7.sınıf koza yayınları fen ve teknoloji ders kitabı cevapları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
7.sınıf koza yayınları fen ve teknoloji ders kitabı cevapları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Pazartesi

Koza yayınları 7.sınıf fen ve teknoloji ders kitabı sayfa 174 ile sayfa 202 arası cevapları

1. Güneş ışığı altında bekleyen beyaz ve siyah renkli otomo­billerden hangisi daha fazla ısınır?
2. Güneş ışığı maddelerde olumlu ve olumsuz değişimlere se­bep olabilir. Bunlara ikişer örnek veriniz.
3. Işığın bir enerji türü olduğunu nasıl kanıtlarsınız?
1. Işığın soğurulması ne demektir?
2. Işığı iyi soğuran maddelerin ortak özellikleri nedir?

Koza yayınları 7.sınıf fen ve teknoloji ders kitabı sayfa 148 ile sayfa 174 arası cevapları

1. İyonik bağ nasıl oluşur? Aynı cins atomlar arasında neden iyonik bağ oluşmaz?
2. Kovalent bağ nasıl oluşur? İyonik ve kovalent bağ arasındaki farkı açıklayınız.
4. Defterinize iyonik bağlı CaO bileşik modeli ile kova­lent bağlı N2 molekülü modeli çiziniz.

Koza yayınları 7.sınıf fen ve teknoloji ders kitabı sayfa 114 ile sayfa 146 arası cevapları

1. Okulda bir öğrenci, ad ve soyadıyla çağrılsa o çağrıya isim benzerliği nedeniyle birden çok öğrenci ce­vap verebilir. İsim yerine numara kullanılırsa durum ne olur? Neden?
2. Yandaki fotoğrafta yer alan cisimleri inceleyiniz. Bucisimlerin yapımında hangimaddelerkullanılmış olabilir?
3. Bütün maddeler atomlardan oluşmuştur. Atomlar­dan oluştukları hâlde maddelerin özelliklerinin farklı ol­masının sebebi nedir?

Perşembe

Koza yayınları 7.sınıf fen ve teknoloji ders kitabı sayfa 86 ile sayfa 112 arası cevapları

1. Yünlü kumaşa sürttüğünüz bir balon, yapıştırı­cı kullanmadığınız hâlde duvarda düşmeden durabi­liyorsa bunun nedeni ne olabilir? 2. Tehlikeli madde taşıyan tankerlerin arkasında bir ucu yere değen zincir bağlıdır. Bunun nedeni ne olabilir? Elektriklenme olayının kış aylarında daha çok olma nedenini araştırınız.
Patlayıcı maddelerin üretildiği binalarda ve bu maddelerin taşınmasında elektriklenmeden kay­naklanacak
tehlikelere karşı bazı önlemler alınır. Bu tehlikelerin nedenini ve bu tehlikelere karşı ne gibi önlemler alındığını araştırınız.
1. Negatif elektrikle yüklü bir çubuk, pozitif elektrikle yüklü bir elektroskobun topuzuna dokunduru-lursa elektroskobun yapraklarında ne tür hareketlenmeler olabilir?

Pazar

7.sınıf koza yayınları fen ve teknoloji ders kitabı sayfa 70 ile sayfa 84 arası cevapları

Bahçe makaslarıyla terzilerin kullandığı makaslar bir­birinden farklıdır. Bu farklılığın ne olduğunu ve nedenini araştırınız. Aşağıdaki fotoğraflarda verilen ve birer basit makine olan çıkrık, tekerlek, kama (keski) ve 
vidadan nasıl yararlandığımızı, bunların geçmişte ve günümüzde insanlığa nasıl yararlar sağladıklarını araştırı­nız. Araştırmanızın sonuçlarını görsellerle destekleyerek sınıf panosunda arkadaşlarınıza sununuz. 1. Basit makineler işlerimizi nasıl kolaylaştırır? Açıklayınız. 2. Sabit ve hareketli makaralar arasındaki fark nedir?
3. Çevrenizde gördüğünüz bileşik makinelere örnekler veriniz. 

7.sınıf koza yayınları fen ve teknoloji ders kitabı sayfa 54 ile sayfa 69 arası cevapları

Bazı tükenmez kalemlerin içinde yaylar bulunur. Bu yaylar ne işe yarar? Mancınık, top yapımının bilinmediği çağlarda kaleleri fethetmek için kullanılan basit bir savaş aracıdır. Mancınık; taş, ya­nan çaputlar ya da 
düştüğü zaman parça­lanan çeşitli maddeleri fırlatan, kaşık biçi­mindeki bir silahtır. Mancınıkların yaylarla ilişkisini ve çalışma prensibini araştırınız. Kendimizi Değerlendirelim 1. Günlük yaşantınızda kullandığınız esnek cisimlere örnekler veriniz. 2. Dinamometrelerin nasıl ölçüm yaptığını açıklayınız. 1. Yerde duran bir çöp torbasını alıp çöp kutusuna attığı­mızda onu nasıl ve hangi yönde hareket ettirmiş oluruz?

Pazartesi

7.sınıf koza yayınları fen ve teknoloji ders kitabı sayfa 18 ile sayfa 52 arası cevapları

1. Mekanik sindirim ile kimyasal sindirim arasındaki farklar nelerdir? 2. Pankreasın sindirim sistemindeki görevi nedir? 3. Safra kesesi alınmış bir kişi hangi besinleri sindirmekte güçlük çeker? Neden?
4. İnce bağırsaktaki villusların önemi nedir? 5. İnce bağırsakta kana geçemeyen besin artıklarına ne olur? 6. Sindirim sisteminin sağlığını etkileyen olumlu ve olumsuz etkenler nelerdir? 1. Böbreklerimiz iyi çalışmazsa ne gibi sorunlar yaşarız? 2. Karaciğer, deri ve akciğerler boşaltıma nasıl katkı sağlar? 3. Boşaltım sisteminin sağlığını korumak için neler yapılmalıdır? Tiroit bezinin az ya da çok çalışması durumlarında ne tür hastalıklar ortaya çıkar? Kendimizi Değerlendirelim 1. Merkezî sinir sistemini oluşturan organlar nelerdir?
Sponsorlu Bağlantılar 2
banner