8.sınıf dörtel yayınları matematik ders kitabı cevapları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
8.sınıf dörtel yayınları matematik ders kitabı cevapları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Pazartesi

Dörtel yayınları 8.sınıf matematik ders kitabı sayfa 123 ile sayfa 142 arası cevapları

2. Bahçeye, dik üçgen prizma şeklinde bir köpek kulübesi yaptım. Tabanını da aynı şekilde tahta ile dö-şedim. Verilen ölçülere göre kulübeye kaç santimetre kare tahta kullanıldığını ve kulübenin hacminin kaç santimetre küp olduğunu bulunuz.
3. Taban alanı 60 cm2 olan yandaki dik üçgen prizmanın yüksekliği 20 cm'dir. Bu dik üçgen prizmanın dik kenarlarından birinin uzunluğu 5 cm olduğuna göre yanal alanını ve hacmini bulunuz.

Dörtel yayınları 8.sınıf matematik ders kitabı sayfa 153 ile sayfa 196 arası cevapları

1. 5 bay ve 3 bayan olan 8 kişilik bir gruptan, 1 bay ve 1 bayan kaç farklı yolla seçilebilir?
2. 7 tane tasarruflu ampul aldık. Evimizdeki 10 ampulün yedisini bunlarla değiştirmek için kaç farklı seçeneğimiz vardır?
3.10 sporcudan 6 kişilik bir voleybol takımı kurmamız gereklidir. Takıma alınacak 2 kişi belli ol­duğuna göre kalan 4 kişiyi kaç değişik biçimde seçebiliriz?

Cumartesi

8.sınıf dörtel yayınları matematik ders kitabı sayfa 92 ile sayfa 112 arası cevapları

Derinliği 40 cm ve taban yarıçapı 1 m olan oyun havuzuna, yarıçapı 1 cm olan pinpon topların­dan 1000 tane dolduruluyor. Oyun havuzunun kaç santimetre küpünün boş kaldığını bulunuz. Bir ayrıtının uzunluğu 30 cm olan küp şeklin­deki bir kutuya içten teğet olan bir top konulmuş­tur. Küpte, kaç santimetre küp alan boş kalmıştır? Aşağıdaki şekilde dik dairesel koninin ta­banı, kürenin en büyük dairesidir. Koninin ala­nı 78,5 cm3 olduğuna göre kürenin alanı kaç santimetre küptür?
Aşağıda, düzlemlerle kesilen geometrik cisimlerin ara kesitlerini çizerek gösteriniz.
Düzlem, silindiri tabanlara paralel olarak keserse ara kesit, tabanlara eş bir daire olur.

Çarşamba

8.sınıf dörtel yayınları matematik ders kitabı sayfa 72 ile sayfa 86 arası cevapları

2. Hangi üçgen türünde üçgenin üç yardımcı elemanı da aynı doğru parçasıdır? 4. Dik üçgenlerde dik açı karşısındaki kenara hipotenüs denir. Hipotenüs için aşağıdakilerden hangisi söyenemez? 5. Dik kenar 
uzunlukları 18 cm ve 24 cm olan bir dik üçgende hipotenüsün uzunluğu kaç santi-I metredir? 6. Bir kenarının uzunluğu 8 cm olan karesel bölgenin köşegeninin uzunluğu kaç santimetredir? II. Bir dikdörtgensel bölgenin uzun kenarının uzunluğu 48 cm, köşegeninin uzunluğu 60 cm ise kı­sa kenarının uzunluğu kaç santimetredir?
8. Bir kenarının uzunluğu 20 cm olan bir eşkenar üçgenin yüksekliği kaç santimetre olur? 

8.sınıf dörtel yayınları matematik ders kitabı sayfa 58 ile sayfa 71 arası cevapları

Alıştırma Yapalım 1. Kenar uzunlukları; a = 6 cm, b = 5 cm ve c = 4 cm olan ABC üçgeninde yükseklikleri pergel kullanarak çiziniz. 2. Dik açılı ve geniş açılı üçgenlerin yüksekliklerini çiziniz. 1. abc üçgeninde s(Â) = 
60°, s(b) = 80° ve ad doğru I parçası a açısının açıortayı olduğuna göre abd ve adc üçgeni-I nin verilmeyen açılarının ölçülerini bulunuz. 2. s(Â) = 40°, s(§) = 30° ve a = 4 cm olan abc üçgeninin kenarortaylarını çizerek gösteriniz. 3. Bir kenarının uzunluğu 5 cm olan bir eşkenar üçgenin yüksekliklerini, açıortaylarını ve kenar­ortaylarını çizerek gösteriniz. üçgenin açıortayı, kenarortayı ve orta dikmesi aynıdır. Geniş açılı üçgenin yükseklikleri üçgenin iç bölgesinde bir noktada kesişir. Dar açılı üçgende açıortaylar üçgenin dış bölgesinde bir noktada kesişir.

Cuma

8.sınıf dörtel yayınları matematik ders kitabı sayfa 37 ile sayfa 48 arası cevapları

Kareköklü sayıların çarpma işleminde sayılar bir kök içine çarpım şeklinde yazılır. Çarp­I ma işlemi yapılır. Çarpım, kök dışına çıkarılabilirse çıkarılır.
Kareköklü sayılarla bölme işlemi yapılırken sayılar ortak kök içine rasyonel sayı olarak yazılıp pay ve paydanın ayrı ayrı karekökü alınır.
Bir rasyonel sayının payını ve paydasını aynı sayı ile çarparsak rasyonel sayının değeri I değişmez.
Bir rasyonel sayının paydasını karekökten kurtarmak, işlem yaparken bize kolaylık sağlar.
Alıştırma Yapalım
1. Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını, çarpma işleminin toplama ve çıkarma işlemi üzerine dağıl­ma özelliğini uygulayarak yapınız.

8.sınıf dörtel yayınları matematik ders kitabı sayfa 14 ile sayfa 36 arası cevapları

İfadelerdeki sayısal verileri üslü şekilde yazınız.
a. Sabahleyin 8 °C olan hava sı­caklığı öğleyin 25 °C, öğleden sonra ise 16 °C oldu.
b. Ali, denizde 8 m derine dalabili­yor. c. Manav karpuzlardan 125 TL, ka­vunlardan 64 TL ve diğer meyvelerden 216 TL zarar etti. 2. 100 TL'sinin ^'inin ^ "ini harcayan bir kişinin kaç TL'si kalır?
3. 540 km yolun {^j ünü giden bir kişi, kalan yolu saatte (52 + 72) km hızla giderse 5. saatin sonunda kaç km yolu kalır? 4. Hasan ve Kemal adlarındaki İki köylü kardeşin ellişer dönüm tarlaları vardır.
Hasan, tarlasının 5~2 sine arpa, 2"1 ine buğday ekti. Kemal ise 2~3 üne nohut, 2"2 sine buğday ekti.
a. Kim tarlasının daha büyük bir kısmına buğday ekti?

b. Nohut ekilen kısım arpa ekilen kısımdan kaç metre kare büyüktür?
Sponsorlu Bağlantılar 2
banner