7.sınıf ders kitabı cevapları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
7.sınıf ders kitabı cevapları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Pazar

7.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERS KİTABI CEVAPLARI

KOZA   MEB    EKOYAY    SÖZCÜ

7.sınıf fen ve teknoloji ders kitabı cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir. 
Ekstra Bilgi:
YENİ ÇAĞDA TEKNOLOJİK  GELİŞMELER
Yeni  çağda  krallar,  egemenlik  haklarına  Papanın  müdahale   etmesine  izin vermediler. İlk kez profesyonel askerlerden oluşan sürekli ordular kurdular. Bu çağda, ticaret yaparak zenginleşen yeni bir sosyal sınıf ortaya çıktı. Bu sınıfa burjuvazi adı verildi.
Bilim ve teknikte önemli buluş ve gelişmeler oldu. Top sayesinde şatolar yıkıldı. Derebeylik rejimi sona erdi. Merkezî krallıklar  kuruldu.  Eskiden beri Çinliler ve Uygurlar arasında basit bir şekilde kullanılan matbaa Avrupalılar tarafından geliştirildi.
Alman Jan Gutenberg her harfin madenden kalıbını dökerek aşınmayan harşer elde etti. Böylece matbaa yaygın olarak kullanılmaya başlandı (1450). Müslümanlarla haçlı seferlerindeki temas, İslam ülkelerinde  kullanılan kâğıdın Avrupa'da yayılmasını sağladı. Fikir hayatı gelişti. Hümanizm, Rönesans ve reform hareketleri başladı.
Yeni çağda, haçlı seferleri sırasında Müslümanlarla temasa geçiş, Avrupalıların hem doğu ülkelerini tanımalarına ve hem de coğrafi  Keşiferi yapabilecek bir alet olan pusulayı öğrenmelerine sebep oldu.

MEB YAYINLARI 7.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERS KİTABI CEVAPLARI

Meb yayınları fen ve teknoloji ders kitabı cevapları öğrencilerin ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Cevaplarda gördüğünüz yanlışlıklar için bizleri bilgilendiriniz.
kendimizi değerlendirelim   
ünite sonu değerlendirme
____________________________________________________________
Ekstra Bilgi:
AVRUPANIN YAYILMASI
Yayılmanın Sebepleri
XV. yüzyılın ortalarından itibaren Avrupa ülkeleri, deniz aşırı  ülkelere doğru yayılma ihtiyacı duydular. Bunun çok çeşitli sebepleri vardı.
Avrupa'da XV. yüzyılın ikinci yarısında ticaret gelişmeye başladı. Yeni pazar ve hammadde kaynaklarına ihtiyaç duyuldu. Millî devletler siyasi yönden güçlenmek, ekonomik yönden gelişmek istediler. Ticaret yollarının ülkelerinden geçmesine özen gösterdiler. Sanayinin gelişmesine çalıştılar. Deniz ticaretine önem verdiler.
Yeni  çda  Karadeniz  ve  Akdeniz  Türklerin  kimiyetinde  idi.   Bu  yüzden Avrupa'nın denizci milletleri, doğu ülkeleri ile doğrudan  ticaret yapmak ve zengin olmak istediler. Bu amaçla yeni deniz yolları aramaya başladılar.
Avrupalılar, Asya ve Afrika’da kıymetli madenlerin bol olduğuna  inanıyor ve oralara gitmek istiyorlardı. Bilinmeyen yerleri tanıma isteğinde olanlar da vardı. Ayrıca Avrupalıların Hristiyanlığı yaymak istemeleri de onları kıta dışına yayılmalarının  bir diğer sebebi olmuştu.
Pusulanın kullanılması, gemicilik sanatının ilerlemesi ve crafya bilgisinin ilerlemesi Avrupalıların yayılmasını kolaylaştırdı. Matbaanın bulunuşu ve Müslümanların ve eski Yunan coğrafyacılarının dünyaya ait bilgilerinin yayılmasını ve okunmasını sağladı.

7.SINIF DERS KİTABI CEVAPLARI

7.sınıf ders kitabı cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir.
Cevaplarda gördüğünüz yanlışlıkları uyarmanızı ve bizi bilgilendirmenizi rica ederiz. Oğuzhoca
Etiketler: 7.sınıf ders kitabı cevapları, çalışma kitabı cevapları, ders kitabı cevapları

MATEMATİK       
İNGİLİZCE       
DİN                       
FEN

Başlıca düşünme süreçleri
Bilmenin ve öğrenmenin en önemli aracı insanın zihin yetenekleridir. İnsan hemen hemen her davranışını düşünerek, zihin yeteneklerini kullanarak öğrenir, insan doğayı gözleme, inceleme ve anlamada zihin becerilerini kullanır. Bilgi kazanma, bilgileri sistemli bir düzenle belleğe maletme, bilgileri hatırlama ve gerektiğinde kullanma, bilgileri ve bilişsel yöntemleri yeni durumlarda kullanma hep düşünme süreçleriyle başarılın Daha genel olarak söylenirse, bilme ve öğrenme düşünme süreçlerinin büyük ölçüde işe koşulmasıyla sağlanır. Sınıfta otururken zihnini çalıştırmayan veya başka bir konuya takan bir öğrencinin dersi dinlemediği, dinlese bile anlamadığı çoğu öğretmenlerce bilinir. Öte yandan zihnini öğrenmede işe koşan öğrencinin öğrenmeye gayret ettiği, ancak her zihin etkini iğinin dc etkili bir öğrenmeyle sonuçlanmadığı da birçok öğretmen tarafından bilinir.
Fen öğretme ve öğrenmede düşünme süreçlerinin önemi tartışma gerektirmeyecek kadar açıktır. Öğrenci zihin yeteneklerini etkili biçimde kullandığı zaman konuyu daha iyi öğrenir, ayrıca, öğrenci zihin yeteneklerini doğru yöntemlerle işe koşarsa zihnini kullanma becerilerini de geliştirir.
Bilgi edinme, bilgileri kazanma ve kullanma yollarını bilme, aslında, bilişsel davranışlardır. Beceri davranışı bir şeyin nasıl ve ne zaman yapılacağım bilmektir. Zihin becerisi denildiğinde, zihin işlemlerinin ne zaman ve nasıl yapılacağım bilmek anlaşılır. Zihnini kullanma, bu açıdan bakılınca, yöntem bilgilerine girer. Bu ünitede üç tür düşünme yöntemi (süreci) incelenmektedir:
1 Betimleyici (Descriptive) düşünme
2 Deneyimsel Bilgilerden Tümevarım (Empirical - Inductive)
3 Hipotetik Bilgilerden Tümdengelim (Hipothetico - Deductive)

Aşağıda bu üç tür düşünme sürecinin özellikleri üzerinde durul maktadır.
Sponsorlu Bağlantılar 2
banner