8.sınıf 5.ünite maddenin halleri ve ısı etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
8.sınıf 5.ünite maddenin halleri ve ısı etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Cumartesi

8.sınıf 5.ünite maddenin halleri ve ısı konu anlatımı konu özeti

8.sınıf 5.ünite maddenin halleri ve ısı konu anlatımı konu özeti
8.SINIF
5.ÜNİTE
MADDENİN HALLERİ VE ISI
KONU ANLATIMLARI VE KONU ÖZETLERİ
  1. ISI NEDİR? SICAKLIK NEDİR? TERMOMETRE ÇEŞİTLERİ NELERDİR?
  2. ÖZ ISI NEDİR? ÖZ ISININ BİRİMİ NEDİR? BAZI MADDELERİN ÖZ ISI DEĞERLERİ
  3. ERİME, DONMA, BUHARLAŞMA VE YOĞUŞMA ISILARI

ANADOLU'NUN FETHİ
Anadolu'ya sırasıyla; İskitler, Avrupa Hunları, Sibirler gibi Türk toplulukları akınlar yap­mışlardır.
Abbasiler döneminde birçok Türk komutan Anadolu'da Bizans'a karşı mücadele etmiştir. Bu akınların Anadolu'yu yurt edinme amacı taşı­dığı söylenemez.
Anadolu'nun fethi için yapılan akınlar Tuğrul ve Çağrı Beyler zamanında Büyük Selçuklu Devleti tarafından başlatılmıştır.
Tuğrul Bey tarafından görevlendirilen komutanlar planlı bir şekilde Anadolu'nun fethinin alt­yapısın, hazırlamaya başlamışlardır. Anadolu bu sırada başkenti istanbul olan Bizans'ın elinde bulunuyordu.
Anadolu'nun asıl fethi Malazgirt Savaşı'ndan sonra başlamış, Anadolu'ya gelen Türkler kısa sü­rede kendi devletlerini kurmuşlardır.
Selçuklu soyundan olan, Süleyman Şah, iznik ve çevresini fethederek Anadolu Selçuklu Devleti nin temellerini atmıştır.

erime ısısı, donma ısısı, yoğuşma yoğunlaşma ısısı, buharlaşma ısısı nedir ne demektir?

erime ısısı, donma ısısı, yoğuşma yoğunlaşma ısısı, buharlaşma ısısı nedir ne demektir?
ERİME ISISI
Erime sıcaklığındaki saf 1 gram katı maddenin tamamen eriyerek sıvı hala geçmesi için o maddenin alması gereken ısı miktarına erime ısısı denir. Le  ile kısaca gösterilir. Erime ısısı maddeler için ayırt edici bir özelliktir. Yani saf her maddenin erime ısısı birbirinden farklıdır.


DONMA ISISI
Donma sıcaklığındaki saf 1 gram sıvı maddenin tamamen donarak katı hale geçmesi için o maddenin çevreye vermesi gereken ısı miktarına donma ısısı denir. Donma ısısı maddeler için ayırt edici bir özelliktir. 
 Ld ile gösterilir.


NOT: SAF BİR MADDENİN ERİME ISISI İLE DONMA ISISI BİRBİRİNE EŞİTTİR.      
BUHARLAŞMA ISISI
Kaynama sıcaklığındaki saf 1 gram sıvı maddenin tamamen kaynayarak gaz hala geçmesi için o maddenin alması gereken ısı miktarına buharlaşma ısısı denir. Maddeler için ayırt edici bir özelliktir. Lile gösterilir.


YOĞUNLAŞMA YOĞUŞMA ISISI
Yoğuşma sıcaklığındaki saf 1 gram gaz maddenin tamamen yoğunlaşarak sıvı hale geçmesi için o maddenin çevreye vermesi gereken ısı miktarına yoğuşma ısısı denir. Yoğuşma ısısı maddeler için ayırt edici bir özelliktir. 
Lile gösterilir.


NOTSAF BİR MADDENİN BUHARLAŞMA ISISI İLE YOĞUŞMA ISISI BİRBİRİNE EŞİTTİR.

maddelerin özısıları, öz ısı nedir, öz ısı ne demektir, öz ısıyı tanımlayınız

maddelerin özısıları, öz ısı nedir, öz ısı ne demektir, öz ısıyı tanımlayınız
ÖZ ISI
Bir gram maddenin sıcaklığını 1 oC arttırmak için gerekli ısı miktarına o maddenin öz ısısı denir. Öz ısı maddeler için ayırt edici bir özelliktir. Öz ısıları farklı kütleleri aynı olan maddelere eşit miktarda ısı verildiğinde öz ısısı küçük olan maddenin sıcaklık artışı daha fazla olacaktır.
  Isı birimi olan “kalori” suyun öz ısısı esas alınarak tarif edilmiştir. 1 g suyun sıcaklığını 1 oC arttırmak için gerekli ısı miktarı 1 kaloridir. Bundan dolayı öz ısı cal/g oC veya J/g oC birimleriyle ifade edilir. 1 kalori 4,18 J’dür.

Bazı maddelerin özısıları:
Aşağıda bazı maddelerin özısıları ayrı ayrı cal/g oC ve J/g oC birimleriyle verilmiştir. (1 kalori:4.18 j)

MADDE

ÖZISI (Cal/g°C)

ÖZISI (Cal/g°C)

Su 
1.00
4,18
Buz 
0.50
2,09
Zeytinyağı 
0.47
1,96
Naftalin 
0.41
1,71
Hidrojen 
0.41
1,71
Oksijen 
0.22
0,91
Bor
 0.58
2,42
Magnezyum 
0.26
1,08
Alüminyum
 0.217
0,9
Krom
 0.12
0,5
Manganez 
0.115
0,48
Demir 
0.115
0,48
Nikel 
0.110
0,46
Bakır
 0.1
0,418
Çinko 
0.095
0,4
Kripton 
0.074
0,31
Baryum
 0.045
0,18
Uranyum 
0.026
0,11
Cıva 
0.033
0,13
Gümüş 
0.056
0,23
Kurşun 
0.031
0,13
Bizmut
 0.294
1,22
Cam,kum 
0.15
0,62     

ısı nedir, sıcaklık nedir, ısı ile sıcaklık arasındaki farklar nedir, ısının birimi, ısı ne ile ölçülür, sıcaklık ne ile ölçülür, ısı birimi nedir, sıcaklık birimi nedir,Termometre çeşitleri nelerdir? termometreler maddelerin hangi özelliklerinden yararlanılarak faydalanılarak yapılır?

ısı nedir, sıcaklık nedir, ısı ile sıcaklık arasındaki farklar nedir, ısının birimi, ısı ne ile ölçülür, sıcaklık ne ile ölçülür, ısı birimi nedir, sıcaklık birimi nedir, Termometre çeşitleri nelerdir? termometreler maddelerin hangi özelliklerinden yararlanılarak faydalanılarak yapılır?
ISI NEDİR?
Isı tanım olarak sıcaklık ile çok fazla karışan bir kavramdır. Bir çok kişi ısı ile sıcaklığın aynı şey olduğunu düşünür. Fakat ısı, sıcaklığı yüksek maddeden sıcaklığı düşük olan maddeye aktarılan enerjidir. Tanımdan da anlaşılacağı gibi bir çeşit enerjidir. Dolayısıyla ısının birimi joule (j) veya kalori(cal)dir.
 Isı kalorimetre kabı ile ölçülür. 
Isı ile ilgili birkaç faydalı bilgi:

  • Aynı maddenin kütlesi büyük bir örneğini belirli bir sıcaklığa kadar ısıtmak için, kütlesi daha küçük olana göre, daha çok ısı gerekir.
  • Sıcak ve soğuk maddeler temas ettiğinde, ısı akışı sıcaktan soğuğa doğru olur.
  • Sıcaklığı aynı olan maddeler arasında ısı alış verişi olmaz. Burada kütlenin hiç önemi yoktur. sıcaklıklarının eşit olması yeterlidir.
  • Isı alış verişi maddelerin son sıcaklıkları eşit olana kadar devam eder.
  • Isı alan maddelerin moleküllerinin hareket hızı artar, alınan-verilen ısı madde miktarı (molekül sayısı) ile de ilgilidir.SICAKLIK NEDİR?
Sıcaklık, molekül başına ortalama enerjinin bir göstergesidir yani kesinlikle bir enerji değildir. Bu yüzden ısı ile karıştırılmamalıdır. Sıcaklık termometre ile ölçülür.


Termometre çeşitleri nelerdir?Katı, sıvı ve gaz maddelerden çeşitli termometreler yapılmıştır.
Günümüzde yaygın olarak sıvılı ve metal termometreler
kullanılmaktadır.


Sıvılı Termometreler:
Sıvılı termometrelerde haznedeki sıvının sıcaklıkla genleşme
miktarı dikkate alınır. İnce cam boru içindeki sıvı; cıva ise cıvalı termometre, alkol ise alkollü termometre adını alır.
Cıva -39 oC’ ta donar, 357 oC’ta kaynar. Bu durumda cıvalı
termometreler ile -39 oC ile 357 oC arasındaki sıcaklık değerlerini ölçebiliriz. Bu sebeple çok soğuk kış günlerinde bu termometreler kullanılmaz. Bunun yerine donma sıcaklığı daha düşük olan alkollü termometreler kullanılır. Çünkü alkol yaklaşık olarak -115 oC’ta donar. Alkollü termometreleri kutuplarda kullanmak mümkündür. Ancak kılcal boru içindeki sıvının iyi görülebilmesi için kırmızı, mavi, sarı vb. renkli boya maddeleri ile boyanması gerekir. Sıvılı termometreler kullanıldıkları yerlere göre çeşitli isimler alırlar. Duvar termometresi, laboratuvar termometresi ve hasta termometresi gibi.


Hasta Termometresi:
Cıvalı bir termometredir. Vücut sıcaklığını ölçmede kullanılır.
35 oC ile 42 oC arasındaki sıcaklıkları ölçer. Bu termometrelerin haznesi ile kılcal borunun birleştiği yerde bir boğum bulunur. Vücut sıcaklığı ölçüldükten sonra termometre üst kısmından tutularak sallanır. Yeni bir ölçmeye hazır olan termometre ağız içi ya da koltuk altına konularak vücut sıcaklığı ölçülür.


Metal Termometre:
Cıvalı ve alkollü termometreler ile ölçülemeyen sıcaklık
değerlerini ölçmek için metal termometreler kullanılır. Metal
termometreler 1600 oC’a kadar olan yüksek sıcaklıkları ölçebilir. Fabrika ve fırınlarda bu tür termometreler kullanılır.
Not: Termometreler maddelerin genleşme özelliklerinden faydalanılarak yapılır.
Sponsorlu Bağlantılar 2
banner