8.sınıf ingilizce çalışma kitabı etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
8.sınıf ingilizce çalışma kitabı etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Çarşamba

8.SINIF İNGİLİZCE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

Ekstra Bilgi:
Örf ve Âdetlerin  Dinle İlişkisi
İnsan dünyaya geldikten sonra onun hayatını tanzim eden kurallarla karşılaşır. Bu kurallardan bazıları yazılı, bazıları da yazılı olmayan kurallardır. Örf ve âdetler yazılı olmayan kurallardandır.
  

DİKEY YAY            
A YAYINI

Bir  toplulukta  benimsenmiş ortak  alışkanlık ve  usullerin  tamamına örf  denir.
Örneğin evliliklerde düğün yapmak bir örfr.

Âdet  ise  topluluklar  da  yerleşmiş usul,  kaide  ve  göreneklerdir Örneğin  bazı bölgelerde gençlerin erken evlendirilmeleri bir âdettir.
Dinin konularından biri de insan davranışlarıdır. İnsan davranışlarının bir kısmı örf ve âdetlere dayalı yapılır. Dolayısıyla örf ve âdetler de din ile doğrudan ilişkilidir. fiöyle ki dinin koymuş olduğu değerlere ters düşen örfler ve âdetler terkedilmiş ve bırakılmıştır. Örneğin, kan davası ve tefecilik yapmak, İslam öncesinde birer  örf  ve âdet halini almıştı. Ancak İslam geldikten sonra bunlar kaldırılmıştır. (Bakınız veda hutbesi). Buna rağmen özellikle kan davası kolay kolay terk edilememiştir.

Müslüman bir toplumun İslam’ı kabul edişlerinden günümüze kadar İslam dininin etkisiyle oluşmuş örf ve âdetleri de bulunmaktadır.

Genelde bu örf ve âdetler İslam’a ters düşmez. Bunun yanında İslam öncesinden gelen ve islâm’a ters düşmeyen örflerde varlıklarını devam ettirmişlerdir. Ebû Hanife ve  İmam  Malik  gibi  Fıkıhçılar Hz.  Muhammed(s.a.v.)’in  “Müslümanların  güzel gördüğü  şey, Allah katında  da güzeldir.”  (Müsned c1, s379)  hadisini ölçü olarak, fıkıh usulünde örfleri hüküm vermede başvurulacak bir kaynak olarak görmüşlerdir.

Denilebilir ki toplum hayatını tanzim eden kurallardan biri de  örf ve âdetlerdir. Bizde büyük tecrübeler sonunda oluşmuş bu değerlere sahip çıkmalı ve yaşatmalıyız. Unutmayalım ki bir toplumu ayakta tutan, geçmişiyle geleceği arasındaki köprü görevi gören, kültürü, örf ve âdetleridir.
Sponsorlu Bağlantılar 2
banner