7.sınıf ingilizce çalışma kitabı etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
7.sınıf ingilizce çalışma kitabı etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Çarşamba

7.SINIF İNGİLİZCE BİLGETÜRK, MEB VE DOKU YAYINLARININ ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

BİLGE TÜRK              MEB                  DOKU


ERETNA DEVLETİ 1335-1381
Sivas'ta Uygur Türklerinden Eretna Bey tarafından kuruldu.
Moğol İlhanlı devletinin uzantısıdır.
»OĞULLARI :ENDİYAROĞUL-
Sinop - Kastamonu çevresinde kuruldu
Deniz kuvvetlerine sahipti.
Anadolu Selçuklu Beyliklerinin Özellikleri
Uluğ Bey denilen aile büyüğü tarafından idare edilmişlerdir.
Beyliklerin çoğu Osmanlı Sultanı Yıldırım Beyazıt tarafından ortadan kaldırılmış, Ankara Savaşı'ndan sonra yeniden kurulmuşlardır.
Türkçenin gelişmesine ve Anadolu'nun Türkleşmesine katkıda bulunmuşlardır.
Anadolu Türk tarihinin Selçukludan Osmanlıya geçişini sağlamışlardır.
Bizans'ın Anadoludaki siyasal istikrarsızlıktan yararlanmasını engellemişlerdir.
Resmi ve edebi dilleri Türkçedir.

Denizcilikle uğraşan beylikler: Karasioğulları, Menteşeoğulları, Aydınoğulları, Saruhanoğulları, Candaro-ğuiları
HAÇLI SEFERLERİ VE ANADOLU SELÇUKLU DEVLETİ
Kilisenin teşvik ettiği Hıristiyanların, İslam dünyasına XI. -XIII. yüzyıllar arasında yaptığı sekiz sefere verilen isimdir.
"Haçlı" kavramı, daha sonrada birleşik Hıristiyan güçlerinin İslam ülkelerine karşı giriştikleri bütün eylemler için kullanıl­mıştır.
Haçlılara karşı en etkili mücadeleyi;
Anadolu Selçuklu Devleti,
Danişmentli Beyliği,
Irakta bulunan Zengi Atabeyliği (Musul Atabeyliği)
Mısır'da kurulmuş olan Eyyübi Devleti vermiştir.
a. Haçlı Seferlerinin Nedenleri
Türk ilerleyişini durduramayan Bizans'ın Batı'dan yardım istemesi
Kudüs kentinin Müslümanlardan alınmak istenmesi
Kilisenin otoritesini doğuya da yaymak istemesi
Doğunun zenginliğinin ele geçirilmek istenmesi
Kluni tarikatının çalışmaları
b. Haçlı Seferlerinin Sonuçları
Türklerin İslam dünyasındaki öneminin artması
Müslüman topraklarının yıkıma uğraması
Kilisenin etkinliğinin azalması
Avrupa'da Feodalizmin zayıflayarak yerine merkezi krallıkların güç kazanması
Akdeniz limanlarının önem kazanması
Ortadoks-Katolik ayrılığının artması
Kâğıt, barut, matbaa gibi teknik araçlarla, tarımsal tekniklerin Avrupa'ya taşınması

7.SINIF BİLGE YAYINLARINA AİT İNGİLİZCE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI


Bilge 7.sınıf Ç.K cevapları için TIKLAYINIZ.


II. GIYASEDDİN KEYHÜSREV
Baba İshak isyanı çıktı.
1243 KÖSEDAG SAVAŞI'nda Moğollara yenilince Anadolu'da Moğol hâkimiyeti dönemi başladı.
Anadolu Türk birliği dağıldı.
Siyasi ve ekonomik istikrar bozuldu.
Anadolu Selçuklu beylikleri ortaya çıktı.
Moğol'un önünden kaçan büyük bir Türk nüfusun Anadolu'ya gelmesi de­mografik açıdan Türklerin avantajlı duruma gelmesine yol açtı. Anadolu'da Türkleşme süreci hızlandı.
ANADOLU SELÇUKLU BEYLİKLERİ VE TEMEL ÖZELLİKLERİ
Beylikler iki şekilde ortaya çıkmıştır.
1. Kösedağ Savaşı'ndan sonra uç beyliklerinin bağımsızlık kazanmaları,
2. Devlet adamlarının merkezi idarenin zayıflamasından yararlanarak beylik kurmaları
KARAMANOĞULLARI 1256-1487
Kösedağ Savaşı'ndan sonra kuruldu.
Önce Ermenek civarını merkez seçen Karamanoğulları, sonra Konya'yı merkez edinmişlerdir.
Selçuklunun varisi olduğunu ileri sürerek Osmanlı'ya karşı en çok direnen bey­lik Karamanoğulları olmuştur.
Karamanoğlu Mehmet Bey Türkçe'yi resmi dil olarak kabul etmiştir.

Osmanlıya karşı Bizans ve Venedikler ile anlaşmalar yapmıştır.Sponsorlu Bağlantılar 2
banner