7.sınıf çalışma kitabı cevapları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
7.sınıf çalışma kitabı cevapları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Pazar

7.SINIF ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

ARAPÇA   FEN      MATEMATİK     SOSYAL   İNGİLİZCE     TÜRKÇE.....

7.sınıf çalışma kitabı cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir. 
Ekstra Bilgi:
 Timur’un Fetihleri
Timur, devletini kurduktan sonra ilk seferini, Çağatay Hanlığı’na bağlı  Harezm  (Harzem) üzerine yapmıştır. 1371–1379 yıllarında arasında yaptığı seferlerle Harezm ve Horasan’ı topraklarına katmıştır. Timur’un yardımıyla Altın Orda tahtını ele geçirmiş olan Toktamış, Timur’un Harezm ve Horasan’ı almasıyla araları bozulmuştu. Toktamış, Timur’un seferde olmasından yararlanarak Maveraünnehir’i işgal etmiştir. Bu durumu öğrenen Timur, derhal Semerkanttan hareketle bölgeye gelerek Toktamış’la mücadeleye başlamıştır. Timur, 1391 yılında Ural Nehri’nin batısında Kondurca’da Toktamış’la yaptığı  savaşı kazanmıştır. Toktamış Han’ın  Timur’a  karşı  yaptığı  mücadeleden vazgeçmemesi üzerine Timur, 1395’de Altın Orda üzerine ikinci defa sefere çıkmıştır. Terekte  yapılan bu  savaş sonunda Altın Orda  Devleti  parçalanmıştır. Altın Orda Devleti’nin  parçalanması Rusların işine  yaramış ve  Rusların güçlenmesine  sebep olmuştur
Timur, 1393 yılında İran’da İlhanlılardan sonra kurulmuş olan Muzafferoğulları Devleti’ni ortadan kaldırmıştır. Yine aynı yıl Bağdat’ı alarak buradaki Celâyirlilere de son vermiştir. Bu faaliyetlerinin sonunda Timur, İran,  Kafkasya  ve Azerbaycan’ı  ele geçirerek topraklarına katmıştır.

1398 yılında Hindistan üzerine sefere çıkan Timur, Delhi’ye kadar uzanan toprakları fethederek pek çok ganimet ve fil ele geçirmiştir. Bu arada Celâyirliler Bağdat’ı tekrar ele geçirmişlerdi. Bunun üzerine Timur, Bağdat’a ikinci bir sefer düzenleyerek burayı tekrar topraklarına katmıştır.

Timur, Karakoyunlu Devleti’nin  topraklarını ele geçirince, Celâyir  hükümdarı Ahmet  ve  Karakoyunlu  hükümdarı Kara   Yusuf,  Osmanlı  Devleti’nin  hükümdarı Yıldırım Bayezid’e  sığınmışlardı. Timur, 1400  yılında Anadolu’ya geçerek Sivas’ı almış ve tahrip etmiştir. Bu arada Memlûkler karışıklıklar içinde idi. Bu durumdan yararlanmak isteyen Timur, güneye yönelerek Halep, Hama, Humus ve Şam’ı ele geçirerek Suriye’yi  topraklarına katmıştır. Daha  sonra  Kahire  üzerine  yürümekten  vazgeçen Timur, Bağdat üzerinden Tebriz’e geri dönmüştür.
Sivas’ın tahrip edilmesinden dolayı Timur’la arası açılan Yıldırım Bayezid, Sivas’ı yeniden ele geçirerek Erzurum’a kadar ilerledi. Timur, Suriye Seferi sırasında Yıldırım Bayezid’e  gönderdiği  mektuplarda  bazı  isteklerde  bulunarak;  kendi  hâkimiyetini tanımasını, Karakoyunlu   hükümdarı  Kara  Yusuf’un  kendisine  teslim  edilmesini, şehzadelerden birinin rehine olarak kendisine gönderilmesini ve Anadolu beylerinden alınan toprakların eski sahiplerine geri verilmesini bildirmişti. Timur’un  isteklerini Yıldırım Bayezid’in reddetmesi üzerine Timur, büyük bir ordu ile Anadolu’ya girmiş, Kayseri  ve  Kırşehir üzerinden  Ankara’y gelere şehri kuşatmıştır.  Bayezid’de Osmanlı ordusu ile Ankara’ya doğru harekete geçti. Bunun üzerine Ankara kuşatmasını kaldıran Timur, Ankara yakınlarındaki Çubuk  Ovası’na gelerek burada savaş düzeni aldı. İki ordu arasında yapılan savaşı Timur kazanmıştır (28 Temmuz  1402). Ankara Savaşı’nın sonunda Anadolu Türk birliği bozulmuş, Bizans İmparatorluğu elli yıl daha varlığını sürdürme fırsatı bulmuştur. Ayrıca Osmanlıların Balkanlarda yaptığı fetihler durmuş, Yıldırım Bayezid’in oğulları arasında taht kavgaları da başlamış ve Osmanlı Devleti fetret devrine girmiştir

7.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

KOZA  MEB   EKOYAY   SÖZCÜ

7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir.
Ekstra Bilgi:
 CÜMLE BİLGİSİ
1.Yüklemine Göre Cümle
a. Fiil Cümlesi: Yüklemi çekimli fiillerden oluşan cümledir.
Tatlı bir akşam vakti yolculuğumuz başladı.
Yağmur aniden bastırınca nehir aniden coştu.
Su insanı boğar, ateş yakarmış.
b.İsim Cümlesi: Ad ya da ad soylu sözcüklerin veya söz öbeklerinin ek eylem alarak yüklem olduğu
cümlelerdir.
Sanatçı için hayalin önemi büyüktür.
Ona vereceğin en güzel hediye, kitaptır.
Bizim çocuk aslan gibidir.
En büyük arzusu şair olmaktı.
2.Ögelerin Dizilişine Göre Cümle
a.Kurallı Cümle: Yüklemi sonda olan cümledir.
Olur olmaz sözler söylüyor.
Verdiğin kitapları çok beğendim.
b.Devrik Cümle: Yüklemi sonda bulunmayan cümlelerdir.
Yağmurdan sonra büyürmüş, başak.
Geç fark ettim, taşın sert olduğunu.
3.Anlamlarına Göre Cümle
a.Olumlu Cümle: Yüklemi olumlu olan ve bir işin yapıldığını veya yapılacağını bildiren cümlelerdir.
Güneş toprağı yeni yeni ısıtıyor.
Hangi kitabı okuyacağına karar ver.
b.Olumsuz Cümle: Anlamca olumsuz yüklemlerle kurulan cümlelerdir.
Annesini ve babasını unutmadı.
Olaylar anlatılır gibi değil.
Evlerinde ekmek ve su yoktu.
Uyarı: Bazı cümleler biçimce olumlu olduğu halde anlamca olumsuz olabilir.
Ne ev kaldı ne bark. (kalmadı)
Büyüklere böyle davranılır mı? (davranılmaz)
Uyarı: Bazı cümleler biçimce olumsuz anlamca olumlu olabilir.
Sizi sevmiyor değilim. (seviyorum)
Bu adam acımasız değil. (acır)
Gel de bu çocuğu sevme. (sev)
c.Soru Cümlesi: Soru anlamı taşıyan ve cevap vermeyi gerektiren cümlelerdir.
Hangi yazarları seversin?
Yarın Bolu’ya mı gidiyorsun?
ç.Ünlem Cümlesi: İçinde ünlem sözcükleri bulunan cümlelerdir. Heyecen, coşku, öfke vb bildirir.
Eyvah, yemek yandı!
Dikkat, köpek var!
4.Yapısına Göre Cümleler
a.Basit Cümle: Tek bir yargı bildiren cümledir.
Sabahtan akşama kadar kardeşimle oynadım.
Sanat toplum içindir.
b.Birleşik Cümle: Birden çok yargı içeren cümledir.
-Girişik Cümle: İçinde fiilimsi bulunan cümlelere denir.
Son gülen iyi güler.
Okuldan çıkınca eve gideceğim.
Can çıkmadıkça huy çıkmaz.
-Ki’li Birleşik Cümle: Ki bağlacıyla yapılır.
Ne yazık ki beni anlayamadın.
Çalış ki kazanasın.
Duydum ki unutmuşsun.
-Şart Birleşik Cümle. İşin koşula bağlandığı cümlelerdir.
Tanıdığın varsa buraya çabuk alışırsın.
Hava güzel olursa dışarı çıkacağım.
Yan Cümlacik
Eve gider gitmez ekmeğe yağ, reçel sürüp yiyeceğim.
yan cümlecik 1 yan cümlacik 2 temel cümle
Duydum ki unutmuşsun.
temel cüm. yan cümle
c.Sırlı Cümle: Birden fazla cümlenin virgülle bağlandığı cümlelerdir.
-Bağımlı Sıralı: Cümleler arasında öge ortaklığı vardır.
Kapıyı tıklattı, içeri girdi. (Özne ortak “o”)
Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır. (Özne ortak “mart”)
-Bağımsız Sıralı: Cümleler arasında öge ortaklığı yoktur.
El yarası onulur, dil yarası onulmaz.
d.Bağlı Cümle: Birden fazla cümlenin bağlaçla bağlandığı cümlelerdir.
Kitapları çok sever ve vaktinin çoğunu kitap okumaya ayırırdı.
Hem suçlu hem güçlü.
Ne konuştu ne açıklama
Sponsorlu Bağlantılar 2
banner