre;
a. Doktorların sayısının, doktor ve hemşire sayılarının toplamına oranınıb. Hemşirelerin sayısının, hemşire ve doktorların sayıları toplamına oranını bulunuz. 4. Engin'in, matematik test sınavında yanlış cevapladığı soruların sayısının, tüm soruların sayısına oranı -55 'dur. Engin'in doğru cevapladığı soru sayısının tüm soruların sayısına oranını bulunuz. 

6.sınıf sevgi yayınları matematik ders kitabı sayfa 14 ile sayfa 56 arası cevapları

1. Özgür'ün yaşı 12'dir. Babasının yaşıÖzgür'ün yaşının 3 katından 9 yaş fazladır. Özgür'ün baba­sı kaç yaşındadır? 2. Bir sınıfta 36 öğrenci vardır. Erkek öğrencilerin sayısı, kıöğrencilerin sayısından 4 azdır. Bu sınıftaki kız ve erkek öğrenci sayılarını bulunuz. 3. İki sayının toplamı 214'tür. Büyük sayı, küçük sayıdan 64 fazladır. Büyük sayı kaçtır? 4. Bir anaokulunun Kanguru, Martı ve Kelebek sınıflarında 60 öğrenci vardır. Kanguru sınıfının mev­cudu 22 kişidir. Martı sınıfının mevcudu, Kanguru sınıfının mevcudundan 4 kişi azdır. Kelebek sınıfında­ki öğrenci sayısı kaçtır? 5. Selim, 
marketten tanesi 30 kr. olan yumurtalardan 20 tane alıyor. Eve gelirken yumurtalardan bir kısmını kırıyor.
Sponsorlu Bağlantılar 2
banner