8.sınıf dikey yayınları fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
8.sınıf dikey yayınları fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Salı

Dikey yayınları 8.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı sayfa 96 ile sayfa 109 arası cevapları

Aşağıda verilen besin zincirindeki boş kutulara uygun canlı resimlerini bularak yapıştırınız veya res­mini çiziniz. Bulduğunuz canlının ismini kutucukların altındaki noktalı yerlere yazarak besin zincirini ta­mamlayınız.
Besin zincirini oluşturan üreticiler, tüketiciler ve ayrıştırıcıların birbirleriyle olan beslenme ilişkilerini aşağıdaki noktalı yerlere yazınız.
DEVAMI EKLENECEK

Fotosentez için suyun gerekliliğini gösteren bir deney tasarlayınız. Tasarladığınız deneyi yaparak so­nuçlarını aşağıdaki noktalı yerlere yazınız.
Enerji İhtiyaçlarını oksijensiz solunumla karşılayan canlılara örnekler bulunuz. Araştırma sonuçları­nızı aşağıdaki noktalı yerlere yazınız.
Canlılar için enerjinin önemini aşağıdaki noktalı yere yazarak aşağıda fotoğrafları verilen canılların besin zincirindeki enerji akışını numaralar yardımıyla gösteriniz.
Oksijenli solunum ile ilgili bir deney tasarlayınız. Tasarladığınız deneyi ve ulaştığınız sonuçları aşa­ğıdaki noktalı yerlere yazınız.Dikey yayınları 8.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı sayfa 82 ile sayfa 93 arası cevapları

Mekanik enerji ve elektrik enerjisinin ısıya dönüştüğünü gösteren bir deney tasarlayınız. Tasarladı­ğınız deneyi aşağıdaki noktalı yere yazınız.
Yandaki resimde gördüğünüz gibi ellerinizin avuç içlerini blrleştlrlnlz. Sonra avuç içlerinizi birbirine sürtünüz. Eliniz ısındı mı? Isındıysa hangi enerji ısıya dönüşmüştür? Aşağıdaki noktalı yere yazınız.

Dikey yayınları 8.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı sayfa 69 ile sayfa 81 arası cevapları

Saz çalan kişi, sazdaki bir laldan çeşitli sesler elde eder. Saz çalan kişinin aynı telden farklı sesler elde etmesinin nedeni saz telinin frekans ve genliğin-deki değişmedir.
a) Titreşen bir saz telinin frekans ve genliğini tanımlayarak aşağıdaki nok­talı yere yazınız.

Çarşamba

Dikey yayınları 8.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı sayfa 57 ile sayfa 66 arası cevapları

Diş macunları, sabunlar, şampuanlar, hamur kabartma tozları vb. gi­bi ürünlerin yapısında baz vardır.
Yediğimiz pek çok meyve ya da sebzenin yapısında ise asit bulunur. ^ Elma, portakal, limon, çilek, üzüm vb. gibi meyveler asit içerir.
Asit özelliği taşıyan limon veya portakal ile baz özelliği taşıyan sıvı sabun veya şampuanı turnusol kâğıdını kullanarak aşağıdaki çizelgeyi doldurunuz.
Bazı maddelerin halk arasında yaygın olarak kullanılan isimleri ile kimyada kullanılan sistematik isim­leri aynı değildir. Bu maddeler kimya bilimi gelişmeden tanınan veya keşfedilen maddelerdir. HaO, NaCI, HCI. HNOJr H2S04, NagPOf, KOH. NaOH. CaCO,, Ca(OH)2, FeS04 maddeleri ile ilgili araştırma yapı­nız. 

Dikey yayınları 8.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı sayfa 47 ile sayfa 56 arası cevapları

Maddenin yapısı ve özellikleri hakkında bildiklerinizi aşağıdaki noktalı yere yazınız.
Maddenin yapısı ve özellikleri hakkında merak ettiklerinizi ve öğrenmek istediklerinizi aşağıdaki nok­talı yere yazınız.
Yukarıdaki periyodik tabloyu inceleyerek aşağıdaki soruları cevaplandınmz.
a) Periyodik tablo Özerinde grupları ve periyotları gösteriniz.
b) Periyot ve grubun tanımını aşağıdaki noktalı yere yazınız.
c) Metaller ve ametaller, yukarıdaki periyodik tablonun hangi kısımlarında yer alır? Aşağıdaki noktalı yere yazınız.
Elementleri, benzer özelliklerine göre sınıflandırmanın önemi hakkında bir paragraf yazınız.
Metal, ametal ve yarı metalin özelliklerini aşağıdaki noktalı yerlere yazınız.

Pazartesi

8.sınıf dikey yayınları fen ve teknoloji çalışma kitabı sayfa 13 ile sayfa 24 arası cevapları

Aşağıda verilen kutucuklara yakın aile dostlarınızdan edindiğiniz anne, baba ve çocuk fotoğraflarını yapıştırınız. Anne, baba ve çocukların birbirine ne derece benzediği konusundaki fikirlerinizi aşağıdaki noktalı yere yazınız. Cam kalemiyle metal bir paranın her İki yüzeyine X yazınız. Paranın her bir yüzeyi bir yumurta 
hüc­resinin taşıdığı eşey kromozomlarını temsil etsin. İkinci bir metal paranın bir yüzeyine X, diğer yüzeyine Y yazınız. Bu paranın her bir yüzeyi de sperm hücresinin içerdiği eşey kromozomunu temsil etsin. 2 pa­rayı sırayla atın. Üstte kalan işaretleri (XX, XY) şeklinde aşağıdaki boşluğa kaydederek bu işlemi 10 kez tekrarlayınız. Mendel'in çalışmalarının kalıtım açısından önemini Internet ve çeşitli bilimsel kaynaklardan faydala­narak araştırınız.

Salı

8.sınıf dikey yayınları fen ve teknoloji çalışma kitabı sayfa 36 ile sayfa 44 arası cevapları

Aşağıda yer alan kavram haritasındaki noktalı yerleri yay ayraç içinde verilen kavramlardan uygun olanını kullanarak doldurunuz.
(kuvvet, batma, dengelenmiş kuvvet, Archimedes (Arşimet) ilkesi, yüzme, yoğunluk, basınç]
Ayşe, okuldan evine giderken baloncu görür. Harçlığıyla bir tane I uçan balon alır. Evine yaklaştığı sırada 
elindeki balonun ipini kaçırır. I Ayşe'nin balonu havaya yükselerek kaybolur. Ayşe bu duruma çok I üzülür. Eve gittiğinde annesinin kendisi için aldığı uçan balonu görün­ce üzüntüsü geçer I Ayşe'nin balonunun havada yükselerek kaybolmasına neden olan I kuvvet nedir? Aşağıdaki noktalı yere yazınız.

8.sınıf dikey yayınları fen ve teknoloji çalışma kitabı sayfa 25 ile sayfa 35 arası cevapları

Aşağıdaki alana DNA modeli çiziniz. Çizdiğiniz DNA modelindeki molekülleri farklı boyama kalemle­ri kullanarak boyayınız.

DNA'nın genel özelliklerini aşağıdaki noktalı yerlere yazınız.
Günümüzdeki genetik uygulamaları ile ilgili bilgileri araştırınız. Araştırmalarınızda İnternet, ansiklo­pedi vb. kaynaklardan faydalanabilirsiniz. Elde ettiğiniz sonuçları boş bırakılan yere yazıp aşağıdaki çi­zelgeleri doldurunuz.
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini gösteren basit bir şekli aşağıdaki ilgili alana çiziniz.
Nükleotlt, gen, DNA, kromozom kavramları arasında nasıl bir ilişki vardır? Aşağıdaki noktalı yere açıklayarak yazınız.
Sponsorlu Bağlantılar 2
banner