8.sınıf dörtel yayınları matematik çalışma kitabı cevapları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
8.sınıf dörtel yayınları matematik çalışma kitabı cevapları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Pazartesi

Dörtel yayınları 8.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa 106 ile sayfa 114 arası cevapları

2. Bir sayının 2 eksiğinin yansı aynı sayının | 'ine eşit oluyorsa bu sayı kaçtır?
3. Züccaciyeye giden komşu iki bayan aynı tencere ve tavalardan alarak yüzer TL ödediler. Birisi 2 tencere ve 1 tava diğeri ise 1 tencere ve 3 tava aldığına göre tencere ve tava fiyatlarını bulunuz.
4. Yarısı ile üçte birinin toplamı, 1 eksiğine eşit olan sayı kaçtır?

Dörtel yayınları 8.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa 96 ile sayfa 105 arası cevapları

8. Bir kutuda 4 beyaz, 6 mavi top vardır. Torbadan rastgele 2 top alındığında;
a. Topların 2'sinin de beyaz olma olasılığını,
b. Topların 2'sinin de mavi olma olasılığını,
c. Toplardan 1 'inin beyaz, finin mavi olma olasılığını bulunuz.

Dörtel yayınları 8.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa 82 ile sayfa 95 arası cevapları

1. Bir sınavda öğrencilere 6 farklı soru sorulmuştur. Öğrencilerden seçtikleri 4 soruyu cevaplama­ları istenmiştir. Bir öğrenci cevaplayacağı dört soruyu kaç farklı şekilde seçebilir?
2. 12 tane sırası olan bir sınıfta sınava giren 8 öğrenci sıralara kaç farklı şekilde oturabilir?
3. Tabaktaki 5 tür meyveden 2 tanesini kaç farklı şekilde seçerek yiyebilirsiniz?

Dörtel yayınları 8.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa 71 ile sayfa 81 arası cevapları

1. Dik kenarlarının uzunlukları 5 cm ve 12 cm olan dik üçgen prizmanın yüksekliği 18 cm'dir. Bu dik üçgen prizmanın yüzey alanını ve hacmini bulunuz.
2. Bir dik üçgen prizmanın hipotenüsünün uzunluğu 10 cm, dik kenarlardan birinin uzunluğu 6 cm ve prizmanın yüksekliği 14 cm'dir. Bu dik üçgen prizmanın yüzey alanını ve hacmini bulunuz.

Dörtel yayınları 8.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa 115 ile sayfa 124 arası cevapları

13. Ali'nin parasının 3 katı ile Mert'in parasının toplamı 90 TL, Ali'nin parasının yarısı ile Mert'in parasının 8 katının toplamı 156 TL'dir. Merf in parası kaç TL'dir?
14. Ali ile Erhan'ın fındıklarının toplamı 45, Erhan'la Ertan'ın fındıklarının toplamı 39 ve Ali ile Ertan'ın fındıklarının toplamı 34'tür. Her birinin kaç fındığı olduğunu bulunuz.

Pazar

Dörtel yayınları 8.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 cevapları

1. Taban yarıçapının uzunluğu 5 cm ve ana doğrusunun uzunluğu 10 cm olan dik dairesel koninin yüzey alanı kaç santimetre karedir? .
2. Yanda açık şekli verilen dik dairesel koninin ana doğrusunun uzunluğu 4 cm ve taban dairesinin yarıçapı 2 cm'dir. Bu dik dairesel koninin yüzey alanı kaç santimetre karedir?
3. Dik kenar uzunlukları 3 cm ve 4 cm olan yandaki dik üçgen, 4 cm'lik kenarı etrafında bir tur döndürülerek dik dairesel koni elde ediliyor. Bu dik da­iresel koninin yüzey alanını bulunuz.
4. Yandaki taban dairesinin yarıçapı 5 cm olan dairesel dik koninin yüzey alanı 204,1 cm2 dir. Bu dairesel dik koninin ana doğrusunun uzunluğu kaç santimetredir?

Cumartesi

8.sınıf dörtel yayınları matematik çalışma kitabı sayfa 57 ile sayfa 62 arası cevapları

1. Kare piramidin birbirine eş dört tane üçgensel bölge olan yan yüzeyi vardır.
Yandaki taban çevresinin uzunluğu 16 cm ve üçgensel bölgeler­den birinin tabana ait yüksekliği 8 cm olan kare piramidin yüzey alanı­nı bulunuz. 6. Taban çevresinin uzunluğu 60 cm ve yan yüz yüksekliği 10 cm olan kare dik piramidin yüzey alanını bulunuz. 7. Taban ayrıtlarından birinin uzunluğu 8 cm ve yan yüz yüksekliği 
12 cm olan kare dik piramidin yüzey alanını bulunuz. 8. Taban çevresinin uzunluğu 46 cm olan dikdörtgen dik piramidin taban ayrıtlarından birinin uzunluğu 8 cm ve yan yüz yüksekliği 20 cm ise yüzey alanı kaç santimetre karedir? 

8.sınıf dörtel yayınları matematik çalışma kitabı sayfa 50 ile sayfa 56 arası cevapları

Bir dik üçgen dik prizmanın taban dik kenarlarının uzunlukları 8 cm ve 15 cm'dir. Bu prizmanın I yüksekliği 20 cm olduğuna göre yüzey alanını ve hacmini bulunuz.
4. Taban kenarlarının uzunlukları 12 cm, 16 cm ve 20 cm olan bir dik üçgen dik prizmanın yük­sekliği 40 cm'dir. Bu prizmanın; a. Yüzey alanını bulunuz. b. Hacmini bulunuz.
5. Ali, kartondan üst kapağı olmayan bir dik üçgen dik prizma yaptı. Bu priz­manın içerisine pirinç doldurdu.
Tabanın dik kenarlarının uzunlukları 15 cm ve 20 cm, yüksekliği 30 cm oldu­ğuna göre bu dik üçgen dik prizma şeklindeki kutunun yüzey alanını ve hacmini bulunuz. 8. Bir dik üçgen dik prizmanın tabanının dik kenarlarından birinin uzunluğu 5 cm, hipotenüsü 13 cm ve prizmanın yüksekliği 15 cm'dir. Bu dik üçgen dik prizmanın;

Salı

8.sınıf dörtel yayınları matematik calisma kitabı sayfa 40 ile sayfa 49 arası cevapları

15. Yandaki ABC eşkenar üçgeninin bir kenarının uzunluğu 20 cm'dir. Bu üçgenin yüksekliği kaç santimetredir? 16. Köşegen uzunluğu 12 cm olan bir karenin bir kenarının uzunluğu kaç santimetredir?
17. Yandaki ABC dik üçgeninde [AH] 1 [BC], |AB| = 8 cm ve |AC| = 6 cm ise a, p, k, h uzunluklarını bulunuz. 18. Yandaki ABCD dik yamuğunda |AB| = 10 cm, |AD| = 6 cm ve |DC| = 4 cm'dir. Verilenlere göre yamu­ğun çevresinin uzunluğu kaç santimetredir? 19. Yandaki ABCD ikizkenar yamuğunda |DC| = 15 cm, |CH| = 8 cm ve |AD| = 10 cm olduğuna göre |AB| kaç san­timetredir? Yukarıdaki şekilde olduğu gibi Alilerin evinin markete uzaklığı 70 m, Erhanlarınki ise 250 m'dir.

8.sınıf dörtel yayınları matematik calisma kitabı sayfa 30 ile sayfa 39 arası cevapları

1. Ölçüleri verilen üçgenleri cetvel, pergel ve açıölçer kullanarak çiziniz. 2. Aşağıdaki üçgenlerde yükseklikleri çizerek gösteriniz. 3. ABC üçgeninde açıortayları, DEF üçgeninde ise kenarortayları çiziniz.
4. Yandaki tabloda eşlik ve benzerlik kuralları karışık olarak verilmiştir. Bunlardan hangilerinin eşlik, hangilerinin benzerlik ku­ralı olduğunu işaretleyiniz. 5. Bir daire çizerek çember üzerinde eş aralıklı A, B, C, D, E ve F noktalarını işaretleyiniz. Noktalan ikişer ikişer birleştirip üçgenler oluşturunuz. Oluşturduğunuz üçgenlerden eş olanları, kuralını da belirterek sembolle yazınız. 6. Aşağıdaki çokgensel bölgeleri, üçgensel bölgelere ayırıp eş ve benzer olanları sembol kullana­rak yazınız.

Cuma

8.sınıf dörtel yayınları matematik çalışma kitabı sayfa 24 ile sayfa 29 arası cevapları

7. Aşağıdaki işlemlerden doğru olanın başına "D", yanlış olanın başına "Y" yazınız. Yanlış olan işlemlerin doğrularını yapınız.
GERİ 
8. Aşağıdaki dantellerin altlarında verilen sayıların kareköklerini alarak bu dantellerin örgü geniş­liklerini bulunuz. 1. Aşağıdaki rasyonel sayıların paydasını, 10'un kuvvetleri olacak şekilde genişletip ondalık açılımlarını yazınız. a. Zehra'nın yaşının ^'i, kardeşinin yaşının ^'üne eşittir. b. Erhan, 25 günlük tatilinin 12 gününü İzmir'de, 6 gününü Antalya'da ve 7 gününü de köyde geçirdi. c. Bir manav 50 kg karpuzun önce 15 kg'ını sonra 25 kg'ını sattı. Geriye 10 kg kaldı. ç. Bir çiftçinin 200 tane koyunu vardı. Çiftçi, koyunlarının önce 40'ını sonra 75'ini sattı. Geriye 85 koyunu kaldı.

8.sınıf dörtel yayınları matematik çalışma kitabı sayfa 17 ile sayfa 23 arası cevapları

18. Aşağıdaki bölme işlemlerini yapınız.
16. Aşağıdaki işlemleri yapınız.
20. Aşağıdaki verileri bilimsel gösterimle yazınız.
a. Evimizdeki duvar sa­atinin saniye kolunun da oldu­ğunu düşünelim. Saatimiz 10 yıl hiç durmadan çalışırsa bu süre­de saniye kolu kaç kez döner?
b. Her gün 8 saat uyuyan bir insanın ortalama 65 yıl yaşadığını kabul edelim. Bu insanın ömrü boyunca kaç saniyesi uyku­da geçer?  Bir Sayının Karesi ve Karekökü 1. Aşağıdaki öyküde geçen sayısal verileri kök içine alınız. Kardeşim doğduğunda tam 3 kg'dı. Henüz gözlerini açamıyor, elinin birini kaldırırsa diğerini kaldı-ramıyordu. Annem, üzerinde 0-3 ay yazan bebek bezlerinden 8-10 paket aldığı için şimdilik tasası yoktu.

8.sınıf dörtel yayınları matematik çalışma kitabı sayfa 10 ile sayfa 16 arası cevapları

1. Aşağıdaki işlemleri üslû şekilde yazınız.
2. Aşağıdaki üslü İfadelerin İşlem sonuçlarını yazınız.
3. Aşağıdaki üslü İfadeleri rasyonel sayı olarak yazınız.
4. Aşağıdaki çarpma İşlemlerini üslü biçimde yazınız. 5. Aşağıdaki İşlemleri yapıp şarkıyı bularak sınıfta söyleyiniz. 7. Aşağıdaki flrüntülerin kuralını bularak eksikleri tamamlayınız. 8. Aşağıdaki cümleleri tamamlayınız. a. Negatif sayının üssü çift sayı ise çarpımın işareti ..R9?.'Î!Î. olur.
b. Negatif sayının üssü tek sayı İse çarpımın işareti JlŞıgatl olur.
c. Bir üslü ifade, paydadan paya ya da paydan paydaya yer değiştirirse üssünün ....'.Ş.?.1!?.1.1.... değiştirilir.
9. Aşağıdaki şekilde soldan sağa ve yukarıdan aşağıya doğru sayılar yazılmıştır. Bu sayıları bu­larak üslü şekilde yazınız.
Sponsorlu Bağlantılar 2
banner