8.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
8.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Pazar

8.SINIF MATEMATİK ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

SEVGİ   DÖRTEL   MEB   ADA  CAN

Meb yayını, hayalgücü yayını, ada yayını ve Dikey yayınları 8.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir.
Ekstra Bilgi:
Nükleer Santrallerin Sebep Olduğu Çevresel  Sorunlar
Radyoaktif maddeler  kullanılarak elde edilen nükleer enerjinin büyük kısmından elektrik enerjisi elde edilir. Nükleer santrallar, enerji elde edilirken  termik santrallerde  olduğu  gibi dışarı karbon dioksit (CO2)ve kükürt dioksit (SO2) gibi çevreye zararlı gaz ve kül bırakmaz. Ancak reaktörden  çıkan kullanılmış yakıt,  yüksek radyoaktiviteye sahip  birçok madd içerir.  Bu  nüklee atıkların çevrey ve insana zarar vermeden  tasfiyesi çok önemli bir problemdir.
Radyoaktif atıkların dış ortamla irtibat kurmaları telafisi mümkün olmayan sorunlara yol açabilir. Bu konudaki en önemli tedbir, radyoaktif atıkların yeryüzünün 500 ile 1200 m altında, yer altı su kaynaklarına uzak yerlerde özel depolara  gömülme- sidir. Ayrıca atıklar yüksek sıcaklıkta cam  eriyiği ile karıştırılıp   meta silindirler  için boşaltılır ve soğuduğunda camsı bir yapı oluşturur. Cam suda çözünmeyen bir malzeme  olduğundan yer altındaki nükleer  atıkların yeryüzüne çıkma ihtimali daha  da  azalmaktadır. Aslında nükleer  atıkların tehlikesi kurşun, cıva ve arsenik gibi zehirli atıklara kıyasla daha  azdır. Çünkü radyoaktif atıkların radyoaktivitesi zamanla  azalırken zehirli atıklar çevreye atıldıkları ilk günkü gibi kalır.
Nükleer parçalanma çok kısa sürede çok fazla enerjinin ortaya çıkmasını sağlar. Santrallerde bu enerjinin etkisiyle çok sıcak bir ortam oluşur. Bundan  dolayı santraller sürekli olarak soğutulmak zorundadır. Soğutma işlemi de akarsulardan veya denizlerden alınan suyla yapılmaktadır. Soğutma işlemi için kullanılan su, dışarı verildiğinde yüksek oranda  ısınmakta ve o yöredeki canlılarının ölmesine  sebep  olmaktadır.
Sponsorlu Bağlantılar 2
banner