7.Sınıf Matematik Çalışma Kitabı cevapları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
7.Sınıf Matematik Çalışma Kitabı cevapları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Salı

7.SINIF MATEMATİK ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI 6

7.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir.

Çalışma 42  Çalışma 43  Çalışma 44  Çalışma 45 GERİ
Çalışma 46
___________________________________________________
Ekstra Bilgi:
 Tat ve Koku Alma Organları
Balıklarda koku alma, koku çukurları şeklindedir. Bu çukurlar çok kez ağız boşluğu
ile bağlantılı değildir. Hareket halinde iken su çukur içine girer sonra geri çıkar. Tat
alma organları ise oldukça yaygındır. Ağızda damakta, bıyıkların üzerinde, vücudun
bütün yüzeyi üzerinde, göğüs yüzgeci ile sırt yüzgeci üzerinde bulunabilmektedirler.
Balıklar besinlerin yerini bu iki duyu organı aracılığı ile tayin ederler.
Kurbağalar ağız içinde tatma tomurcuklarına, burun boşluklarında ise koku alma
reseptörlerine sahiptirler. Bunlarda burun boşlukları ağız boşluğu ile bağlantılıdır.
Sürüngenlerde koku alma duyu çok iyi gelişmemiştir.
Yılanların ve kertenkelelerin dillerini niçin dışarı uzattıklarını düşününüz!
Kuşların kimyasal duyu alma özellikleri oransal olarak zayıftır. Çünkü besin sağlamada
çok iyi gelişmiş gözlerin etkisi daha büyüktür. Kuşların burun açıklıkları dardır.
Boynuzsu madde ile çevrili bu yapı aynı zamanda kurudur. Dillerindeki çıkıntılar
tatmaya duyarlı sinir uçlarına sahiptir.

7.SINIF MATEMATİK ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI 5

7.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir.

Çalışma 34  Çalışma 35  Çalışma 36  Çalışma 37 DEVAMI
Çalışma 38  Çalışma 39  Çalışma 40  Çalışma 41 GERİ
______________________________________________________
Ekstra Bilgi:
 Kimyasal Duyu Organları
Bir çok organizmada besine yönelme, besinlerin alınması ve çevrede uygun olmayan
maddelerden sakınma hep kimyasal duyu organları ile sağlanır. Özellikle böceklerde
kimyasal maddelerin belli yapılar tarafından algılanması üreme faliyetlerinde
önemli bir rol oynar.
Omurgasız hayvanların çeşitli kemoreseptörlere sahip oldukları bilinmektedir.
Bunlar vücudun değişik bölgelerine yayılmış durumdadırlar. Böceklerin koku alma
reseptörleri çoğunlukla antenlerin üzerinde yer alır. Aynı zamanda ağız organları
üzerinde de bulunabilirler.
Birçok omurgalıda gerek yapısal, gerekse görevsel olarak çok fazla özelleşmiş, koku
alma, tad alma ve genel kimyasal duyuları almada aracı rol oynayan hücre grupları
bulunmaktadır.


____
 Gelişim basamakları ve fen eğitimi
Eğitimin temel sorunlarından biri, programların ve programlardaki derslerin genel amaçlarını belirlemektir. Şüphesiz belirli bir eğitim düzeyinde, örneğin 7-9 yaş grubunda, fen eğitiminin amaçlarını saptarken yaş grubunun zihin gelişimini gözönünde bulundurmak zorundayız. Çocuğun öğrenemeyeceği davranışları, zihin gelişiminin elvermediği bilişsel öğrenmeyi hedef almak doğru bir yaklaşım olmaz.
Program geliştirmede ikinci sorun ders içeriğinin seçilmesidir. Burada da yine öğrencinin ilgisini çekecek ve bilişsel yeteneklerine uygun konuları seçmek doğru bir yaklaşım olur. Ancak fen konuları çok zengindir ve çocuğun yakın çevresi fen ve teknolojiyle doludur. Bir bilişsel düzeye uygun düşen birçok konu bulunabilir. Bu halde içerik seçenekleri çoğalır. Akıllıca bir seçim yapmak başka ölçütler de gerektirir.

Program ve öğretimde üçüncü, fakat aynı derecede önemli bir sorun öğrenme etkinliklerinin seçimi ve düzenlenmesidir. Çocuklar her etkinlikle ilgilenmezler, her etkinlikle aynı derecede

7.SINIF MATEMATİK ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI 4

7.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir.

Çalışma 26  Çalışma 27  Çalışma 28  Çalışma 29 GERİ
Çalışma 30  Çalışma 31  Çalışma 32  Çalışma 33 DEVAMI
_______________________________________________________
Ekstra Bilgi:
 Görme Olayı
Göz hem ışık reseptörü, hem de uzaklık reseptörüdür. Değişik hayvan grupları değişik
dalga boylarındaki ışığa karşı duyarlılık gösterir. Örneğin insanda infrakırmızı
ışık enerjisinin düşük olması nedeniyle uyarı gerçekleşmezken, yılanlar infrakırmızı
ışığa duyarlı reseptör taşırlar.
Göz algıladığı objeyi kornea (mercek) aracılığı ile ters (başaşağı) olarak retina üzerine
ulaştırır. Ayrıca göze gelen ışık şiddeti pupillanın genişleyip daralması, skleranın
saydam olmaması ve koroid, retina, iris pigmentlerinin absorbe edici özellikleriyle
ayarlanır.
Pigmentasyon oluşmamış kişilerde (albinolar) görme güçlüğü olur mu?
Pigmantasyon meydana gelmediği için albinolar ışığa daha fazla duyarlıdır ve görme
iyi değildir.
Görme fonksiyonu için retinanın uyarılması birinci koşuldur. Retina üç ganglion tabakasından
ve bunların uzantısından oluşan karmaşık bir yapıdır. Işığa duyarlı kısım
retinanın en gerisindedir. Bu fotoreseptörler retinanın koroid tabakasına değen
dış katında sıralanmışlardır ve koni ya da çubuk şeklindeki hücrelerdir. Göze gelip
merceklerde kırılan ışınlar retinayı oluşturan histolojik yapılarda hiç bir etki yapmadan
geçer ve retinanın en sonundaki bu hücrelere ulaşır. Fizyolojik olay bu yapılarda
meydana gelir.
Işığın retinaya değmesiyle burada fiziksel, kimyasal ve morfolojik değişiklikler
meydana gelir. Işık etkisiyle retinada elektrik potansiyeli değişir ve aksiyon akımı
meydana gelir. Omurgalılarda göz sürekli bir potansiyel farkı gösterir. Bu, potansiyel
ışık etkisinden sonra aksiyon akımına çevrilir. Görme olayındaki kimyasal değişiklik ise biraz daha karmaşıktır. Çomak şeklindeki
duyu alıcılarının pigment tabakaya doğru uzanan kısımlarında kimyasal yönden
bir proteid olan rodopsin bulunur. Rodopsin kırmızı renktedir. Bunun prostetik
grubu A vitaminin bir aldehidi olan retinendir ki bu da bir karotenoid’tir. Rodopsin,
ışığın etkisiyle protein ve A vitaminine parçalanır, bu durumda kırmızı rengini kaybeder.
Serbest kalan A vitamini retinen’e değişir. Böylece rodopsin, retinen ve proteine
parçalanmış olur. Bu kimyasal değişiklik görme sinirinin uçlarını uyartır. Bu
uyartı da beyine ışık alma duyusu olarak gönderilerek görme olayını başlatır.
Görme olayındaki morfolojik değişiklikler ise, ışığın retinaya düşmesiyle alıcı hücrelerdeki
şekil değişiklikleri şeklinde gözlenmektedir. Kurbağa ve bazı balıklarda
yapılan araştırmalar sonucunda, koni şeklindeki alıcıların aydınlıkta retinanın lifli
kısmına, çomak şeklindeki hücrelerin ise pigment katına doğru çekilip büzüldüklerini
göstermiştir. Karanlıkta ise bu hareket tersine olmaktadır

7.SINIF MATEMATİK ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI 3


7.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir.

Çalışma 18  Çalışma 19  Çalışma 20  Çalışma 21 DEVAMI
Çalışma 22  Çalışma 23  Çalışma 24  Çalışma 25 GERİ
_______________________________________________________
Ekstra Bilgi:
 Omurgalı Göz Yapısı
Küresel bir yapı gösteren omurgalı gözü hayvan türüne göre çeşitli büyüklükte olabilmektedir.
Örneğin insanda çapı 2.5 cm. kadardır. Kafatası kemiklerinden oluşan
göz boşluğu içinde yer alır. Kuvvetli kaslarla bu yuvarlak içine yerleşmiş göz, göz
kapakları ve göz yaşı bezi gibi yapılarla desteklenmiştir.
Göz yuvarlağı üç temel tabakadan oluşur. Gözün en dış tabakası sklera (sert tabaka)
dır. Bu tabaka ön kısımda bir çıkıntı oluşturarak korneayı meydana getirir.
Skleradan sonra ortada koroid (damar tabaka) tabakası yer alır. Bu tabakada pigment
maddeleri ile bol miktarda kan damarları bulunur. Koroid de gözün ön kısmında
iris’i meydana getirir. Gözün en iç tabakası iki katlı olan retina (ağtabaka)
dır. Bu katlardan dış çeper pigment epitelini, iç çeper ise görme epitelini oluşturur.
Görme siniri, gözün üç tabakasını da delerek göze girer ve uçları retinanın iç çeperine
yayılır. Görme sinirinin retinayı deldiği yerde görme hücreleri bulunmaz (kör
nokta). Kör noktanın yanında sarıbenek adı verilen ve retinanın inceldiği bir
bölge bulunur. Sarıbeneğin ortasında görme hücreleri sayısı artar. Bu nedenle görme
olayının en net olduğu kısım burasıdır.


7.SINIF MATEMATİK ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI 2

7.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir.

Çalışma 9  Çalışma 10  Çalışma 11  Çalışma 12 GERİ
Çalışma 14  Çalışma 15  Çalışma 16  Çalışma 17 DEVAMI
_________________________________________________________
Ekstra Bilgi:
 Fotoreseptörler
Işıktan etkilenen duyu alıcılarına fotoreseptör adı verilir. Bu tip alıcılarda genel
olarak ışık kabul etme yeteneği vardır. Bunlar primer duyu hücreleridir. Fotoreseptörler
ya çeşitli aydınlık derecelerini, ya çeşitli uzunluktaki ışık dalgalarını ayırt eder
yani renkleri seçer, ya da her iki işi birlikte gerçekleştirirler. Çeşitli hayvan gruplarının
görebildikleri dalga uzunlukları birbirinden farklıdır. Bazı hayvansal organizmalarda fotoreseptör bulunmadığı halde ışığa karşı duyarlılığa
rastlanabilmektedir. Fotoreseptörler yapısal farklılıklarına karşılık temelde
fonksiyon bakımından büyük benzerlik gösterirler.
Bir hücreli hayvansal organizmaların çoğunda ışığa duyarlı bir yapı bulunmadığı
halde, ışık değişmelerine yanıt verirler. Topraksolucanlarında da fotoreseptör bulunmaz,
fakat tüm vücut ışığa duyarlılık gösterir. Hayvanlar aleminde lokalize olmuş
fotoreseptörler çok çeşitlilik gösterir. Bunlar bazı kamçılı bir hücrelillerde stigma
ve basit gözler şeklinde görülür.
Eklembacaklılarda (örneğin böceklerde) bileşik göz olarak isimlendirilen gözler
bulunur. Bu gözler basit gözlerin bir araya gelmesiyle şekillenmişlerdir ve bir tek
görüntü oluşturacak şekilde yapılmışlardır. Morfolojik ve optik bakımından omurgalı
gözlerinden tamamen farklıdırlar. Odak noktasına getirme mekanizması farklı
optik prensiplere dayanır ve odak noktası daima sabittir.

Pazar

7.SINIF MATEMATİK ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

ADA   MEB     SEK (SEMİH) YAY         AYDIN YAY

Sek yayınları, üner yayınları, Meb yayınları 7.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir.

Ekstra Bilgi:
 Reseptörler (Alıcılar, Algılayıcılar)
Canlılar çevrelerinde meydana gelen değişiklikleri reseptör adı verilen yapılarlarla
algılarlarlar. Reseptörler; organ, doku, hücre ya da molekül biçimlerinde organize olmuş
fonksiyonel birimlerdir.
Belirli amaca yönelik algılamada özelleşmiş olan reseptörler temelde protein yapısındaki
oluşumlar olup, bunlar bazı genler tarafından düzenlenirken bazı genlerin
aktivitelerini de kontrol altında tutarlar.
Reseptörlerde uyarının algılanışı ve reaksiyon oluşması belli kurallara göre olmaktadır.
Bunlar şu şekilde sıralanabilir:
• Uyaranın (stimulus) reseptör tarafından alınması,
• Reseptörde bölgesel geçirgenlik (local permeabilite) değişikliği,
• Eseptörde bölgesel depolarizasyonun (impuls oluşturan potansiyel, reseptör
potansiyeli) oluşturulması,
• Sinirlerde aksiyon potansiyelinin oluşturulması (impuls oluşumu).
Yukardaki açıklanan çalışma biçimine göre reseptörler, dış ve iç ortamda hassas
oldukları enerji formundaki değişiklikleri algılayıp sinir impulsu haline çevirmektedirler.

Cumartesi

7.sınıf matematik çalışma kitabı çalışma 46 cevapları

 Ekstra Bilgi:
 HOLLANDA
Coğrafi Konumu
Hollanda Avrupa Kıtası’nın kuzeybatısında  yer alır. Küçük bir alana sahip olmasına karşın AB ülkeleri içinde en yoğun nüfuslu ülkedir.
Hollanda Avrupa'nın en alçak ülkesidir Ülke topraklarının % 40'ı deniz seviyesinin  altındadır. 51o - 54o
kuzey enlemleri ile 3 - 7o doğu boylamları arasında yer almaktadır.

Yüzey Şekilleri
Ülke topraklarının bir bölümü geçen yüz yıllarda şimdiki  Zeeland eyaletini meydana  getiren adaların etrafına set çekilmesi sonucu oluşmuştur. Polder adı verilen  bu topraklar setler sayesinde deniz baskın- larından korunmaktadır Fırtına ve gelgit zamanlarında taşan sular tulumbalar ve yel değirmenleri ile boşaltılmaktadır.


Hollanda güneydoğu uçtaki Limburg kesiminde 320 m'yi bulan yükselti haricinde tamamen düz bir ova görünümünde olup ülke topraklarının en az %25'i denizden kazanılmıştır. Bu yüzden bu ülkeye ver- ilen "Nedderland"  adı alçak memleketler anlamına gelir. Gerçekten Hollanda topraklarının 2/5 kadarı deniz seviyesinin altındadır. Şiddetli ve sürekli fırtınalar sırasında suların kabarmasıyla zaman zaman bu setler tahribe uğramaktadır. En önemli akarsuları Schalde (Şelde), Ren, Maas ve Waal’dir.

7.sınıf matematik çalışma kitabı çalışma 45 cevapları

Ekstra Bilgi:
Hindistan’da Tarım 
Hindistan genel olarak bi tarım ülkesidir. Ülktopraklarının yarısı tarım uygundur. Fakattoplamekilidikili arazi 142 milyon hektar civarındadır.   ş kurak- lığının tarımsal verimliliği etkilediği ülkede sulanan tarım arazisi 3 milyo hektarı aşmaktadır Tarlaların 30’undan fazlasında yılda birden fazla ürün yetiştirilmektedir.


Çok büyük bir nüfusu beslemek zorunda olan Hindistan’da tarımsal  üretimin artırılması  için büyük çabalar sarf edilmektedir.  Ancak geleneksel tarım yöntemleri  çok  yaygın olarak kullanılmaktadır.  Ülkede tarımdan elde edilen gelirin % 80’ini bitkisel üretim ve tarla faaliyetleri oluşturmaktadır.  Tarımsal üretim ülke ihtiyacını  karşılayamadığı  zaman dışarıdan  tahıl ithal edilmektedir.

Üretim, mevsimine göre iki ekim çevresinde düzenlenmiştir. Yağışlı bahar ve yaz mevsiminde  tahıl (buğday
dışında) pamuk, jüt(hint keneviri), yer fıstığı, çeltik ve mısır ekilir. Kurak kış mevsiminde ise buğday ve baklagiller  veya yağlı tohumlar yetiştirilir. Bunun yanında turunçgil, elma, armut, mango ve muz da  ülkede yetiştirilen diğer ürünlerdir. Fakat ülkenin en önemli tarım ürünü pirinçtir. Çeltik tarımı genelde bol yağış alan Bengal Havzası’nda yapılır.

7.sınıf matematik çalışma kitabı çalışma 44 cevapları

 Ekstra Bilgi:
Hindistan'nın Iklimi
Hindistan’ın  büyük bölümünde musonegemendir. Ülkede enleme ve yer olarak  sıcaklık ve yağış şartlarında  önemli dlikler görülür. Yüksek dağlık alanlarda kış sları  çok  düşüktür. Güneye gidildikçe sıcartar. Yaz musonlarının etkisiyle  Racastan  dışınd kala bütü bölgele yağışlı Kuzeydeki Himalâyalar yüksekliği ve do yönündeki uzanışı  nedeniyle en fazla ya yerdir. Çerapunçi’de ortalama yağış miktarı  12.000mm’yi bulur. Dekkan Yarımadası’nın doğu ve batı kıyılarında yer alan Gat Dağlarının denize dönükyamaçları da bol yağış alan yerlerdendir. Yağışlar yarımadanın  kesimlerinde ve Racastan Bölgesi’inde  azalır.


Başlıca Bitki Örtüsü
Bitki ve hayvan çeşitliliği bakımından  Hindistan dünyanın önde gelen ülkelerinden biridir. Enlem, yüksek- lik, iklim ve toprak özelliklerine  bağlı olarak Hindistan' da görülen başlıca  bitki  örtüsü; güneyden kuzeye doğru tropikal muson ormanları, geniş yapraklı ormanlar, savanlar, çöl, kurakçıl bitkiler, iğne yapraklı ormanlar ile yüksek alpin çayırları şeklindedir.

 Nüfus
Nüfus bakımından  dünyanın ikinci  büyük ülkesi olan Hindistan topraklarının genişliğinden  çok olağanüstü nüfus yoğunluğuyla dikkati çeker. Toplam nüfusu yaklaşık bir mil- yarı geçer. Hindistan 21.yüzyıla nüfusça dünyanın en büyük ülkelerinden biri olarak giriyor. Nüfus sayısı bakımından ikinci sırada olan Hindistan’ın önümüzdeki 20 yıl  içinde Çin’in nüfusunu geçmesi beklenmektedir. Hindistan'da nüfusun dağılımı  düzensizdir. Ganj Ovaları,  Pencap, Ahmedebad, Bombay ve Korela Yarımadası'nın güneybatısı  gerek tarihî yerleşmeleri barındırma gerekse tarım ve geniş sulama imkânı dolayısıyla Hindistan'ın en yoğun nüfuslu bölgeleridir.
Sponsorlu Bağlantılar 2
banner