7.sınıf ada yayınları matematik çalışma kitabı cevapları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
7.sınıf ada yayınları matematik çalışma kitabı cevapları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Pazar

Ada yayınları 7.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa 70 ile sayfa 80 arası cevapları

ABCD dörtgeni = EFGH dörtgeni olduğuna göre eş açılan ve eş kenarlan yazınız.
Örüntü bloklan ile aşağıda istenilenleri yapınız.
a. Üç eş paralelkenar kullanarak farklı çokgenler oluşturunuz.
b. Altı eş üçgen kullanarak farklı çokgenler oluşturunuz.
e. Bir paralelkenan dört eş parçaya farklı şekillerde bölünüz.
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Bütün kareler benzerdir.
B) Bütün eşkenar üçgenler benzerdir.
C) Bütün paralelkenarlar benzerdir.
D) Bütün düzgün altıgenler benzerdir.

Ada yayınları 7.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa 81 ile sayfa 92 arası cevapları

Aşağıdaki ABCD dörtgenleri birer dikdörtgendir. Verilenlerden yararlanarak istenilenleri bulunuz.
Aşağıdaki ABCD dörtgenleri birer yamuktur. Verilenlerden yararlanarak istenilenleri bulunuz.
ABCD dörtgensel bölgesinde |AE| = 6 cm, |AC| = 9 cm, |BC| = 12 cm ve |CD| = 8 cm'dir. [AE] 1 [BC] ve [AC] 1 [CD] olduğuna göre ABCD dörtgensel bölgesinin alanını bulunuz.
ABCD paralelkenarsal bölgesinde [AE] _L [BC], |AD| = 6 br ve |AE| = 4 br olduğuna göre A(ABCD) kaç br2 dir?
DEVAMI EKLENECEK
Yandaki ABCD paralelkenarsal bölgesinde a=2b, [CE] 1 [AD], ve |CE| = 5 br'dir. ABCD paralelkenannm çevresi 36 br olduğuna göre A(ABCD) kaç br2 dir?

7.sınıf ada yayınları matematik çalışma kitabı sayfa 57 ile sayfa 68 arası cevapları

Bir çokgenin ardışık olmayan herhangi iki köşesini birleştiren doğru parçasına köşegen denir. İç bükey ve dış bükey çokgenlerde köşegenlerin tamamı çokgensel bölgenin içerisinde kalır. Bir çokgenin bir köşesine ait 
iç  ve dış açılan bütünlerdir. Düzgün çokgenlerin merkezinden geçen köşegenleri eştir. Düzgün çokgenlerin kenarlan eştir fakat açı ölçüleri farklı olabilir. İç açılannm ölçüleri toplamı 540° olan çokgen kaç kenarlıdır? İç açılannm ölçüleri toplamı 900° olan çokgen kaç kenarlıdır? İç açılannm ölçüleri toplamı 1440° olan çokgen kaç kenarlıdır? İç açılannm ölçüleri toplamı 2160° olan çokgen kaç kenarlıdır? Yandaki şekilde dj ve (İ2 doğrulan paraleldir. Şekle göre; a) Yöndeş açılan yazınız. 

7.sınıf ada yayınları matematik çalışma kitabı sayfa 46 ile sayfa 56 arası cevapları

Bir sınıfta kızların sayısının erkeklerin sayısına oranı —'tir. Sınıf mevcudu 32 olduğuna göre sınıftaki erkek | öğrencilerin sayışım bulunuz.Dikdörtgen şeklindeki bir bahçenin eninin boyuna oram — 'tür. Çevresi 260 metre olan bahçenin boyu kaç me­tredir?15 litre benzinle 75 km yol alan bir otomobil 10 litre benzinle kaç 
km yol alır?8 dakikada 20 litre su akıtan bir musluk 18 dakikada kaç litre su akıtır? 4 saatte 10 m2 duvar örebilen bir usta 12 saatte kaç m2 duvar örebilir? a ve b doğru orantılı olarak değişiyor, a = 12 iken b = 8 ise b = 18 iken a kaç olur? 4 kg portakal parasıyla 7 kg elma almıyor. 28 kg elma parasıyla kaç kg portakal alınır? 

Pazartesi

7.sinif ada yayinlari matematik calisma kitabi sayfa 24 ile sayfa 44 arası cevapları

Aşağıdaki çarpma işlemlerinde verilmeyen sayıları bulunuz. Aşağıdaki bölme işlemlerinde verilmeyen sayılan bulunuz. Aşağıdaki işlemleri yapınız. Bir sayıyla ^-'inin farkı 3 ediyor. Bu sayıyı bulunuz. 6) Küçüğü 
büyüğünün — 'sine eşit olan iki sayının farkı 12'dir. Büyük sayıyı bulunuz. ■ Bir sayıyla — 'ünün toplamı 33 ediyor. Bu sayıyı bulunuz. I Kızının yaşı annesinin yaşının —'üne eşittir. Annesi ile kızının yaşlan toplamı 52 olduğuna göre anne kaç yaşındadır? Bir su deposunun — 'si su ile doludur. Bu su deposuna 175 litre daha su konduğunda depo dolar. Bu depo kaç litre su almaktadır? Yandaki tabloda yer alan verilerden yarar­lanarak rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemler kurunuz.

Cuma

7.sınıf ada yayınları matematik çalışma kitabı sayfa 9 ile sayfa 23 arası cevapları

TAM SAYILARLA İŞLEMLER
Aşağıda verilen toplama ve çıkarma işlemlerini yapınız.
a = -2, b = +3, e = -5, d = -6 değerleri için (a + b) - (c+ d) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıda verilen örüntüleri inceleyip noktalı yerleri doldurunuz.
DEVAMI
Aşağıda verilen bölme işlemlerini yapmız.
Aşağıda verilen işlemlerin sonuçlarım bulunuz.
Aşağıda A tablosunda verilen işlemler ile B tablosundaki değerleri eşleştiriniz.
Yukanda oklar üzerinde verilen işlemlerin sonucu oklarla gösterilmektedir. İşlemlerdeki harflerin yerine gelmesi gereken sayılan bulunuz.
Sponsorlu Bağlantılar 2
banner