8.sınıf dikey yayınları fen ve teknoloji ders kitabı cevapları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
8.sınıf dikey yayınları fen ve teknoloji ders kitabı cevapları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Salı

Dikey yayınları 8.sınıf fen ve teknoloji ders kitabı sayfa 147 ile sayfa 201 arası cevapları

Esnek A, B, C, D ve E cetvelleri şekildeki gibi titreştirilerek ses üretilmektedir. A, B ve C cetvelleri eşit uzunlukta, D ve E farklı uzunluktadır. B ve D cetvelleri 1 cm, C ve E cetvelleri 2 cm çekilip bırakılmış A cetveli ise durgun hâldedir. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.
DEVAMI
1. Hangi cetvel en büyük, hangi cetvel en küçük frekansla titreşmektedir? E en büyük, B en küçük
2. En ince ve en kalın sesler hangi cetvellerde üretilmektedir? Neden? E en ince, B en kalın
3. Hangi cetvel en büyük, hangi cetvel en küçük genlikte titreşmektedir? C ve E büyük, B ve D küçük
4. En şiddetli ve en zayıf sesler hangi cetvellerde üretilmektedir? Neden? E en şiddetli, B en zayıf

5. Cetvellerde üretilen seslerin yüksekliklerini ve şiddetlerini karşılaştırınız. B kalın ve şiddeti zayıf, E şiddeti büyük ve ince ses çıkar.
E. Aşağdakl cümleleri okuyunuz İfade doğru İse "D" .yanlış İse "Y" harfi koyunuz.
(Y) Fotosentez mitokondride gerçekleşir.
( Y) Besin zincirinin ilk halkasını I. dereceden Tüketiciler oluşturur
(D) Ayrıştırıcılar besin zincirinin her aşamasında aktiftir.
(D) Fosil yakıtları yenilenemez enerji kaynaklanna bir örnektir.
(  ) Atmosferde canlılar arasında karbonun sürekli taşınması olayına azot döngüsü denir.
(D) Güneş enerjisi kullanılarak kendi besinini sentezleyen canlılar üretici canlılardır.
(Y) Yeryüzünde var olan bütün canlılar dış ortamdan su ve mineral alır.

Perşembe

Dikey yayinlari fen ders kitabi 8.sinif sayfa 129 ile sayfa 131 arası cevapları

A. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanları "D" harfi İle yanlış olanlan "Y" harfi İle belirtiniz. Yan­lış olduğunu düşündüğünüz cümlelerin doğrularını defterinize yazınız.
1. Sularda sertliğin giderilmesinde iyon değiştirici reçineler kullanılır.
2. Sulardaki kalsiyum ve magnezyumun insan sağlığına olumsuz etkisi bulunur.
3. Asit ve tuzların etkileşmeleri sonucu "nötralleşme tepkimeleri" oluşur.
4. Elmada bulunan asit "malik aslf'dlr.
5. "Zaç yağı" sülfürik asitin yaygın adıdır.
6. Camın kırılması, domatesin ezilmesi, kâğıdın kesilmesi kimyasal değişmelere ör­nektir. 7. Cu2C03 bileşiğinde iki C atomu bulunur.

Pazartesi

8.sınıf dikey yayınları fen ve teknoloji ders kitabı sayfa 43 ile sayfa 47 arası cevapları

A. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerler verilen kavramları uygun bir şekilde yerleştiri­niz. (Gen, Sltozln, Varyasyon, Mayoz, Modifikasyon, Lamarck, Mutasyon, Nükleotlt, Evrim)
■ DNA.    denen birimlerden oluşur.
■ Canlıların DNA yapılarındaki değişim ... olarak adlandırılır.
Lamarck kullanılan organlann zaman İçinde geliştiğini, kullanılmayan organların köreldlğlnl savunur.
■ Canlılarda uzun sürede meydana gelen değişim ve gelişim olayları   olarak adlandırılır.
■ DNA'da guanin organik baz sayısı      organik baz sayısına eşittir.
• Bir canlı türündeki çeşitliğe . .varyasyon. denir. ■ Kromozom sayılan      organik sonucu yarıya iner.

Salı

8.sınıf dikey yayınları fen ve teknoloji ders kitabı sayfa 69 ile sayfa 71 arası cevapları

Trafik kazalarında pek çok kişi başlarını direksiyona veya kon­trol paneline çarparak yaralanır. Bazı arabalarda bulunan hava yastıklarının amacı bu sert maddelerle çarpışmayı önlemektir. Bir saniyeden bile 
daha kısa sürede açılan hava yastıkları sürücüye yumuşak bir zemin hazırlayarak çarpmanın şiddetini azaltır. Hava yastıklarının çalışma ilkesi gazların basıncı iletmesi özelliğine da­yanır. Arabanın önündeki sensör belli bir seviyenin üstündeki çarp­mada içindeki gazın bulunduğu tüpe bir elektrik sinyali gönderir. Bu sinyalin etkisiyle oluşan ısıdan gaz çözünür ve açığa çıkan gaz hava yastığına dolarak hava yastığını şişirir.
Sponsorlu Bağlantılar 2
banner