7.sınıf cem web ofset yayınları türkçe çalışma kitabı cevapları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
7.sınıf cem web ofset yayınları türkçe çalışma kitabı cevapları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Salı

Cem yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı sayfa 108 ile sayfa 129 arası cevapları

"Duygular" kavramının size çağrıştırdıklarını aşağıdaki noktalı yerlere yazınız. Daha sonra bu kavramla ve çağrışımlarınızla ilgili bir resim yapınız.
'İyimserlik" konusundaki duygu ve düşüncelerinizi bitişik eğik yazıyla yazınız.

Pazartesi

Cem ofset yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı sayfa 93 ile sayfa 105 arası cevapları

'Oda" kelimesinin harfleriyle başlayan kelimeler yazınız. Daha sonra bu kelimelerle Igili çağrışımlarınızdan hareketle duygu, düşünce ve hayallerinizi yazarak anlatınız. Yaz­dıklarınızı aşağıya resmediniz.

Cem ofset yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı sayfa 80 ile sayfa 92 arası cevapları

1. Para ve malını esirgemeden veren, el
2. Yapıların planını yapıp bunların gerçekleş­mesini sağlayan kimse.
3. Hayal gücü.
4. Osmanlılarda devletin bakanlık, valilik gib yüksek görevlerinde bulunan ve paşa un­vanını taşıyan kimse.
5. Bir kimsenin ölümünden sonra yapılması­nı istediği şey.

Cumartesi

Cem yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı sayfa 71 ile sayfa 77 arası cevapları

Toprak diridir. Toprak uyanıyor. Bir de toprak hiç yalan tutmaz. Onun bağrına tohum ve tane atarsın, hemen bitki yaprak yaprak fışkırır. Tohum diye çer çöp atarsın hiçbir şey fışkırmaz. Toprak çer çöpü de yabana atmaz. Onu tohuma gübre yapar.
Bu güzel iklimi daha güzelleştirmek, gelecek kuşaklara yaraşır daha güzel bir cennet yaratmak için kendimi parçalarcasına çabalıyordum.
 Memlekette olmayıp da memleketin suyuna, havasına, ısısına uygun bitkilerin tohumlarını Paris ve Londra'ya ısmarlıyordum.
Bu ektiğim tohumlardan milyonlarca lira kazanacağımı söylerdim ki beni deli sanmasınlar. Oysaki bir metelik çıkaramayacağımı biliyordum. Çünkü hiç de kazanç için ekmiyordum bunları. Derman BAYLADI

Perşembe

7.sınıf cem yayınları türkçe çalışma kitabı sayfa 60 ile sayfa 70 arası cevapları

(hier gün dişlerinizi fırçalamanız gerektiğini anlatan bir cümle kurunuz. (Elinizdeki kitaplan okuduğunuz zaman sınavdan yüksek bir not alacağınızı anlatan bir cümle kurunuz.) (Çok acıktınız. Yemek yemek İstediğinizi anlatan bir cümle kurunuz. pir annenin çocuğuna ödevini yapmasını emrettiği bir cümle kurunuz.
(Beden eğitimi öğretmeninin öğrencilerine sıraya girmelerini emrettiği bir cümle kurunuz. Aşağıdaki desenlerin üzerine "halı" kelimesinin çağrıştırdığı kelime ve kavramları yazınız. 'Zamana Vurulan Kirkit" adlı şiirde verilmek istenen duygu (ana duygu) nedir? Yazınız.

Pazar

7.sınıf cem web ofset yayınları türkçe çalışma kitabı sayfa 46 ile sayfa 56 arası cevapları

Aşağıdaki cümlelerde ek fiille çekimlenmiş kelimelerin (çalışkansın, başarılısın) diğer kip ve kişi ekle-'Iyle çekimlenmiş şekillerini tabloların içine yazınız. Sen çok çalışkansın. Siz bu çalışmanızda çok başarılısınız. Aşağıdaki cümlelerde ek fiille çekimlenmiş kelimelerin altını çiziniz. Daha sonra bu kelimeleri kiplerine göre gruplandırarak tablodaki yerlerine yazınız.  'Türk Dil Kurumu" hakkında kısa bir araştırma yapınız. Edindiğiniz bilgilerle aşağıdak soruları cevaplayınız. Ne zaman kurulmuştur?....................... Türk Dil Kurumu'nu kim kurmuştur? .... Ne '.r ça ş-a,:r yap-ak'ac: r' Dinlediğiniz metinden hareketle aşağıdaki  
GERİ          DEVAMI
kelimelerin anlamlarını tahmin ediniz. Daha sonra sözlük anlamlarını yazınız. Türkçemlzl yabancı dillerin etkisinden kurtarıp geliştirmek İçin üzerimize düşen gö-evler nelerdir? 

7.sınıf cem web ofset yayınları türkçe çalışma kitabı sayfa 34 ile sayfa 45 arası cevapları

TEMAYA HAZIRLIK

Aşağıdaki fotoğrafları inceledikten sonra birikimlerinizden hareketle bu fotoğrafların Atatürk'ün hangi özelliklerini yansıttığını bitişik eğik yazıyla yazınız. Aşağıda, metinde geçen bazı kelimeler yer almaktadır. Bu kelimelerin anlamlarını met­nin bağlamından hareketle tahmin ederek karşılarındaki kutucukların içine yazınız.
İnkılap vicdan erdem İdeal 'İnkılap, vicdan, erdem, ideal, meşale" kelimeleriyle birer cümle oluşturup aşağıdaki satır çizgilerinin Okuduğunuz metnin konusunu aşağıya bitişik eğik yazıyla yazınız.
DEVAMI      GERİ
Siz olsaydınız bu metne hangi başlıkları verirdiniz? Aşağıdaki metni okuyunuz. Atatürk'ün tarih bilgisinin ve sevgisinin neden onun fikir hayatını oluşturan önemli etkenlerden biri olduğunu söyleyiniz.

Pazartesi

7.sınıf cem web ofset yayınları türkçe çalışma kitabı sayfa 22 ile sayfa 30 arası cevapları

a) Aşağıdaki resimlerde verilen levha ve açıklama yazılarını inceleyiniz. b) Levha ve açıklama yazılarının ilk harfleri nasıl yazılmıştır? a) Aşağıdaki cümleleri inceleyiniz. Altı çizili kelimelere dikkat ediniz. Bu 

kelimelerden zaman ifade edenleri ilk kutunun içine, farklı anlam özellikleri (gereklilik, koşul-şart, istek, emir) içerenleri aşağıdaki kutunun içine yazınız.  Sabahları parkta yürürüm Fatma ders çalışıyor Dün sahilde dolaştık Haftaya dayım gelecek Hemen dışarı çık.  Ömer, dün bize gelmiş Bugün hastaneye gitmeliyim.   Biraz gayret etse başaracak Ben artık gideyim
GERİ    DEVAMI
''Yazar ve Okuyucu" adlı metni dinlerken aşağıdaki satır çizgileri üzerine notlar alınız. Dinlediğiniz metinde geçen aşağıdaki altı çizili kelimelerin anlamlarını tahmin ederek yazınız.

Cuma

7.sınıf cem web ofset yayınları türkçe çalışma kitabı sayfa 10 ile sayfa 20 arası cevapları

• Aşağıda verilen görseller size neleri çağrıştırıyor? Her görselin altında verilen boşluğa çağrışımlarınızı yazınız.
• Her görseli bir kelime ile ifade ediniz.
DEVAMI
"Kitaplarla Kurulan Dostluk" adlı şiirde konunun anlaşılmasına yardımcı olan ve hatır-amayı kolaylaştıran kelimeleri yazınız.
Şiirin konusunu ve ana duygusunu yazınız.
Aşağıdaki mısralarda anlatılmak istenen nedir?
Sponsorlu Bağlantılar 2
banner