7.sınıf meb yayınları sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
7.sınıf meb yayınları sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Perşembe

7.sınıf meb yayinları sosyal bilgiler çalışma kitabı sayfa 50 ile 63 arasındaki sayfaların cevapları

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE KONYA Aşağıda Konya'nın geçmiş ve günümüze ait fotoğrafları yer almaktadır. Fotoğrafları inceleyerek Konya'da zaman içinde nasıl bir değişim ve süreklilik olduğunu nokta ile belirtilen boşluklara yazınız.
DEVAMI
GERİ
TABLOLARDA OSMANLI KÜLTÜRÜ
Aşağıda Avrupalı ressamlara ait çeşitli resimler görmektesiniz. Bu resimlerdeki Osmanlı kültürüne ait unsurları bularak Avrupa'nın hangi alanlarda Osmanlı kültüründen etkilendiğini nokta ile belirtilen boşluklara yazınız.
İKİ DÖNEM, İKİ FARKLI YAŞAM
İnternet üzerinden Topkapı Sarayı Müzesi ve Dolmabahçe Sarayı Müzesini ziyaret ediniz.
A. Her iki sarayın herhangi bir bölümünün resmini çiziniz ve boyayınız.

7.sınıf meb yayinları sosyal bilgiler çalışma kitabı sayfa 37 ile 49 arasındaki sayfaların cevapları

YENİ YURDUMUZ
XI. yüzyıldan itibaren Orta Asya'da yaşayan birçok Türk boyu yaşadığı yeri terk ederek Anadolu'yu yurt edinmiştir. Bu Türk boylarında yaşadığınızı düşünerek aşağıdaki paragrafları tamamlayınız.
DEVAMI
GERİ
Orta Asya'dan Anadolu'ya göç ettik, çünkü;
Anadolu'ya gelirken geçtiğimiz yodar;
Biz geldiğimizde Anadolu'nun siyasi ve sosyaf yapısı;
Geçimimizi sağlamak için; Zaman içinde Anadolu bir Türk yurdu hâkine geldi. Buna kanıt olarak şunları söyleyebilirim;
BEYLİKLER DÖNEMİ
A. Aşağıdaki dilsiz haritada Kösedağ Savaşı'ndan sonra kurulan Anadolu beyliklerinin isimlerini kuruldukları yerlere yazınız.
B. Aşağıdaki soruların cevaplarını altlarındaki nokta ile belirtilen boşluklara yazınız.

7.sınıf meb yayinları sosyal bilgiler çalışma kitabı sayfa 21 ile 35 arasındaki sayfaların cevapları

ATATÜRK VE İLETİŞİM
Aşağıda verilen Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerini okuyunuz. Atatürk'ün iletişimle ilgili verdiği mesaj ve öneriler nelerdir? Bu mesaj ve önerilerle ilgili düşüncelerinizi içeren bir kompozisyonu aşağıda nokta ile belirtilen boşluğa ya­zınız.
GERİ
DEVAMI
"Çoğu ailelerde öteden beri çok kötü bir alışkanlık var; çocuklarını söyletmez ve dinlemezler. Zavallılar söze karışınca "Sen büyüklerin konuşmasına karışma!" der, sustururlar. Ne kadar yanlış, hatta zararlı bir hare­ket! Hâlbuki tam tersine, çocuklar serbestçe konuşmaya, düşündüklerini, duyduklarını olduğu gibi ifade etmeye özendirilmelidir; böylece hem hatalarını düzeltmeye imkân bulunur, hem de ileride yalancı ve iki yüzlü olma­larının önüne geçilmiş olur. Kısacası çocuklarımızı artık, düşüncelerini hiç çekinmeden açıkça ifade etmeye, içten inandıklarını savunmaya, buna karşılık da başkalarının samimi düşüncelerine saygı beslemeye alıştırmalıyız.

7.sınıf meb yayınları sosyal bilgiler çalışma kitabı sayfa 13 ile 20 arasındaki sayfaların cevapları

A. Aşağıda verilen "Sen Dili" ve "Ben Dili" bölümlerini inceleyiniz. Siz de verilen boşluklara sen ve ben dili ile ilgili üçer cümle yazınız.
DEVAMI
B. İletişim sürecinde yapılan hatalardan bazıları şunlardır: Emir vermek, tehdit etmek, uyarmak, konuyu saptırmak, ahlak dersi vermek, sınamak, lakap takmak, eleştirmek, öğüt vermek, nutuk çekmek, yargılamak, suçlamak, alay et­mek. Aşağıdaki cümlelerin içerdiği iletişim hatalarını bularak örnekte olduğu gibi tabloda nokta ile belirtilen yere yazınız.
A. Aşağıda verilen "İyi bir konuşmacının özellikleri" ve "İyi bir dinleyicinin özellikleri" bölümlerindeki kuralları incele­yiniz. Etkili bir iletişim için bu bölümlere birer kural da siz ekleyiniz.

Cumartesi

7.sınıf meb yayınları sosyal bilgiler çalışma kitabı sayfa 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120 cevapları

7.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı sayfa 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120 cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir. 
Ekstra Bilgi:
I. Göktürk Devlet ( 552  630 )
Tapo Kağan Dönemi ( 572  581 )
Mukan Kağan’ın ölümü sonrasında yerine kardeşi Tapo geçmiştir (572). Tapo Kağan ülkenin büyüklüğü nedeniyle kendi yönetimindeki Doğu  kanadını ikiye ayırdı. Doğuya yeğeni İşbarayı, Batıyada kardeşi Jotanı yabgu unvanı ile atadı. Batı lgesinyöneten İstemYabgu’nun 576 yılında ölmesi üzerine yerine oğlu Tardu geçti. Tardu, çok ihtiraslı ama cesaretli, savaşçı bir karaktere sahipti. Göktürk Devleti’nin başına hakan olmak isteyince doğudaki büyük kağan Tapo ile arası açıldı. Tapo Kağan 581’de ölünce yerine İşbara Kağan geçti.
Göktürk Devleti’nin İkiye Ayrılışı
Tapo Kağan’ın 581 yılında ölümü sonrasında ülkede karışıklıklar  çıktı. Çin, Göktürklerin bu iç çekişmesinden yararlanmak için Tardu’ya hükümdarlık alametleri göndererek, onu Göktürk kağanı olarak tanıdığını belirtti. Çin’in bu kışkırtıcı tavır ve davranışları sonucunda Tardu,  İşbara’nın  kağanlığını tanımadığını bildirdi. Yapılan mücadeleler Göktürk Devleti’ni zayışattığı gibi Doğu ve Batı Göktürkleri diye ikiye ayrılmasına da neden olmuştu.

7.sınıf meb yayınları sosyal bilgiler çalışma kitabı sayfa 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 cevapları

7.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı sayfa 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir. 
Ekstra Bilgi:
I. Göktürk Devlet ( 552  630 )
Mukan Kağan Dönemi ( 553–572)
Mukan Kağan, Göktürk tahtına oturduğu sırada ülkenin batısını Yabgu unvanıyla amcası İstemi yönetiyordu. Mukan Kağan dönemind Göktür Devleti en güçlü dönemini yaşadı. Mukan Kağan ilk seferini Avarlar üzerine yaparak onları yendi ve yurtlarını terk ederek batıya göç etmelerini sağladı (555). Daha sonra doğuda Kitanları, kuzeyde d rgızları yenilgiye uğratıp, onlara egemenliğini kabul ettirdi. Ayrıca Çin’deki Chou (Cou) ve Chi (Tsi) hanedanlarını baskı altına aldı. Amcası İstemi Yabgu ilAkhunlar üzerine seferlere katıldı. Bu mücadeleler sonunda Akhun Devleti yıkıldı ve toprakları Göktürkler ile Sasanîle arasında paylaşıldı 


Göktürk Devleti kısa zamanda doğuda Mançurya’dan batıda İran’a kadar uzanan büyük bir imparatorluk haline geldi. Mukan Kağan 572 yılında ölünce yerine kardeşi Tapo geçti.

İstemi Yabgu ve Batı Siyaseti ( 552–576)
Devletin batı kanadını yöneten İstemi Yabgu, kısa zamanda emrindeki güçlü bir ordu ile Altayların batısından Tanrı dağlarına kadar  olan bölgeyi egemenliği altına almıştı. Böylece Göktürklerin batıdaki sınırları Akhunlara ve Sasanîlere dayanmıştı.
İstemi Yabgu İpek Yolu’nun kontrolünü Akhunların elinden almayı planlıyordu. Bunun için İstemi Yabgu, Akhanlara karşı Sasanîlerin desteğini alabilmek için kızını Sasanî hükümdarı ile evlendirdi. Bu iki devletin ortak bir askerî harekâtı sonucunda Akhun Devleti  557  lında   yıkıldı. Akhun  toprakla Göktürklerle  Sasanîler  arasında paylaşıldı. Göktürkler bundan sonra İpek Yolu’na egemen olmuşlardır.

Sasanîler,  kendi paylarına düşeni almalarına rağmen huzursuzluk çıkarıp, kendi ülkelerinden Akdeniz limanlarına ve Bizansa yapılmakta olan ipek sevkıyatını durdurdular.
İpek Yolu ticaretinin engellenmesi Göktürkleri olduğu kadar Bizans’ı  da  olumsuz yönde etkiledi. İstemi Yabgu’nun Sasanîlerle anlaşma umudu kalmayınca, İstanbul’a 568 yılında bir elçilik heyeti gönderdi. Bu olay  tarihte Orta Asya’dan Bizans’a gönderilen  ilk  Türk  elçilik  heyeti  olması  yönüyle  önemlidir.  Bizans  İmparatoru
II.  Justinosda  bunun  üzerine Valentinos başkanlığında bir elçilik  heyetini İstemi Yabgu’ya göndermiştir.
Oluşturulan Bizans-Göktürk ittifakı sonucunda, Sasanîlerle ortak  mücadeleye giriştiler. Mücadele sonrasında İpek Yolu ticareti üzerindeki  Sasanî engeli ortadan kaldırılarak, Sasanîler zayışatıldı. Göktürk-Bizans saldırıları sonucu Sasanî Devletinin zayışaması, ileride Hz. Ömer zamanında İslam ordulanın İranı kolayca fethetmelerini sağlayacaktır.
Gerçekleştirilen sayısız seferlerle Orta Asya’nın batı bölgelerinin Türkleşmesini sağlayan İstemi Yabgu 576 yılında öldü

7.sınıf meb yayınları sosyal bilgiler çalışma kitabı sayfa 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104 cevapları

7.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı sayfa 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104 cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir. 
Ekstra Bilgi:
Göktürk Devleti
Millî adımızla; kurulan ilk devlet Göktürk Devleti’dir (Resim 3.4). Büyük Hun devletinde sonra  Asyad kurula ikinc büyü Türk   Devletidir GöktürklerSibirya’daki Yakutlar ile batıdaki Ogur ( Bulga ) Türkleri dışında Orta Asya’daki bütün Türk asıllı kavimleri bir yönetim altında toplamayı başarmışlardır.
 I. Göktürk Devlet ( 552  630 )
Çin kaynaklarına göre Göktürklerin kökeni Asy Hunların dayanmaktadır. Göktürklerin   ilk   zamanlarıyla   ilgili   bilgiler   azdır 

Kuze Hu Devletinin yıkılmasından sonra  Altayların  doğusuna  çekilen  Türkler,     burada  demircilikle uğraşıyorlar ve bağlı bulundukları Avarlar ( Juan–Juan, Aparlar) a silah yapıyorlardı.

yüzyılın ortalarında Göktürklerin başında Bumin bulunuyordu. Avarlara bağlı yaşayan Tölesler, 546 yılında ayaklanınca ayaklanmayı bastıramayan Avar hakanı bu görevi Bumin’e verdi. Aşina boyunun başında bulunan Bumin,  ayaklanmayı bastırınca bu başarısına karşılık Avar Kağanının kızıyla evlenmek istediğini bildirdi. Ancak isteği hükümdarın;   “Sizler bizim kölemiz demircilersiniz, nasıl olur da bizden kız istemeye cesaret edebilirsiniz” sözleriyle reddedilince, Bumin bunun üzerine Avarlara savaş açtı. Onları yenerek üstünlüklerine son verdi. İI Kağan unvanını alarak 552 yılında merkezi Ötüken olan Göktürk devletini kurdu
Bumin doğuda büyük kağan oldu. Kardeşi İstemi ise  Yabgu unvanı ile batı kanadını yönetti. Türk devlet anlayışına göre doğuda oturanlar batıda oturanlara üstün olurdu.
Yabgu: İlk Türk devletlerinde kağandan sonra gelen üst düzeydeki  yönetici.

Bumin Kağan ile ilgili bilgilerimiz azdır. O, millî adımızla  tarihte  ilk Türk devletini kuran değerli bir devlet adamıdır. Bumin  Kağan  devleti kurduğu l öldü (552).Yerine oğlu Ko-lo geçtiyse de O’da uzun yaşamadı. Bumin Kağan’ın diğer oğlu Mukan, 553 yılında Göktürk tahtına oturdu.

Sponsorlu Bağlantılar 2
banner